Een bunder of een hectare is een eenheid van oppervlakte van 10.000 m² (100 bij 100 meter). Eén bunder is gelieke an honderd are (een eenheid in de laandmeetkunde). Een bunder wort of-ekort as b en hectare as ha.

Bunder = 10.000 m².

In 't Nederlans wort een bunder haost altied een hectare eneumd. In 't Veluws en in de dialecten uut de umgeving wort de benaming bunder vaker gebruukt. De Gelderse bunder is eigenlijks kleiner en is 1 maargen of 8.697 m² groot. Noen wort dit onderscheid haost niet meer emaakt en is een bunder 'tzelfde as de Hollanse 'hectare'.

Umdat veul minsen zich niet goed veur kunnen stellen hoe groot of een bunder noen eigenlijks is, wort een bunder vaak vergeleken mit anderhalf voetbalveld (± 65 tot 70 m × 100 m).

Trivia bewark

  Disse pagina is eschreven in 't Putters