Verskil tüsken versys van "Rektum (Wierdn)"

125 bytes toegevoegd ,  13 jaar geleden
oirkunde?? Wee nen idee? t Is nog aait neet froai, mear wal stabieler
(wat mu-w hiermee?)
(oirkunde?? Wee nen idee? t Is nog aait neet froai, mear wal stabieler)
'''RectumRektum''' is ne burskôpboerskop in de gemeintegemeente Wierden[[Wierdn]], in [[Tweante]], in de [[Nederlaandse]] proveencieproveensie Auerissel[[Oaveriessel|Auweriessel]]. UpOp [[1 januari]] [[2006]] telnteldn hett 359 inwönner. RectumRektum lig tusken Wierden en [[de Huurne]], [[Ipelo]], [[Eanter]] en [[Nötter]] in. Det agrarische sektorBoernbedrief is fürvuur de burskōpboerskop aaijtaait van belankbelaank â wesewest. Hett noaberskôpNoaberskop hef ok ne lange tied ne eangeagn boernboond a keantekeand. Hett deeltDeelt saamsaamn met de boerschop Ipelo ne basisschole. NuestNöast de beeste en de akkerbouakkerbouw, is dr sinsseend [[2004]] ok wynbouwienbouw op nen wyngoarenwiengoardn van 4,60 hectare met druuwnsoortendruuwnsoortn as Regent en Johanitter en Frühburgonder.
{{Wikistiel}}
'''Rectum''' is ne burskôp in de gemeinte Wierden, in de Nederlaandse proveencie Auerissel. Up 1 januari 2006 teln het 359 inwönner. Rectum lig tusken Wierden en de Huurne, Ipelo, Eanter en Nötter in. De agrarische sektor is für de burskōp aaijt van belank â wes. Het noaberskôp hef ok ne lange tied ne eang boernboond a keant. Het deelt saam met de boerschop Ipelo ne basisschole. Nuest de beeste en de akkerbou, is dr sins 2004 ok wynbou op ne wyngoaren van 4,60 hectare met druuwnsoorten as Regent en Johanitter en Frühburgonder.
 
== VerleahneVerleane ==
In nenne darteende-eewse goodernlystegoodernlieste ([[1260]]-[[1270]]) wurwör fürvuur de eerste moahlmoal ne boerderyeboerderieje in RectumRektum a nuemtenuumt. [[Rolf van Bewervorde]] en sinzin sönszöns wurrenwördn tow beleendtoubeleend met ne kotte in Bovinc, een leengood van [[Nicolaus de Sconevelde]], borgman van Beanthem[[Beantem]]. DisseDissen har utt in leen van de groavengroawn van BeanthemBeantem. SaamSaamn met eenn arreaal groond in Ipelo en een aantal aarvenaarvn in Eanter.
SaamSaamn maakn dit nenne eenheydeenheid. Den deensmanDeensman detden't utt in achterleen hoolnhooldn was de riddermoatige femiljefemilieje van Bewervorde detden't in RectumRektum de ''Hof te Bewervorde'' in bezit har. Ok in Riessen[[Riesn]] tröfha'j mande die vanVan Bewervoordes an. Denn naamNaam Rectum''Rektum'' wurwör in de veerteende eewse oirkundeoarkoonde neet a brüktebruukt, mehrmear manze spröknuumdn van dee HeerschôpHeerschop Bewervorde. Denn naamNaam van RectumRektum is Neader SaksischNedersaksies en is ne saamvogighesaamnvogige van de verbasterde weurwöar Recde''Rekde'' of ''Regde'' van de oolde naamename fürvuur de [[Regge]] en ''-tem'', ''-tum'', van ''-heim''. wat woonsteah"woonstean" beteakngtbeteeknt. De beteakngebeteeknge is dan ok neederzettighe''Nederzettige an de Regge''.
 
