Fauten in rechten

Jy hebbet geen rechten üm gebrukers herneumen, mid de volgende readen:

Jy hebbet geen tostemming üm disse akty uut te voren.