Nedersaksische bijnamen

Disambig-dark.svg Zie ok Tweantse skeeldnaamns, Nedersaksische veurnamen en Nedersaksische achternamen.

Nedersaksische bijnamen bint informele, vake beschrievende en vake ok grappig bedoelde namen die veur mèensen, gebouwen, streken, plaatsen of de bewoners daorvan, enzowieder gebruukt wördt en die evörmd bint op basis van de Nedersaksische taal. As de namen niet biester vleiend bint, wördt ok wal espreuken van scheldnamen of schimpnamen, al wördt dizze leste termen hier en daor ok in meer neutrale zin gebruukt.

Buizen-Beernd is de bijname van Bennie Jolink

Zo'n informele (niet deur de börgerlijke staand gebruukte) name is of was niet altied bedoeld um iene de gek mit an te stikken. Een bepaold naampetroon kan ok stammen uut de tied det der miest nog gien vaste achternamen waren en mèensen daorumme op aandere, beschrievende menieren uut mekaar ehaald mussen wörden.

Bijnamen veur personenBewarken

VörmenBewarken

Beschrievend begrip + (veur)nameBewarken

In dizze vörm wördt een beschrievend begrip (vake in 't meervold) veur de veurname of de hiele name ezet. Bekende bijnamen van dizze vörm bint Buizen-Beernd veur Bennie Jolink, zanger van rockgroep Normaal, en Brekken-Jan Schampschot veur Jan Manschot, drummer van de groep. In 't leste geval is 't darde element een woordspeling op de achtername.

Wiedere veurbielden bint historische Zwolse stadstypes as Bokken Miene (een vrouwgien det altied de geur van heur bokken mitdreug), Klokken Manusien en Bollen Miene (een veeverkoopster, waorbij Bollen verwis naor bolle (stier), mar ok mit inegeven ewest kan hebben deur heur stevige postuur).

In zien Zwolsche Sketsies gef Willem Kloeke de veurbielden Èzel-Willem (een stalholder die ezelinnenmelk verkocht), Eier-Mannus (handelaar in eier) en Skelandieke, veur een Dieke wie heur bijname ofeleid was van de bijname van heur moeder, Skele-Anne.

In de schrieverije van Karl Naber uut de Graofschop Benthem vien ie de hasies Knieptangen Harmtien ut'n Pallert en Krüsstatts Fritz ut'n Stubbenbrook.

Veurname + beschrievend begripBewarken

Een veurbield hiervan is Harm Dreum veur de Drèentse schriever Harm Tiesing. De Drèentse schriever Peter van der Velde ondertiekende zien stokkies veur Drèents letterkundig tiedschrift Roet mit Bastiaan Brobbel, een schrieversname die op de liest van een bijname eschoeid is (zie brobbel wiederop).

Veurname + "van" + name van partner of familie(lid)Bewarken

Veurbielden van dizze vörm bint Wimken van Dientje veur bassist Willem Terhorst van de rockgroep Normaal, en Meine van Meintien veur de Aoveriesselse törfmeter Meine Veen, die etrouwd was mit Meintje (Meintien) Bijkerk.

Riege namen die 't femilieverbaand angeeftBewarken

Mit een riege namen, mangs vrij uutebreid, kan anegeven wörden van wie iene der is. Dizze gewoonte kan stammen uut de tied det achternamen nog niet vastestunden en der minder veurnamen in ummeloop waren, waordeur mèensen uut mekaar ehaald mussen wörden deur de femilieverbaanden uut te spellen. Mèensen kwamen dan vake bekend te staon onder een specifieke riege namen, waor ok scheldnamen en geografische plekken in emengd kunden wörden. In Lucas Jonker zien roman Harm Boer'nlèv'n an de Riest (1929) koomt beveurbield veur: Jan Mulders Aorends Geu (Geu, zeune van Aorend, zeune van Jan Mulders) en Klaos van die van Jan Mulders Aorend (Klaos, ien van de kiender van Aorend, zeune van Jan Mulders.)

Ok in de roman Luuks Hilbers jonges (1935) deur Hendrik van Dijk uut Runerwold koomt der verscheiden veur. De titel van de roman zölf is de collectieve bijname van de zeuns van Luuks Hilbers, aover wie de roman giet. Ok wördt der onder aandern enuumd:

 • Jan Hilbers Jantien (Jantien, dochter van Jan Hilbers)
 • Jan Hilbers volk ('t gezin van Jan Hilbers - vergeliekt Gerrit Kuipers zien bundel Belevenissen van Luuks Battelings volk en aner verhalen (1960), en de roman De Leestinkleu (1949) deur Klaas Jassies)
 • Karst Karsiesvolk ('t gezin van Karst Karsies)
 • Karst Karsiesen Zwaane (Zwaane, de vrouwe of dochter van Karst Karsies)
 • Freerk Oorns Appien (Appien, zeune van Freerk Oorns [Aorends])
 • Oome Luuk's Fömmechien van 't Vèène (Fömmechien die op 't Vèène woont, de vrouwe of dochter van Oome Luuk)
 • Jan Beerns Kleussies volk uut De Schippers ('t gezin van Kleussien, dochter van Jan Beerns, det woont in De Schippers)
 • Hillichien van Poesten Klaos mit Eûle (Hillichien, dochter van Poesten Klaos, ok Klaos de Poeste, en die zien vrouwe Eûle)
 • Jenne van Woltertien van Jan Barties Maaie (Jenne, dochter van Woltertien, dochter van Maaie, dochter van Jan Barties)

Veurname + van/uut de/'t/'n + geografische verwiezingBewarken

Hier wördt verwezen naor de streek waor iene woont; vake giet 't um een klein gebied det onder een onofficiële name bekendstiet. Veurbielden uut Lucas Jonker zien roman Harm, de boer van 't Hoogelaand (1939): Grote Klaos van 't Zaand, Triene van de Oldenkaamp, Marre van de Maot, Derk van de Braombarg. In Jonker zien Harm Boer'nlèv'n an de Riest (1929) hej een Mannes uut de Tute.

