De Sluus (Nederlaans: Zwartsluis) is een dörp en aovenpläse in de gemiente Zwärtewäterlaand, Overiessel, op de pläse waor as 't Zwärte Wäter en 't Meppelerdiep samenkommen.

Dit huus mit Fries opschrift "'t Fiskershúske" stiet wal degelijk in De Sluus.

In 1398 wördde de aoven Swarte Sluys veur 't eerst enuump. De Sluus is een deurvoeraoven ewest veur turf uut Drenthe richting Hollaand. Tegensworig wördt de aoven veural gebruukt deur recreanten en vien ie der wärkgelegeneid in de skeepsbouw.

Tot 2001 was De Sluus een zelfstaandige gemiente, daornao gong 't samen mit Asselt en Gällemuun op in Zwärtewäterlaand.

Sluzegers hadden in de umgeving de bi'jnäme Bleistarten, naor de vissoort blei.[1]

Rifferenties Bewarken

  1. Schoemaker-Ytsma, A.C.M. (2009), "Zo zegge wi'j det" van A tot Z! (aanvulling) Woorden en gezegdes in het dialect van Nieuwleusen, Ni'jlusen: The Readshop J. Hilbrink