't Woord literatuur hef verschillende, dichtbij mekaor liggende beteeikenissen. De roemste is dat literatuur de verzaomeling van aal teksten is, schreven en in mondelinge vörm.

Literatuur wordt ok wel in een enge betekenis bruukt, waorbij 't tegenover lectuur zet is. In die zin zol literatuur de hoge, elitaire vörm en lectuur de lege, populairdere vörm van teksten anduden. Literaire auteurs wilt een boodschap overbrengen op een artistieke wieze, mor de schrievers van lectuur richt zuk op 't schrieven van teksten die benaom veur de ontspanning lezen worden. Toch is wat tot de literaire canon rekend wordt allennig een soort overeeinstemming en kunt auteurs van wel 't waark in een eerdere periode nog tot literatuur rekend weur oet de literaire canon verdwienen, en aandersom ok.

Behalve an erkende literaire tekstsoorten zoas gedichten, poëzie, de roman en toneeil kunt d'r ok an aandere tekstsoorten literaire eigenschoppen toouschreven worden. Een paor veurbeelden hiervan bint: filmteksten, proza dat verwiest naor waorgebeurde verschiensels en personen (onder meer de brief, 't opstel en de autobiografie) en stripverhaolen.

Literatuur zol ie daordeur as volgt kunnen omschrieven:

Een al dan niet fictieve wereld in woorden, die deur de smaokmaokende gemeeinschap as weerdevol zien wordt en volgens die gemeeinschap biezundere kenmaarken hef.

De term wordt ok bruukt om een verzaomeling van waarken met an te duden; dèenk bijveurbeeld an vakliteratuur.

Nedersaksisch

bewark
  • Algemeein: literatuur, literetuur

Zeei ok

bewark