Welkom 80.254.147.132! Um joe een bietjen wegwies te maken mit et schrieven van artikels, he'w hieronder een paor tips en verwiezingen neerezet:

  • De belangriekste informasie over Wikipedia ku'j HIER vienen, of deur op "Gemeynskapsportaal" in et menu links van et scharm te klikken.
  • Wees veurzichtig mit et wark van aandere luui. In de zaandkule ku'j een bietjen oefenen.
  • A'j denken dat iets verkeerd is, kiek dan earst op de overlegziede um te kieken o'w et der niet al es eerder over ehad hebben. De overlegziede vie'j boven an elk artikel as ampart tabblad.
  • De naam van een ziede ku'j veraanderen deur naor "Meyr" te gaon, en vervolgens op de verwiezing "Hernömen" te klikken (allinnig naoda'j joe eigen an-emeld hebben). Zo blif de geschiedenisse beweerd.
  • De geschiedenisse van een ziede ku'j oek bekieken deur op et tabblad "Geskydenisse bekyken" te klikken.
  • Jie kunnen berichten ondertekenen mit vier golfstreepjes (dus: ~~~~).
  • Wat de spelling angeet, zie spellingsrichtlienen.
  • Deur regelmaotig bie "Lätste wysigingen" te kieken, blief jie op de heugte wat der veerder allemaole op onze Wikipedia gebeurt, en ku'j beter en vlotter reageren op niejs en nieje ontwikkelingen.

Wulen hopen da'j net zo veule schik hebben van Wikipedia as ons! A'j veerder nog vragen hebben kom dan gerust langes in de praothoek.

Mooi da-j metdoot, maor waart-oe, luu dee-j-t as IP metwarkt, hebt-t neet makkelik. Goodgaon. --80.114.178.7 04:52, 8 nov 2013 (CET)


Disse oaverlegsyde höyrt by een anonyme gebruker dee noch geen gebrukersname hevt, of et neet gebruukt. Dårümme gebruken wy et IP-adres ter identifikaty. Een IP-adres kan döär meyrere lüde gebruked wörden. As jy een anonyme gebruker binnet, en et gevööl hebbet dat jy berichten kryget dee neet vöär ju bedoold binnet skryv ju eigen dan in of meld ju eigen an üm verwarring mid andere anonyme gebrukers in de tokumst te vöärkommen.