Mal:Kolommen


[Bewarken] Dokumentatie

DoelBewarken

Mit disse mal kunnen meerdere kolommen emaakt wörden, mit n maximum van vuuf kolommen. Waort je! Vier kolommen is anbeveulen um n goeie leesbaorheid bie lege scharmresolusies te behouwen, zodat woorden niet aofebreuken wörden. Vuuf kolommen of meer allinnig bruukbaor bie korte woorden.

Sleur en pleurBewarken

Vul op de puntjes de kolominhoud in (geet tot an hooguut 10 kolommen).

Twee kolommen
{{Kolommen
|kolom1=
...
|kolom2=
...
}}
Dree kolommen
{{Kolommen
|kolom1=
...
|kolom2=
...
|kolom3=
...
}}
Vier kolommen
{{Kolommen
|kolom1=
...
|kolom2=
...
|kolom3=
...
|kolom4=
...
}}
Vuuf kolommen
{{Kolommen
|kolom1=
...
|kolom2=
...
|kolom3=
...
|kolom4=
...
|kolom5=
...
}}

ParametersBewarken

  • Mit align= ku'j links, esentreerd of rechts uutlienden.
  • Mit achtergrondkleur ku'j de achtergrondkleur angeven.
  • Mit breedte ku'j de kolombreedte instellen (standard 15.0em).
  • Mit ruumte ku'j de ruumte tussen de kolommen instellen.
  • Mit kolom1breedte ku'j de kolombreedte instellen van kolom 1, t zelde prinsipe geldt veur aandere kolommen.
  • Mit stiel ku'j extra CSS-opmaak derbie zetten.