Amsterdamse Skoele (bouwstiel)

De Amsterdamse Skoele is een bouwstiel die as in de vrogge twintigste ieuw een belangriek diel van de ni'je Amsterdamse wieken vorm egeven hef. De leidende architecten van de stiel waeren Michel de Klerk, Johan van der Mey en Piet Kramer.

Amsterdam: Et Skip

De expressionistisch an-elegde Amsterdamse Skoele bouwden vort op de meer sobere stiel van H.P. Berlage. De stiel gong uut van sociaolistische principes en wodden gebruukt veur et daelezetten van alderhaand gebouwen, waoronder woonhuzen en flats. Ok hebben ze straotmeubilair emeuken in de stiel van de Amsterdamse Skoele.

Heufdkenmark is et massale gebruuk van bakstiender en et toepassen van een bulte puur dekeraotieve gevelversierings van bakstien of gebieldhouwde netuurstien. Zokke versierings bin apatte rondingen, torenties, feguren en ledderveensters (mit horizontaole lienden waordeur ze op ledders lieken). Vaeke hebben de gebouwen steile, hoge daken. Allewal et vaeke slim grote gebouwen en blokken binnen, bin et deur de plastische gevels en speulse indieling d'r-van gien onmeenselike bakbiesten.

Et bekendste veurbield van de Amsterdamse Skoele is Et Skip, een huzenblok dat Michel de Klerk in Amsterdam-West daelezetten. Een veurbield van de stiel buten Amsterdam is et gebouw van et waerenhuus De Bijenkorf in Den Haag.

Skrieveri'je bewark

  • Maristella Casciato (1991), De Amsterdamse School, Rotterdam: Uitgeverij 010. ISBN 90-6450-116-5
  • J. Derwig (1991), Amsterdamse School, Amsterdam: Architectura & Natura. ISBN 90-71570-06-1
  • Annuska Pronkhorst en Sophie van Ginneken (2003), De Amsterdamse school, Rijswijk: Atrium. ISBN 90-5947-014-1
  • Wim de Boer en Peter Evers (1983), Amsterdamse bruggen, 1910-1950, Amsterdam: Amsterdamse Raad voor de Stedebouw. ISBN 90-70665-02-6
  • Kasper van Ommen (1992), Straatmeubilair Amsterdamse School 1911-1940, Amsterdam: Stadsuitgeverij Amsterdam. ISBN 90-5366-050-X

Uutgaonde verwiezing bewark

  Dit stok is eskreven in et Stellingwarfs van Stienwiekerlaand.