3FM is nen laandeliken radiozeander van n Neerlaandsen Publieken Umroop. t Stasjon richet zik vuural op leu van 15 töt 35 joar oold, en dreeit meestentieds rock-, pop- en weareldmuziek, en mangs elektroniese muziek, house- of daansmuziek.

Oetzeandings

bewark

Beginjoaren

bewark

t Vrogeree Hilversum 3 gung 11 oktober 1965 de locht in as tegenhanger van de toertieds geleefde zeander Radio Veronica. De oetzeandings wörden evuld duur al bestoande umroopverenings, dee't elk op nen ofzeunderliken dag in edeeld warren. Dit neumt ze verticale indeling. t Vuurdeel hiervan was, de'j elken dag n aander geluud op de radio hadden, want elke vereniging har zin egene geluud. t Noadeel was dus ook det der geen eenheaid besteund. Twentig joar later gung t hele spul op de skuppe en vanof 1 december 1985 gung t verdan as Radio 3.

Januwoari 1992 deden de AVRO, KRO en NCRV nöast mekoar (horizontaal) as Stasjon 3. Dit nieje programma was alle zoaterdag-, zöandag- en moandagmiddeage tusken één en dree uur te heuren. Detzelfde joar gung t elken dag horizontaal woernoa at t doel "elken dag nen aanderen umroop" der achterhen köm. Allene Veronica (zoaterdag) en de TROS (zöandag) beheulden öar "egene" dag.

De Umropen warren töt det momeant zo oawer de deage verdeeld:

  • Moandag - AVRO;
  • Deenksdag - VARA;
  • Woonsdag - EO en VPRO (eerst de KRO);
  • Doonderdag - TROS;
  • Vriedag - EO, NCRV en Veronica (later allene Veronica);
  • Zoaterdag - NCRV;
  • Zöandag - KRO, TROS, NOS en EO (vanof 1984 allene de KRO);
  • De NOS dee de hele wekke, behalve op zöandag, alle oawende horizontaal tusken zesse en zeuwne.

Veraandering

bewark

Ferry Maat, den at toertieds programmaleaider van de TROS op Radio 2 en 3 was, bangen zik det as de TROS van n doonderdag noar n zöandag verplaatst zol worden, det dan meender leu der noar zollen lusteren, en det köm ook oet. Dit köm ook duur de komst van radio met weenstoogpeunt. n Publieken zeander verlöar in 1995 de moarktleaidersplaatse an Sky Radio. Um de vortlopende luusterders terugge te kriegen, wör ne centrale zeanderopsteller beneumd.

n Zeander kreeg nen kreet en n beeldmoark (zwarten dreehook met n kukentjen) um zik dudeliker te oonderskeaiden. De muziekkeuze wör non bepoald volgens ne sandwichformule. Det heuld in det der tusken nieje en oolde muziek, ook redelik onbekeande muziek edreeid mut worden. Doarnöast köm der völle andacht vuur live-muziek en popfestivals.

Radio 3 kreeg in 1994 volle laandelike dekking op n FM-baand. Um dit nog es ekstra te benoadrukken wör de opkörting FM ook bie n naam inbetrökken. n Middelgolfzeander was nit mear neudig, en wör oawer edoan noar Radio 10 Gold.

Van toew of an deden de umropen al mear samen um Radio 3FM as één geheel te loaten kleenken. Veronica kon t doarmet nit eens worden, en stapten doarumme in 1995 oet t publiek bestel. Doarduur kreeg de TROS n zoaterdag. De zeandtied vuur n zöandag wör oawer meardere umropen verdeeld.

An t eande van joaren negentig köm der, lösstoand van de umropen, ne spesjale meziekredaksie. Disse bepoalt töt op de dag van vandage met de dj's wat vukke meziek der oawerdag edreeid mag worden, wat zorget det n zeander herkenber, mear ook vuurspelber is.

