Een netnummer of zonenummer (vrogger ok wel kengetal eneumd) maakt deel uut van een nationaol geografisch tillefoonnummer.

Netnummers in Nederlaand

In Nederlaand besteet 't netnummer uut een reeks van 3 of 4 nummers, die begint mit een nul, die-j dreien möt a-j binnen 't eigen laand van 't eigen netnummergebied naor een aander gebied bellen wilt. 't Netnummer plus 't abonneenummer vormen een (nationaol) tillefoonnummer. A-j vanuut 't butenlaand belt, wördt de nul van 't netnummer vort-elaoten.

In België besteet 't zonenummer uut een nul plus een of twee nummers. 't Möt steeds ekeuzen wörden, ok a-j binnen de eigen zone belt. Bel ie vanuut 't butenlaand, dan lao-j de nul van 't zonenummer vort.

De leste grote wieziging van de Nederlaanse netnummers vund plaotse in 1995, tiejens de zo-genaamde Operaotie Decibel.