Heufdmenu losdoon
Disse zied is spesiaal op-ezet veur de nieje gebrukers van Wikipedie (of anwas zo as wulen dat hier neumen). t Is bedoeld veur a'j beginnen willen mit Wikipedie, mer niet drek weten hoe t allemaole geet. Wulen zullen proberen t hier kort uut te dujen.

Wat is WikipedieBewarken

De nds-nl-Wikipedie besteet vanaof 24 meert 2006 en maakt deel uut van Wikipedie, dit is n gemeenschapsprojekt mit as doel in elke taal n komplete ensyklopedie op t internet te maken. Wikipedie ku'j graotis gebruken um informasie op te zeuken én um joew eigen informasie mit aanderen te delen. Der bin noen zo'n 6.844 artikels. Um mee te helpen mit schrieven, verbeteren en uutbreien van de artikels is t niet neudig (mer wel händig) um joew eigen effen an te melden, je kunnen drekt beginnen.

TipsBewarken

As n onderwarp rood onderstreept is, betekent t dat disse zied nog niet besteet. A'j willen ku'j dit artikel zelf schrieven (op veurweerde dat t ensyklopedieweerdig is, dus gien gedichten of verhaoltjes). As t n algemeen onderwarp is, zeuk dan veur de zekerheid effen of der niet al n aander artikel, mit n iets aandere naam besteet. Je wörden oek vrendelik verzöcht um n gebrukerszied an te maken, en n geldig netposadres in te vullen, zodat der makkelik kontakt eleegd kan wörden as t neudig is!

BewarkenBewarken

  • A'j oefenen willen, bezeuk dan de zaandkule.
  • Onderteken overleg altied mit vier golfstreepjes (~~~~).
  • Drok op 'Bewarking naokieken' um de zied te nao te kieken.
  • Gebruuk dubbelde haakjes um n verwiezing te maken. Bieveurbeeld: [[onderwarp]]
  • Klik hier um n nieje zied an te maken.

De belangriekste regelsBewarken

  • Alle artikels mutten eschreven wörden in t Nedersaksies dat in Nederlaand of in grensstreek espreuken wörden (kiek oek op de zied Plat, hoe schrief ik dat?; de spellingsrichtlienden ku'j hier vienen). A'j n Platduuts artikel in de Sass'sche Schrievwies schrieven willen, dan ku'j dat doon op de Platduutse Wikipedie en alle Nederlaandstalige artikels mu'j vanzelf op de Nederlaandse Wikipedie zetten. Op t veurblad staon verwiezingen naor verwaante Wikipedieën.
  • Probeer objektief te ween (gien reklames, gien propaganda, gien lillik taalgebruuk).
  • Gebruuk of maak joew eigen wark. Je maggen gien auteursrechtbescharmde inhoud gebruken.

DialektmallenBewarken

Bie n artikel wördt op disse wiki altied derbie ezet in wat veur dialektgroep/dialekt en schriefwieze t op-esteld is, dat ku'j onderan t artikel doon. Hierveur he'w spesiale dialektmallen ontwörpen, je hoeven daorveur allinnig mer op de dialektmal te klikken onderan elk bewarkingsveld en eventueel de plaotsnaam en schriefwieze in te vullen a'j dat belangriek vienen. Bieveurbeeld as n artikel in t Drents of Twents eschreven is, dan ku'j op de dialektmal veur disse dialektgroep klikken, daornao eventueel n rechte strepe mit de plaotsnaam, evolgd deur n rechte strepe mit de schriefwieze: {{Dialekt|drt|Runen|Drèentse schriefwieze}} of {{Dialekt|twd|Oldenzel|ANS}}. Der steet n korte uutleg bie elk bewarkingsveld.

Bestaonde artikelsBewarken

As n bepaold artikel al besteet en t is n beginnetjen dan ku'j t altied veraanderen in t dialekt wa'j zelf praoten. As t artikel wat langer is dan is t logieser dat t ummezet wördt naor t dialekt van de persoon die t artikel an-emaakt hef, mer je kunnen oek vragen of e t goed vient da'j t ummezetten naor joew eigen dialekt.

Hoe wee'j of n artikel al besteet?Bewarken

Der bin binnen t Nedersaksies alderbarstens veule dialekten, dus oek vake meerdere woorden en/of schriefwiezes veur t zelfde ding of t zelfde begrip. A'j daorumme t artikel buurtschop eschreven hebben en je weten dat ze in plaotse van buurt- oek wel noaber- of naober- zegen, en in plaotse van -schop oek wel -schap of -skop, dan ku'j alvast die variaanten anmaken as deurverwiezingen naor joew eigen artikel buurtschop.

Zo veurkom je dat n aander laoter t artikel noaberskop geet schrieven zonder derbie nao te denken dat der over t onderwarp al n artikel besteet. Zeuk daorumme veurda'j n artikel beginnen te schrieven oek even op de woordvariaanten die'j kennen, of ene t niet al eschreven hef.

Je kunnen natuurlik niet alle variaanten van n woord kennen. t Is oek gien ramp as der es n stokjen dubbeld eschreven wörden: dan bekieken wulen welk artikel t beste behouwen kan wörden. Eén van de manieren um te kieken of n artikel over n bepaold onderwarp hier al besteet, is kieken op de Nederlaandstalige of n aandere Wikipedie (in geval t artikel daor wel besteet) of der n verwiezing naor n artikel op de Nedersaksiese Wikipedie te vienen is.

Zie oekBewarken

Veur n overzicht van hulpziejen ku'j kieken op Hulpe:Wikipedie. A'j veerder nog vragen hebben ku'j die gerust stellen in de De praothoek, of kiek op één van de grotere Wikipedieën veur meer informasie over bepaolde onderwarpen.