Fries-Drèentse oorlog

De Fries-Drèentse oorlog of Friese anval op Drenthe (1231-1233) was een anval op Drenthe deur een Fries leger det eleid wördden deur de bisschop van Utrecht Wilbrand van Oldenburg.

Op 28 juli 1227 sneuvelden bisschop Otto II mit veule ridders tiedens de Slag bi'j Aone op de tegenwoordige grèenze van Drenthe en Oaveriessel. De opvolger van Otto II, Wilbrand van Oldenburg, reup de Friezen op hum te steunen tègen de opstaandige Drenthen.

Ien 1231 leup dit op oorlog uut. De kroniekschriever van de Quedam narracio de Groninghe, de Thrente, de Covordia et de diversis aliis sub diversis episcopis Traiectensibus benaodrokten det de Friezen hielemaole niet verplicht waren töt dizze militaire hulp. "Zi'j bint jao vri'j volk en ontslagen van harde heerschoppi'je". Zi'j deuden daorumme mit, skreef de kronieker, uut zuver en vroom meelie "en ok umme de aflaot".

Zoveule Friezen waren d'r drok op um mit te vechten det 't leger ien twei dielen esplitst mus wörden. De strieders uut Stavern, Westergo, 't Nijland (ien-epolderde Middelzee), Borndego en Smallingerlaand kwamen bi'j Bakkevene te hope. De aanderen, die tussen Liwwadden en de Lauwers woonden, trökken De Marne bi'jlanges Grunning binnen en wördden deur de bisschop zölf an-evoerd.

De Friezen verleuren de slag deur verraod. Vieftig man raakten uut de tied en een wieder groot antal wördden deur de Drenten ien gevangenschop eneumen.

Uutgaonde verwiezing

bewark
  Dit stok is eskreven in 't Zuudwest-Zuud-Drèents van de Drèents-Oaveriesselse grèensstreek.