In 2003 wör ne nieje zeanderopsteller beneumd. Dissen zorgden vuur n antal (sproakmakende) veraanderings. Um t juuste doelpubliek an te sprekken mos n zeander ne vlöaindiger toon voren. n Naam wör veraanderd in t korte 3FM, met n logo in graffiti-stiel, en de bieheurige kreet "Serious Radio". t Verniejde egenbeeld richten zikzelf mear op de meziek, wat op is te maken oet de kreet "Als je van muziek houdt, dan luister je naar 3FM". Dit betekenden ook direks t oontslag van Henk Westbroek, Cobus Bosscha en Isabelle Brinkman, woer t publiek nit allemoal eawen blie met was. Hierduur kregen jonge radiomakers nen kaans um laandelik bekeand te worden.

Noa de herverdelige van de frequeansie in 2003 wör der in de doelgroep fleenk um de weenst evöchten, en det har as gevolg det in 2004 beaide Rob Stenders en Ruud de Wild opstapten. Völle leu meanden det t 3FM edoan zol wean. In meender as twee joar wör de programma-indelige dree moal umme gooid. De moarktandelen gungen dale, mear 3FM wus de dalegaank umme te dreein. Rechtevoort is 3FM wier ene van de härdsgröaiende zeanders van Neerlaand.

De invlood van de 'muziekpolitie' is oawer de joaren al stoarker ewörden. Presentators van t VPRO-programma 3VOOR12 verteelden in 2005 op n zeander det ze zik in edamd veult in öare vrieheaid.

Onlaanks

bewark

In 2007 wun 3FM n antal Marconi Awards vuur Beste Radiozeander; Beste presentator (Giel Beelen); Beste Programma (GIEL) en Grootste Aanstormend Talent (Domien Verschuuren). In detzelfde joar köm ook Rob Stenders wier noar 3FM. In 2009 wör 3FM alwier kaanshebber vuur ne Marconi Award vuur beste radiozeander.

Op vriedag n achtteenden december 2009 gung de 3FM-aksie t Glazen Hoes wier an. Disse aksie is der op erichtet um geeld bie mekoar te kriegen vuur n good dool, wat in 2009 de bestrieding van malaria is. Rechtevoort is t idee zo geleefd det ze t ook al in t boetenlaand doot.

Vandaag n dag is der n breed anbod van programma's te heuren van de umropen AVRO, KRO, NCRV, EO, TROS, BNN, VARA, LLiNK, VPRO en NPS. De weareldumroop dut t programma Uruzgan FM van Kristel van Eijk oetzeanden, det duur 3FM emaakt is, mear nit zelf duur 3FM wörd oet ezeunden.

Tusken 6:00u en 19:00u doot ze t leste niejs duurgewen in NOS Headlines (Niejsköppe), ne körte oetzeanding van de NOS. Um 13:00u en 18:00u is der ne iets längere oetzeanding. In 2002 kreeg t programma, det toertieds nog 3FM Nieuws heten, ne Marconi Award vuur Beste Informatieve Radioprogramma. De oetzeandings wordt per dag duur twee verskeaidene presentators vuur eleazen. Tiedens de moarn- en middagprogramma's hebt ze um t halve uur ne körte oetzeanding (de heuwdpeunten eawen kört duur enömmen). Op de rest van de uren wörd ne algemene niejsoetzeanding van t NOS Journaal egewen, wat ook op de aandere radiostasjons van n publieken umroop oet ezeunden wörd.

Elken dag wörd der tusken 6:00u en 20:00u um t halve uur de leste informasie oawer t verkeer egewen duur de ANWB.

Bekeande pesentators zeent oonder aanderen: Giel Beelen, Gerard Ekdom, Sander Lantinga, Rob Stenders en Michiel Veenstra. Disse hebt allemoal meenstens één moal met edoan an de geeldinzamelingsaksie Serious Request in t Glazen Hoes. Ook zeent der n antal bekeande daans- en elektroniese platenruters te heuren zo as Dave Clarke. De in ezungen stuks komt van Astrid, de zangeresse van Stereo.

Oetgoande verbeendige

bewark