cs-4 Tento uživatel má znalosti českého jazyka srovnatelné s rodilým mluvčím.