Verskil tüsken versys van "Jezus Christus"

75 bytes toegevoegd ,  8 jaar geleden
==Jezus en de gnostiek==
{{Heufdartikel|Gnostiek|vel}}
De Biebel geeftgef niet t enigsteienigste verslag van t leven van Jezus Christus, want t aldervrogste wark over Jezus was eschreven nog veur de [[brevenbrieven van Paulus]], en deurdat de biebelse evangelies eerst nao zien dood eschreven binbint is t [[Evangelie van Tomas]] de vrogste bron over Jezus. t Was niet de enigsteienigste, want der binbint nog veulvölle meer geschriften over Jezus evunnen die stammenstamt uut t vrogste beginbegön. Disse geschriften henhebt nog n zuverder en on-an-etaste visie op Jezus; oekok deurdat t ongeveer 1700 jaor niet elezen en overeschrevenover-eschreven is, en dus niet veul kanskaanse ekregenkregen hethef tottöt veranderingveraandering.
 
EenIen van de belangriekste thema's van de gnostiek is dat de minsmeense van zichzelfzichzölf vervreemdvervrömd raakt. MinsenMeensen kunnenkunt vergetenvergetten weewie ze zelfzölf in warkelikheidwarklijkheid binbint. De onverlosteonverlöste minsmeense is 'zichzelfzichzölf kwiet'. t Gevolg daorvan is dat zo iemand t kontakt mitmet zien innerlikeinnerlijke wetenwetten, de ''gnosis'', verliestverlös. WeeWie zichzelfzichzölf kwiet is, leeftlef as n slaafslaove van onpersoonlikeonpersoonlijke machten. Disse staot van vervreemmingvervrömming van t waore zelfzölf wortwörd in de gnostiesegnostische teksten mitmet n bulte verschillende termentarms beschreven, zo as slavernieslaoverni'je, de boel vergetenvergetten, slaapslaop, dronkenschapdrönkenschap, bliendheidblindheid, de dood. De meestmiest algemenealgemiene termtarm die daorveur vaakvake gebruukt wortwörd is 'de dwaoling', in de betekenisbetekenisse van 'verdwaold wezen'.
 
De verlossingverlössing uut de dwaoling kan de minsmeense verkriegen deur zien eigen oorspronkelikeorspronklijke eerd te herinneren, deur jeoen eigen te verbienenverbinden mitmet joewoen waore zelfzölf. Dat prosesproces wortwörd beschreven as bevriejingbevrieding, wakker worrenwörden, weer nuchter worrenwörden, de genezing van bliendheidblindheid, de opstandingopstaanding uut de dood. De algemenealgemiene termtarm daorveur is 't herstel'.
 
In de gnostiesegnostische teksten is Jezus disse mystagoog en verlosserverlösser die de minsmeense oproeptopröp "zichzelfzichzölf te herinneren". In de [[Apokriefen van Johannes]] zeitzee Jezus: "MinsMeense, staostaot op en herinner jezelfoezölf.". Da's t herstel in de gnostiesegnostische betekenisbetekenisse van verlossingverlössing uut de slavernieslaoverni'je van n onwetendonwettend bestaon. n Hele mooie teksttekste die dit kortkört mar krachtig uutduuituutdrukt, of verhaoltverhaalt, is t [[Lied van de parel|Lied van de paorel]], ofkomstig van de [[Haandelingen van Tomas|Handelingen van Tomas]].
 
===De Nag Hammadi-geschriften===
In t jaor 1945, terwielterwel de [[Tweede Wereldoorlog]] an zien eindeende komtkom, wortwörd in desemberdecember kortbiekörtbi'j t EgyptieseEgyptische plaotsjenplaatsie [[Nag Hammadi]] n wonderlikewonderlijke ontdekking edaonedaone. Nag Hammadi leitlig kortbiekörtbi'j de eerste streuming van de opper-Nijl.
 
De Nag Hammadi-geschriften binbint vrogchristlikevrogchristlijke geschriften. Dat wil zegenzeggen dat de geschriften ofstammenofstamt van de eerste christenen, nog véúr de oprichting van de KatholiekeKatholieken KarkKarke.
 
In 367 schreef de bisschop van Alexandrië, bisschop [[Athanasius]], n zogeneumdezo-enuumde [[paosbreefpaosbrief]] waorin diee iedereeniederiene opreupopröp um geschriften die niet beheurdebeheurden tottöt t NiejeNi'je TestamentTestement, in-esteld deur de KatholiekeKatholieken KarkKarke, te vernietigen. De geschriften die evunnen binbint in Nag Hammadi binbint sinds die tied dus apokriefe geschriften. Dat betekent dat ze dus niet langer erkend wordenwördt deur de KatholiekeKatholieken KarkKarke. MeugelikerwiesMeugelijkerwies binbint de Nag Hammadi-geschriften verbörgen uut angst dat de teksten vernietigd zouwenzollen worrenwörden, en in de hoop dat ze in rustigere tiejentieden weer boven de groendgroond ehaoldehaald konnen worrenwörden.
 
===Jezus zien rol in de gnostiek===
In de gnostiesegnostische teksten treettredt Jezus op as minsmeense en mystagoog, in tegenstelling tottöt de Biebelse evangelies, waor Jezus optreetoptredt as de verlosserverlösser van de minsheidmeensheid en as JongeZeune van God, en daormeedaormet oekok nog meteenmeteene God zelfzölf.
 
OekOk kom jeie in sommigesömmige teksten n eigenaordige Jezus tegen, n Jezus die lacht um de offers en gebejengebeden van de twaolftwaalf leerlingenleerlings. Mar wewi'j koemenkomt oekok n Jezus tegen die regelmaotig biebi'j [[Maria van Magdala]] an de lippenlippe hangt, deur disse geschriften is oenderonder andereaandere oekok t verhaolverhaal van de [[Da Vinci Code]] ontstaonontstaone.
 
== Weetjen ==
2.186

bewarkingen