n Tweantisme is n sproakfout den at duur Tukkers emaakt wördt, duur recht Tweantse oetdrukkings en zinsnees direkt oawer te zetn in t Hollaands, in plaatse van de gooe Hollaandse oawerzetting te gebroekn.

Tweantismes koomt duur Tweants duur t Hollaands te doon

t Tweants steet bekeand um de völle oetdrukkings dee at völle ofwiekt van öare Hollaandse teegnhangers. Hierduur keump t regelmoatig vuur det ene of meardere van disse oetdrukkings direkt noar t Hollaands wordt oawer ezat, zodet t vuur Hollaanders nog neet begriepelik, of mangs zelfs komies is, terwiel at n Tweantsn sprekker zik dan van ginnen fout gewoar is en meant at hee good Hollaands dut.

Eankele bekeande vuurbeeldn beent:

  • Doe de deur los! (Zet de deur open!) - Tweants: Doot dee dure lös! t Tweantse woard vuur open is lös. De leste joarn komt hier n verbasterd oopn vuur in stea.
  • Ik ga me andersom aantrekken (Ik ga me omkleden) - Tweants: Ik doo mie aandersum antrekn.
  • Ik doe Nederlands (Ik spreek Nederlands) - Tweants: Ik doo Hollaands (köjern)
  • Hij igt op het ziekenhuis (Hij ligt in het ziekenhuis)

Tweantismes beent te oontdekn met de hulpe van de zegswiezn in t Tweants wöardebook op disse Wiki.

Aandere sproakn bewark

Vanzelf keump dit soart fouten, 'riffereantiefouten', neet allene in Tweante vuur. Sprekkers loatt vake öare eegne sproake duurskemmern in ne aandere sproake. Det doot bevuurbeeld Hollaanders ook in t Engels. De Engelsen neumt det dan Dutchisms (hollandismes).

Aandersumme, as dus n Engelse oetdrukking wörd umme zat noar t Hollaands, wördt det n anglicisme neumd. n Vuurbeeld hiervan is "Hij was de eerste om op de maan te landen" (van He was the first person to land on the moon), in plaatse van "Hij was de eerste die op de maan landde".