== UpgreauwighesOpgreawiges ==
Ne archeologischerarcheologische invertarisaasyinventarisasie van disse laanderyenlaanderiejn löt sehnzeen dardat utt in de preahistorieprehistorie is bewöhntbeweunt a wesewes. Upop de RectummerRektummer Es, de Kloosterhook, de Kruusakkers en de BonyngkeampkesBoningkeampkes sindzint spürsspuurs van bewöhnighesbeweuniges an a tröffenetröfn. UpOp de Kruusakkers sindzint greave ontdekt. Nen steenensteenn hamerbylehamerbiele en nen roon steender bal van deseldedezelde witte steensoorte, tweijtwei neet zo vaake fürkomdevuurkomde gebrüksfürwaerpengebruuksvuurwearpn. Laanks de Regge en de Eksoose[[Eksose Aa]] sindzeent upgreawighesopgreawiges aedoane doâne utoet verskilne tydtied. In denn Kloosterhook is ne vrögvrog-neolitiese neolitischewoonstean wöhnsteah a vueneveundn. FürVuur disse neolitischeneolitiese wöhnsteahwoonstean sindzint up verskilne steahs gebrüksfürwaerpensteans agebruuksvuurwearpn vueneveundn. De steender bylebiele en de skûetrskeuter stamt oet de neolitischeneolitiese tydtied, hett veursteen kûempkeump oet de mesolitische tydtied tot ungefehrongeveer 3000 fürv Chr. De umgiewigheumgiewige learlea towtoew grootendeelsgrootndeels druegedreuge en dr luepenleupn auerahauweral götte en waatergänghewatergänge. Völ later kûemköm de umgiewigheumgiewige wier oonder waaterwater te stoan, dürduur het riessenstiegn van hett zeahwaaterzeewater. Wieter sindzind in 1933 in denn Kloosterhook nuestnöast het arve KedinchhuesKedinchhoes opgreawighesopgreawiges aedoane doahneduur dühr hett Museum van Ooldheden oet [[Leiden]]. DoarbyDoarbie kûemköm dr ooleoolde poalgeahtrpoalgeater van huttenhutn en auerbliewselsauwerbliewsels van hooltenhooltn waaterputtenwaterputn antan t lech. De skûetrskeuter dee at aeveundn vuen sindzind könt wurrenwördn an a keanterkeant. UpOp de steahstean van de Oole waaterborghwaterborgh het Slot is ne puntgaave broonze raandhielbyleraandhielbiele en nenne hooltne nappe a vûeneveundn oet de 10e eewe. Dissen is now in hett RyksmuseumRieksmuseum in TwentheTweante.
 
