Verskil tüsken versys van "Wikipedia:Gao uut van goeie wil"

Taal verbeterd
K (→‎top: linkfix veur hernömde naamruumte, replaced: vandalismevandalisme using AWB)
(Taal verbeterd)
{{notendop|GoaGao erdervan vanuutuut dat medegebrukers erder zintbint omum te helpen en niet om WikipedieWikipedia kapotkepot te moakenmaken.}}
'''UutgoanUutgaon van goedegoeie wil''' van meinsen is 'neen fundamenteel beginsel op [[WikipedieWikipedia]]. In principe mag iedereeniederiene mitwarken an dit project. DoarbieDaorbij goangaow we d'r vandervan uut dat de gebrukers goedegoeie bedoelingenbedoelings hebt. Als mensen allennig mit slechte bedoelingenbedoelings mitwarkenmitwarkten, zol Wikipedie faal'nfalen.
In de praktiek betekent dit dat fouten niet noodzaakliekerwies [[Wikipedia:vandalisme|vandalisme]] zint. Aj fouten ziet dreeje ze dan niet zomoar troch of noeme ze niet ''vandalisme''. Hol bij meningsverschillen in 't achterhoofd dat oen 'tegenstaander' net als ie denkt ut project vooruut te brengen. Gebruuk overlegpagina's om oen redenering te verduudelieken en loat aandern dat ook doen. Probeer te voorkomen dat problemen escaleert.
 
In de praktiekpraktijk betekent dit dat fouten niet noodzaakliekerwiesneudzakelijk [[Wikipedia:vandalisme|vandalisme]] zintbint. Aj fouten ziet, dreejedrei ze dan niet zomoarzomar trochweerumme ofen noemenuum ze niet ''vandalisme''. Hol bij meningsverschillenmieningsverschillen in 't achterhoofdachterheufd dat oen 'tegenstaander' net als ie denktdeinkt ut't project vooruutveuruut te brengen. Gebruuk overlegpaginaaoverlegpagina's omum oen redenering te verduudeliekenverdudelijken, en loatlaot aandern dat ook doen. Probeer te voorkomen dat problemen escaleertuut de haand loopt.
Neie [[Wikipedia:Wikipedianen|Wikipedianen]] hebben voak nog gien besef voan de gemienschap woarin zie terechgekomen zint. Ook Wikipedianen die al langer mitwarken waar ooit onervaren. Denk doaran, zeker mit neikommers is ut belangriek om d'r van uut te goan dat ze ut goed met Wikipedie voor hebt. Wies die neikommers op de anwezige richtlienen en leg ze uut woat ze verkeerd doen.
 
Neie [[Wikipedia:Wikipedianen|Wikipedianen]] hebbenhebt voakvake nog gien besef voanvan de gemienschap woarinwaorin zieze terechgekomenterechtekomen zintbint. OokOk Wikipedianen die al langer mitwarkenmitwarkt, waarwaren ooit onervaren. Denk doaran,daoran; zeker mit neikommers is ut't belangriek om d'r vandervan uut te goangaon dat ze ut't goed met WikipedieWikipedia voorveur hebt. Wies die neikommers op de anwezige richtlienen en leg ze uut woatwat ze verkeerd doen.
Verbieter foutieve informasie in ploats van diese gewoan weg te hoalen (tenzie het nie oanders ken natuurlijk). Het simpelweg verwiederen van biedroage kweekt onbegrip bie den oander.
 
Verbeter foutieve informasie in plaatse van dizze gewoon vört te halen (tenzij 't niet aanders kan, netuurlijk). 't Simpelweg vörthalen van bijdragen kweekt onbegrip bij de aander.
Benoade neie nieuwelingen personliek, met ien eigengeschrieven boadskap. Da goat uut van goede wil van een niee wikipediaan, nie van de mogeliek slechte wil van een onpersoonliek welkom geheten mogelieke vandoal.
 
BenoadeBenader neie nieuwelingenmitwarkers personliekpersoonlijk, met ieneen zölf eigengeschrieveneschreven boadskapbosschop. DaDat goatgiet uut van goedegoeie wil van een nieeneie wikipediaan, nieniet van de mogeliekmeugelijk slechte wil van een onpersoonliekonpersoonlijk welkom geheteneheten mogeliekemeugelijke vandoalvandaal.
Uutgoan fan goede wil is gebasiert op bedoelingn, net op wah meinse echt doen. Allemoal maken wie fouten. Help elkoar door fouten te herstelln en goat ienaander niet beskuldigen die doar verantwoardeliek voor woaren.
 
Uutgaon van goeie wil is ebaseerd op bedoelings, niet op wat meinsen warkelijk doet. Allemaol make wij fouten. Help mekaar deur fouten te herstellen, en gaot mekaar niet beschuldigen.
Uitgoan van slechte wil kan lieden tot:
*Persoonlieke oanvallen
*POV-problemen
 
UitgoanUutgaon van slechte wil kan liedenvoeren tot:
Natuurlek is net oalles een uuting van goede wil. Wanneer ut overduudeliek is dat iemand niet van goede wil is, kan d'r altied nog opetreden worden.
*Persoonlijke anvallen
*[[Wikipedia:Neutraal staandpunt|POV-problemen]]
 
NatuurlekNetuurlijk is netniet oallesalles een uutinguting van goedegoeie wil. Wanneer ut't overduudeliekaoverdudelijk is dat iemandiene niet van goedegoeie wil is, kan d'rder altied nog opetreden wordenwörden.
{{Dia|Dit stok is eskreven in 't [[Zuudwest-Zuud-Drèents]] van de Drèents-Oaveriesselse grèensstreek.}}
 
{{Dia|Dit stok is eskreveneschreven in 't [[Zuudwest-Zuud-Drèents]] van de Drèents-Oaveriesselse grèensstreek.}}
 
[[Kategorie:Drèents artikel]]