Temperetuur

Temperetuur is een maote veur ho warm of koud iets is. Netuurkundig ezien is temperetuur 't uutdrokken van de hevigheid van de thermische beweging van atomen en moleculen.

't Woord wonnen oek wel gebruuk in de betekenis van koorse en butenluchtemperetuur.

Meting van de temperetuurBewarken

De temperetuur wonnen emeten mit een thermometer. Bie veerof elegen objekken zoas sterns wonnen de temperetuur emeten via de straolingskromme.

CelsiusBewarken

't Nulpunt van de Celsiusschaole kump overene mit 't smeltpunt van waoter, en 100 graojen Celsius is 't kookpunt van waoter bie een luchdrok van 1 bar. Dit maak 't in de praktiek makkelijk disse twee iekpunten van de schaole mit enige nauwkeurigheid in elk laberetorium nao te maken.

FahrenheitBewarken

Tempereturen in Fahrenheit bin mit een redelijk makkelijke formule um te rekenen naor Celsius en ummekeerd:

  • T(°C) = 5/9 * ( T(°F) - 32 )
  • T(°F) = ( 9/5 * T(°C) ) + 32