De Stellingwarver schriever Wiebe Jager (1912-2001) gebruukte as schrieversname Wube Lamers van de Kuunderwal. In de schrieverije van Karl Naber uut de Graofschop Benthem vien ie de hasies Knieptangen Harmtien ut'n Pallert en Krüsstatts Fritz ut'n Stubbenbrook.

Van de Veluwse schriever Lambertus Bosch (1875-1954) verschenen in de jaoren twintig van de twintigste ieuw Twintig Riempies van Bât achter de Meule en Riempies van Bât achter de Meule en Zien Massepant. Een aandere Veluwse schriever is Gait van de Renderklippen (de Renderklippen is een heidegebied tussen Epe en Heerde).

Veurname + "mit de" + beschrievend begripBewarken

In dizze vörm volgt op de veurname de toevoeging "mit/met de(n)" en dan 't beschrievende begrip. 't Begrip verwis dan oftewal naor iets wat typisch an iene is, of een attribuut det een persoon vake bij hum hef of drag. Veurbielden bint Zwolse stadstypes as Anton met de bienties (die op kroeme bienen leup), Diene met de musse en Trui met de päppen (päppen bint de titten van een koe, een verwiezing naor Trui heur fikse börsten). Een feguur uut de Nedersaksische mythologie wie zien name dizze strucuur hef, is Derk mit de (zeuven) hundties, ok wal Derk met den beer.

Aover de winkelier Jôpik met de konte schreef Willem Kloeke in zien Zwolsche Sketsies:

'k Eb 'm vaeke e-ziien, diie Jôpik; meestal liep-e in of biej zien winkel in zien boezeroen met 'n paer stèvege ulpzeels over de skolders en dan att-e 'n brooek an met piepen, diie 'n paer andenbreed te kört waeren en met 'n bôvenstuk, dät vaste twiie andenbreed te lang was, zoo dä-k maer zeggen wil, dät zien kleermaeker niiet onskuldig was an zien lilleke naeme.

Niks aanders as 't beschrievend begripBewarken

Een veurbield hiervan is 't Spittertien veur de archeoloog A.E. van Giffen, bekend van 't in kaorte brengen van de hunebedden.

Bepaolde woorden, mangs zunder dudelijke betiekenis, bint in vaste ummeloop as woorden die vake as bijname van personen gebruukt wördt. Veurbielden uut 't Stellingwarfs - Nederlands Verklarend Handwoordenboek bint bofferd of pofferd (zunder bezundere betiekenis), maelpoede (bijname veur een mulder) en brobbel (veur iene die brabbelt, muite hef mit de r of slecht verstaonber prat).

Bijnamen op basis van wat iene vake zegBewarken

As iene bekendstiet um een bepaolde uutspraoke kan det de basis van zien bijname vörmen. In zien Zwolsche Sketsies gef Willem Kloeke de veurbielden Weet iej?, Za-k maer zeggen, Biej veurbeeld en Ma-'k bärsten. De leste was een harbargier die bij 't opdissen van starke verhalen vake zee: "Ma'k bärsten, as 't niiet woeur is!"

Ok de olde Verdikkemij, uut Lucas Jonker zien roman Harm Boer'nlèv'n an de Riest (1929), lek hiervan een veurbield te wezen.

HuusnamenBewarken

As soortement femiliename wördt ok wal de huusname (hoesnaom, ezw.) gebruukt, die slat op 't huus (vanolds de boerderije) van herkomst. Een veurbield uut Barger-Oosterveld, gemiente Emmen: een femilie die de femiliename Gerdes annaamp, stund eerder bekend as Botkes, naor heur boerderije, 't Botkeshoes. 't Begrip huusname kan ok in briedere zin gebruukt wörden veur de bijname.

NedersaksischBewarken

 • Drèents
  • bijname, bijnaeme, bijnaom
  • hoesnaam, hoesnaom(e), huusname, huusnaeme
  • scheldname, scheldnaeme, scheldnaom(e) (uutspraok mangs sk-)
  • schempnaom
  • schimpname, schimpnaeme, schimpnaom(e) (uutspraok mangs sk-)
 • Sallaans:
  • biename, bienäme (ook bi'j-)
  • scheldname, scheldnäme (uutspraok mangs sk-)
  • schimpname, schimpnäme (uutspraok mangs sk-)
 • Stellingwarfs:
  • bi'jnaeme
  • schelnaeme (uutspraok sk-)
  • schimpnaeme (uutspraok sk-)
 • Twèents:

BronnenBewarken

 • Artikel "Bijnamen" op de Digitale Drentse Encyclopedie
 • Henk Bloemhoff (2005), Stellingwarfs - Nederlands Verklarend Handwoordenboek, Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte
 • Hendrik van Dijk (1935), Luuks Hilbers jonges (Dialectschetsen uit het Drentsche dorpsleven), Dèventer: Æ. E. Kluwer
 • Heufdstok 'Skeldnaemen' uut W. Kloeke (1931), Zwolsche Sketsies, Zutphen: W.J. Thieme & Cie
 • Lucas Jonker (1929), Harm Boer'nlèv'n an de Riest
 • Lucas Jonker (1939), Harm, de boer van 't Hoogelaand, Möppelt: Boom
 • Minke Kraijer, Henk Mulder, Dick Visscher en Philomène Bloemhoff-de Bruijn (2008), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse taal, Kampen: Iesselakkedemie

Kiekt ok bijBewarken

  Dit stok is eschreven in 't Zuudwest-Drèents.