Walmölle

Ne walmölle is ne mölle dee steet op den stadswal van ne ummuurde stad. Hierdeur had ne mölle vri-jen windvang. Ok waren zie bi-j eslotten stadspoorten veur de stadsbewonners bereikboar en had et stadsbestuur vaste inkomste uut den "belasting op et gemaal".
Um te veurkommen dat et stadsbestuur inkomsten misleep, wodden doar "mölledwang" op-elegd. Zi-j waren dan verplicht um eur groan op ne stadsmölle te loaten malen.
De stadsmölle wödden mangsmoal deur et stadsbestuur bi-j opbod an den meest bedende möllenoar verpacht, woarbi-j hi-j zich verplichtten um de belasting op et gemaal veur et stadsbestuur te innen en of te stoan. Doarnoast had den möllenoar "schuprecht", et recht um as belonning veur et malen n deel van et meal veur eigen gebruuk achter te holden. Hierveur wodden ne schuppe van bepoalde ofmetingen ebruukt. Sommige möllenoars heelden bi-j de stelle euren doeme op den raand van de schuppe, woardeur zie meer meal koanden schuppen.

Mölle op de wallen van Goes