Avalon (roman)

Avalon is 'n roman, eschreven deur de Amerikaanse schriefster Anya Seton. 't Wed publiceerd in 1965.

't Is 'n fictief verhaal en giet over 't lèven van Sint Rumon en Merewyn, met 'n brede historische achtergrond van de Angelsaksische Engelaand en de invasies van de Vikingen in Engelaand en hun kolonisatie naor Ieslaand, Gruunlaand en Noord-Amerika. 't Boek rich zich op Rumon en Merewyn: hun reis en intreden in 't Engelse hof; Merewyns ontvoering deur Vikingen, en de zuuktochte van Rumon töt de eende van de eerde, umme Merewyn weer te kriegen. En uuteendelijk de hereniging van beiden in Engelaand.

't Mieste wat d'r in dit boek ik beschreven bint historische feiten, allene Rumon hef in warkelijkheid 'n antal eeuwen daorveur eleefd (en ok heilig verklaort) en Merewyn hef nooit bestaone.

SaomenvattingBewarken

't Verhaal begunt in 't jaor 972, toen Romieux de Provence, 'n jonge edelman die ofstammen van de legendaorische Karel de Grote en koning Alfred, zien geboortelaand, Fraankriek, verleut. Umme in Engelaand bi'j zien oome, koning Edgar, 'n spannend leven te gaon lieden. Mar, nao 'n schipbreuk an de kuste bi'j Cornwall mut e met 'n peerd allene varder. Onderweg ontmuut e Merewyn, 'n tienermaachie, die beweert 'n ofstammeling te wezen van de legendaorische koning Arthur. Saomen gaot zi'j naor Merewyns huus, umdat Rumon ok toevallig die kaante op mut en dus mar met heur met reist. Mar daor an ekom zit e op-ezaodelt met de starvende moe van Merewyn, terwöl e metiene varder wol gaon naor zien oome, koning Edgar. Merewyn's moe vertellen veur det zi'j starven an Romun dat Merewyn gien ofstammeling is van koning Arthur, mar det d'r 15 jaor terugge een Viking-plundering waar ewest, en det zi'j heur man hadden vermoord (dizze is wel ofstammeling van Arthur) en det iene van de Vikingen heur had verkracht: Daor is Merewyn uut ekom. Rumon mussen beleuven det geheim te hoolden, en det Merwyn 't nie moggen wetten. Hi'j mus heur ok naor heur vermiende taante brengen, Merwinna, abdis van Romsey Abbey.

Naor heur dood mus Rumon Merewyn met nem, en saomen göng zi'j op reis van Cornwall naor Engelaand. Daor an ekom kump zi'j bi'j 't kasteel van Rumons oome, en daor kump zi'j de (later heilig verklaorde) aartsbischop van Canterbury, Dunstan, tegen. Hi'j wol hun nie zomar deurlaoten töt de koning, mar naor 'n antal tessies is e d'r van overtuugd det Rumon echt 't neefie is van de koning. Dunstan stelt hun twie veur an de koning en zien prachtige vrouwe Alfrida, die bekend stund um heur schoonheid. Rumon wöd bi'j Edgar an esteld in 't hof en Merewyn wöd iene van de hofdames van Alfrida. Zi'j twieje zult kört daornao ok getuuge wezen van de offsjele kroning van Edgar, te Bath in 't jaor 973. Later betrapt de aartsbischop, Dunstan, Rumon met 'n affaire met de prachtige Alfrida, en dus mut Rumon vört uut 't hof veur det 't nog varder bleuit, hi'j giet zich vestigen op de Glastonburry Abbey. Ondertussen hef Merewyn heur taante ok al ontmuut tiedens de kroning, mar zi'j magt nie bi'j heur taante intrekken, want zi'j is 't lievelingechie ewödden van Alfrida.

'n Jaor of wat later, giet Rumon weer varder met de geheime verhoolding met de prachtige koningin Alfrida, wulk allene wonen in Corfe Castle, want de legendaorische koning Edgar is ondertussen uut de tied kom deur 'n ziekte. Bi'j zien starven had e wilt det zien zeune, van zien aandre vrouwe, zien opvolger zol wödden. De-s dus ok gebeurt, mar daor waren Alfrida en enkele aandre luu nie met iens, dus hadden zi'j 'n liste bedacht en vermoorden in 978 de toenmaolige jonge koning Edward. Now kon Alfrida's zeune op de troon kommen te zitten, Aethelred. Rumon hef de hele moordparti'je ezeen, en hef 't besef ekregen det e al te tied deur Alfrida in de maoling enummen is. Hi'j beslöt heur te dumpen en weer terugge te keren naor Glastonburry Abbey, waor e'n rilligieus leven zol leiden. Ondertussen is ok Merewyn allange gaon wonen bi'j heur taante op Romsey Abbey, waor heur taante en heur beste vriendinne Elfled heur an wilt speuren umme 'n rilligieus leven te lieden. Mar nog aaltieden, sinds de eerste ontmuuting, hef Merewyn vulle geveulens veur Rumon, altieden had, altieden bleven.

  Dit artikel is eskreaven in et sallandsk.