Schoonspringen

Schonespringen is een sport waobie-j van een duukplanke op een sierlijke meniere in 't waoter springen. Sprongen dee vake edaon wonnen bie schoonspringen bin bieveurbeeld salto's, valduken, schroeven en nog een veule meer.

Schoonspringen

Der bin meestentieds vuuf duukplanken bie 't schoonspringen: 1 meter, 3 meter, 5 meter, 7½ meter en de grootste duukplanke is 10 meter hoge. Bie 't schoonspringen bin techniek, souplesse, elegantie, heugte, ofstaand en de meuilijkheidsgraod arg belangriek, disse punten speulen een grote rolle in de puntetelling van de jury.

De toorne mit de verschillende springnivo's is grotendeels emaak van beton. Daornaos he-j meestentieds nog springplanken van 1 meter en 3 meter.