Met aktiva bedoolt ze in de ekonomie de wearde in geeld van alle bezittingen van een bedrief. Tegenoawer de aktiva stoat de passiva, de optelling van et egene en vrömde vermogen. Op de balans van een bedrief mut de aktiva en passiva aait eawen hoge wean.

Verdelingen en verhooldingBewarken

Aktiva kö'j op verskillende wiezes verdelen en in verhoolding zeen.

Vaste aktiva en umleupsmiddelenBewarken

Et gef vaste aktiva en umleupsmiddelen. Umleupsmiddelen zeent oonder mear vuurroaden (groondstoffen of kloare produkten), klaanten dee as nog betalen mut en kasgeeld. Vaste aktiva zeent bievuurbeeld et bedriefshoes en spesjale masienen.

Ook vaalt finansjele aktiva der oonder zo as andelen en obligasies met vaste reante.

Materiële versus immateriële activaBewarken

De materiële aktiva zeent etzelfde as de vaste aktiva van hierboawen. Immateriële aktiva zeent neet-tastboare middelen en rechten. Dee hebt wearde vuur et bedrief, umdet ze in et vuurliggende geeld köant opbrengen; ze geewt et bedrief een bepoald vuurdeel op de aandere bedriewe. Deankt hierbie an auteursrechten, moarknamen en pateant.