nn Denne brukaren har norsk som morsmål og skriv Niejnoors.