Assimilasie (sproakleer)

Assimilasie is in de sproaklear nen term den-t angef det nen klaank veraandert duur toodoon van nen vurigen of volgenden klaank.

Vuuroetgoand of teruggoandBewarken

Nen klaank kan veraandern duur nen klaank den at dr an vuurof geet. Det neumt de geleardn progressief (vuuroetgoand), woerbie at dus n eerstn klaank invlood hef op n tweedn. vuurbeeld:

  • 'Det doar n hoes steet' wörd oet esprökn as Dettoarnoessteet. De [d] van 'doar' veraandert in nen [t] umdet den dr al an vuurof geet. Ook de [h] van 'hoes' vaalt weg noa nen [n].

Nen klaank kan ook veraandern duur nen klaank den at dr noa keump (regressief), woerbie at n tweedn klaank invlood hef (terugge geet) op n eerstn. vuurbeeld:

  • 'zakdook' wörd meesttieds oet esprökn as zaddook, woerbie at de [k] veraandert in nen [d] umdet den dr ook al noa keump.