Fauten in rechten

Jy hebbet geen rechten üm disse gebruker blokkeren, mid de volgende readen:

Disse akty kan allinnig uutvoord wörden döär gebrukers uut de grup: beheyrders.