Boksebier

Boksebier (ook wal boksenmoal), zo wöd in Tweante en den Achterhook et bier eneumd dat edronken wod op den vri-jgezellenoavend veur de brudegom. De name is ontstoan umdat den brudegom den anderendagens de 'bokse' neet meer an zol hebben.

In Leeuweld, bi'j Erve Kots hebt zee n bier ebrouwen dat zee boksebier neumt. I-j könt et doar bi-j kefee Frederik Hendrik in Grolle kriegen.

In Riesn wodden vrogger tiedns t boksenmoal deur ne olde bokse eskotten dee op-ehongen wodden in nen boom.

NedersaksischBewarken