Een karkdarp is mangsmoal en darp rundumme ne enkele karke.

De Healige Plechelmuskearke in et Twentse karkdarp Rossum

Beskrievingen Bewarken

Een karkdarp kan op 2 verskillende maneren umskreven wödden:

  1. De meest gebruukte benaming is dee van n darp dat éne kark hef, dee et centrum is en/of in et midden van et darp steet, of in de olde kern van et darp.
  2. De andere benaming is dee van n darp dat éne karke hef ongeacht de plaatse doarvan in et darp. Mangs kan der zelfs ne tweede, kleinere karke stoan, moar dee is dan eursprönkelek neet ebouwd as karke.

Uutzundering Bewarken

Mangs wodt ok as karkdarpen an-eduud neet al te grote darpen en darpen dee noa den Tweeden Wereldkrieg neet alderbastend bunt egreujd, en mangs as dat wal et geval is as de karke nog altied centraal steet in et egreujde darp. Ok wöd et heel mangs as benaming gebruukt van de olde kern.