Een revier is een min of meer netuurlike waeterstroom. Wi'j onderscheiden oceanische revieren die in een zee of oceaan aendigen, en kontinentaole revieren die in een meer, moeras of woestijn aendigen. Een laek is de anduding veur een kleine revier.

Seine, Claude Monet, 1897
Revier in de Verienigde Staoten van Amerika

Elke revier leit in een stroomgebied. Dat is et totaole omringende gebied waorbinnen al et overtollige waeter via die iene revier ofvoerd wodt. Bi'jveurbeeld: et stroomgebied van de Rien. De scheidingsliende tussen twie stroomgebieden wodt de waeterscheiding nuumd.

De bepaoling van de linker- en de rechteroever van een revier gebeurt vanof de bron (in de richting van de stroming) van de revier zien.

Der wodt ok onderscheid maekt naor vorm van een revier. Zo wodden meanderende en vlechtende revieren onderscheiden. Meanderende revieren bestaon uut ien stroomgeul, die kronkelt mar in wezen weinig veraandert. Vlechtende revieren bestaon uut meerdere stroomgeulen die deur mekeer henne vlechten en regelmaotig verschuven. Alle revieren in Nederlaand bin meanderend. Revieren in barggebieden of aandere revieren waorvan de ofvoer over et jaor stark wisselt bin vaeke vlechtend.

Nedersaksisch

bewark