De ossemart is een tredisionele mart in de Veluwse gemeente Putten. De ossemart wort altied ehouwen op de tweede woensdag van de maond oktober. Op de ossemart worren der naost de gewone dingen oek een kwak verkocht veur 't boeren leven, zoas demonstraosies veur dorskasten. Deurdat 't veural een boers evenement is, wort der op disse mart alderbarstensveul Putters epraot, 't Putters wort daorum oek wel de tweede voertaal van de ossemart eneumd.