Poldernederlaands

Poldernederlaands is et verskiensel dat de ABN-tweeklanken /ei/, /ui/ en /ou/ word oetesprokken met de mond wieter los en dus meer goat lieken op /aai/, /ou/ en /aau/ (foneties [ai], [Ay] and [au]). Zo hef Marco Borsato et in et liedje Rood ovver "blaauw", "jaau" en "haau".

Sociolinguïst dr. Jan Stroop (geboren in 1938) hef et woord Poldernederlaands veur et eerst gebroekt um et verskiensel an te duden.

  • Verleging van tweeklanken is n universeel verskiensel; vergeliek et Duuts (Wein) en et Engels (wine). Et Hollaands kent wel verleging, moar neet zo wied, en is doarmet uniek bie de grote sproaken.
  • Poldernederlaands is gin dialekt en is ok neet oet n dialekt ontstoan. De sprekkers denkt at ze ABN proat, moar holdt zich wat de diftongen angeet (onbewust) neet aan de veurskriften.
  • Et Poldernederlaands is, a'j kiekt noar de oldste sprekkers van noo, (ontwikkelde vrouwen van middelboare leaftied) anevongen in de joaren 1970). In sociolinguïsties opzicht is et Poldernederlaands een opvallend verskiensel: veur et eerst loopt vrouwleu veurop bi-j ne verandering in de sproake dee't zich wieter van de 'offisjele' sproake plaatst [1]
  • Et antal sprekkers van et Poldernederlaands is n zetjen eksplosief too enommen, bi-j vrouwlee moar ok bi-j mansleu, moar de leste studies van ondermeer Irene Jacobi löt gin grote tooname meer zeen, en zelfs ne ofname bi-j de jongste leu. Of et de plaatse in geet nemmen van et standaardnederlaands zal de tied dus motten leern. Oet dezelfde studie van Irene Jacobi blik wieters dat et verskiensel neet typies vrouwelek (meer) is, moar meer ne anduding van de sosjale klasse; et kump bi-j hoogopeleiden meer veur. [2]

Veurbeelden van poldernederlaandsspreksters; Katja Schuurman, Marjet van Zuijlen, Sharon Dijksma [3] en Sophie Hilbrand [4]

RifferensiesBewarken

  1. http://www.dbnl.org/tekst/stro008pold01_01/stro008pold01_01_0006.php
  2. http://www.kennislink.nl/publicaties/poldernederlands-de-taal-van-de-elite
  3. https://web.archive.org/web/20110113140041/http://cf.hum.uva.nl/poldernederlands/over_poldernederlands/sanne_kloosterboer.html
  4. https://web.archive.org/web/20150204005148/http://cf.hum.uva.nl/poldernederlands/prominent/main_prominent.html