Eileen Beasley

Eileen Beasley (192112 augustus 2012) was ne Kumriese juffrouw dee't, met steun van öarn man Trefor, weaigern belasting te betaaln an de laandsdistriktsroad van Llanelli töt at he de takspapiern in t Kumries kreeg. Öarn doad leawern öar van de Kumriese sproakstrieders n naam "moo van de direkte aksie" en öar protest zorgen dr vuur at de Cymdeithas yr Iaith Gymraeg sticht wör.

Vroge leawnBewarken

Catherine Eileen James wör geboorn in 1921. Hee gung noar de University College Cardiff en wör juffrouw. Ze tröf Trefor Beasley bie Plaid Cymru-vergoaringn en ze trouwn op n 31sten juli 1951.[1] t Koppel verhuuzn noar Llangennech bie Llanelli in 1952.

Kumriese sproakkampanjeBewarken

Eileen en öarn kearl Trefor wörn de leaidnde kampanjevoorders vuur t recht um Kumries (Welsh) te gebroekn. Ze weaigern öare belasting te betaaln töt at ze in t Kumries bod kreegn, umdet det toertieds allene nog in t Engels gung. In de joarn '50 har t Kumries nog ginne offisjele stoatus in Kumrië. Dr wör in t offisjele nog nit in t Kumries kommuniseerd. Dit weaigern zorgen at t stel wal 16 moal vuur n rechter mos komn in 8 joar tied, nöast at völle perseunlike bezittingn wördn of enömn duur skooldeaisers.[2] Noa al disse keern van vuur komn, wun t stel öare stried in 1960, doo't Llanelli's strekkeroad besleut um de belastingpapiern in beaide Engels en Kumries of te drukn.[3] t Stel wör saamn ekeuzn as lokale roadsleedn in 1955 vuur de Plaid Cymru in de Llanelli strekkeroad. Eileen Beasley steet bekeand as de "Rosa Parks van Kumrië".[4]

Oprichting van Cymdeithas yr Iaith GymraegBewarken

In 1962 gavn Saunders Lewis, nen Kumriesen nasjonalist met völ anzeen en stichter van de Plaid Cymru, ne radiotoospraak woerin't he de oondergaank van t Kumries vuurspeldn as dr nit rap wat edoan zol wordn. Disse toosproaak leaidn töt de oprichting van de Cymdeithas yr Iaith Gymraeg (t Kumriese Sproakverboond). In disse toospraak prees hee de aksie van Trefor en Eileen Beasley.

Mag ik oeleu andacht vuur t verhaal van Menear en Mevrouw Trefor Beasley? Menear Beasley woarket in de kolnmienn. April 1952 kochen hee en zinne vrouwe n huusken in Llangennech bie Llanelli, ne strekke woer't neegn van de tien leu Kymries sprekt. Al de roadgewers in n laandsroad sprekt Kymries, net as de roadsleaiders. Doarumme skreef Mevrouw Beasley an de road at he de belastingpapiern gearne in t Kumries wol. Det wör weaigerd. Zee weaigern te betaaln töt at ze öarn zin kreeg. Zee en Menear Beasley wördn mear as n dozien keer op erop um vuur n rechter te komn. Menear en mevrouw Beasley heuldn vol at disse rechtzaakn ook in t Kumries eheuldn zoln wordn. De skooldeaisers haaln wal dree moal hoesroad vort. De meubeln warn völle mear weard as de te betaaln skooldn. Dit gung acht joar duur. in 1960 kreegn menear en mevrouw Beasley nen breef in twee sproakn woerin't de lokale tarieven ereknd wördn (oet Cyngor Dosbarth Gwledig Llanelli). t Kumries op de reknge was liek zo good as t Engels. Ik magge nit zegn wat t menear en mevrouw Beasley kost hef. Vreandn, woeroonder advokoatn en anklagers, hebt völle steund. Öarn stried haaldn laandelikn andacht, en de kraantn en tellevisie-umroopn pleugn öar verdan. De rechtzaakn warn interssant en belangriek. Nen tarievenbehearder zea bievuurbeeld teegn menear Wynne Samuel: "n Road is nit verplicht um tariefbrewe in enig aandere sproake as Engels of te drukn."

-Saunders Lewis, ""Tynged yr iaith"[5]


Lewis nöm de Beasley's as vuurbeeld vuur tookomstigen aksie, mer benoadrukn at "dit nit redelik edoan wordn kan, behalve doar woer't sprekkers van t Kumries n beheurlik deel van de inwonners warn".[6] Hee steeln vuur um t onmeugelik te maakn vuur lokaal en sentraal besteur um zoonder Kumries te woarkn. "t Is n beleid vuur ne beweaging", zead he, "in de strekn woer't Kumries dageliks wörd ekuierd" zol t "ne rechte revolusie wean".

VerwiezingBewarken

  1. http://familytreemaker.genealogy.com/users/p/r/y/Rhoslyn-Prys/WEBSITE-0001/UHP-0110.html
  2. WalesOnline - Tributes paid to Welsh language activist Eileen Beasley, who died age 91 13 augustus 2012. Bekekn op 13 augustus 2012
  3. BBC News – Eileen Beasley: Welsh language campaigner dies. 4 augustus 2012. Bekekn op 13 augustus 2012
  4. BBC News Anrhydeddu 'Rosa Parks Cymru'. Bekekn op 13 augustus 2012
  5. Saunders Lewis: Fate of the Language. Bekekn op 14 augustus 2012
  6. Jones, Alun R. en Thomas, Gwyn. "Presenting Saunders Lewis. Univeristy of Wales Press: 1983. ISBN:0-7083-0852-X. p140