== Marke RectumRektum ==
De marke RectumRektum hûernheurdn bistot [[1811]] bybie het Richterambt Kedingen. SeensdeanSeend hûertdee hettied heurt t towtou de gemeintegemeante Wierdenwierdn. In [[1848]] wurwör de marke as zodoanig up aop heewneheewn. De marke van RectumRektum wurwör regeertregeerd dührduur de eanggearfdeneagngeaarfden of markegenootenmarkegenootn a nûemtenuumt. Disse dinge vûenveundn gestalte upop de markevergaaderghesmarkevergaderiges of hooltingheshooltinges woer at de arfmarkerichter van de marke de leydigheleaidige har. Dat arfmarkerichterschôparfmarkerichterschop was verbûennverbeundn an eenn arf, ne huesplaasehoesplaase. DeegeahneDengenne deeden at de huesplaasehoesplaase bezat, huelhool ok hett arfmarkerichterschôparfmarkerichterschop. In RectumRektum leahrlear het arfmarkerichterschôparfmarkerichterschop upop de Hof tote RectumRektum, ok wal het ervearve De Hof. Hier wöhnweundn ne hofmeyerhofmeier deeden at fürvuur de arfmarkerichter allerhaaneallerhaande zaakezake mûssmus dohndoon. De marke bestûenbesteunn oet volgewaarde arven, brinksittersbrinkzitters, kötterskötterboern en huttenhutn. De volgewaardes bezatn eenn ydersieders veer stemmnstemn in de marke. De brinksittersbrinkzitters eenn yderieder dreydrei en de kötterskötterboern eenn yderieder eeneene. Denn bürmanBuurman van hett bouhuesbouwhoes, ok wal boerderyeboerderieje, konnkon ok auerauwer ne oetdrif bezitn um de cowbeestekoubeeste, vaerkensvearkens, peerde upop denn es te mang wearenwearn. De resolusies van de hooltinghehooltinge in RectumRektum wurwör up a skreaveneskreavn in dat markebook. FürVuur RectumRektum sindzind disse bewaard van [[1567]] tot an de upheffigheopheffige in [[1848]]. In de marke RectumRektum bevûenbeveundn sikzik drei hueserhuuzer dedee at bewohntbewont warrenwarn dürduur de Tweantse laegeleage laand adellaandadel, te weahtnweetn hett hueshoes de Dackhorst, hett hueshoes hett Slot, en de Hof te Bewervorde. DührDuur wee at ze uprichtopricht sindzind is neet bekend. De bezitter in de 14e, 15e en 16e eewe warwas de familie van Langen. An dat eahneeande van de 17e eewe kûemkömn de hueserhuuzer in bezit van börgers duhrduur het maakn van de rykdomriekdom. Zoas de familiefemilie Te Coate oet [[Almelo]], bekeand van de Tweantse textielnyverheydtextielnieverheid, en van de familie Smelt, Rusleu oet [[Vjenne]], dee in datt Russische[[Ruslaand|Russiese]] [[St. PetersburgPetersborg]] geeld harn a maaktemaakt. De dreydrei hueserhuuzer Dackhorst, Hett Slot en Bewervorde, ze sindzind roond [[1850]] daal höuwenhöwn, noa dat ze eenn heeleheeln tied luegh harnlöag ahadn stoanestoan.
 
== De Leu ==
 
== Geleuf ==
In RectumRektum wohntwoont in vergeliekighevergeliekige met umringde plaase völ rooms[[Rooms-katholiekenKatholieke Karke|Rooms-Katholiekn]] en neet karkelyken-karkelikn. Dit vaalt upop umdat hett katholieke geleuf für alvuural in datt oostenoostn van TweateTweante wurwör oet a dreang. Dr is sproake van een betje unkarkelykenedreagn. Aandre geleuvengeleuvn as hett rooms katholiekeRoomske en [[protestaanse]] sindzint nauwliksdr doarnauwliks.
 
== Gebroek ==
Zo as in völ plaase in TweateTweante en denn [[Achterhook]] hebt de inwöhnerinwonners in RectumRektum bynaamn[[Tweantse skeeldnaamns|bienaamn]]. Eenn verskilVerskil met dat noabert dorpnoaberdoarp Eanter of de Stad RiessenRiesn is dat de bynaamsbienaams in RectumRektum sindzind verbuennverbeundn met de hoesplaase woer at de familie wohntwoont. Dit verskiensel is in Tweate neet vrömtvrömd.
 
==Volkskarakter en sproake==
De RectummersRektummers hoolt dr net as de Eantersen van um sikzik of te zettnzetn tiegn alns wat in gebrükgebruuk is. Ze sindzint ok greuts upop eereere sproake. De inwohners würinwonners vaakewörn droadneaghelsvake adroadneagels nûemteneumt.
De sproake van RectumRektum wik beheurlik of van umlingde plaasseplaase. Disse sproake würwörd ok wal het [[Tweants-Groafschops]] Groafschôpseneumt, aen nûemtlik nog t meest op t [[Eanter]]s.
 
===Rectummers Teln===
|-
|Twee
|Tweie
|Tweye
|-
|Drie
|Dreie
|Dreye
|-
|Vier
|-
|Vijf
|Viewe
|Vieuwe
|-
|Zes
|-
|Zeven
|Zuuwne
|Zuewne
|-
|Acht
|-
|Tien
|Tiene{{Info|met völle vaalske loch noa de -t-}}
|Thiene
|}
 
{{Dia|Disse bladzie is upmaakteskreewn in t RectummersRektummers}}
 
[[Kattegerie:Tweants_artikel]]
Anonyme gebruker