Wikipedia:Zaandkule

De kienders kunnen hier rustig speulen!


Sallaands DialektBewarken

Sallaandse proatwiezer.

Aan dit artikel wördt nog ewarkt !

Sallaanders !!! Mit duzend woorden ku'j redeluk een taal verstoan en oe verstoanbaar maken, zegt ze. Dit is gewoon een begun van een woordenlieste mit uutspraken. Een soort Sallaands woordenboekien in wörding. Wie kan helpen um dit n mooie tabelle te te loaten wörden? Griept het an um disse lieste aan te vullen. As 100 Sallanders elk 10 woordties der bi'j zet, hew die 1000 woorden al; misskien wördt het er nog wel veule meer. Holdt de schriefwieze ienvoldig al is de uutspraak nog zo krom. Doarveur bint de IPA simbooln heel belangriek. (Zie ok de schriefwiezer van dialektgroep Hardenbarg, www.historiekamer.nl. Veur die as t weet en der verstaand van hebt, verbeter asteblief de fouten, zodat der straks een anvoardbaar Sallaands woordenboekien kump te stoan.

Asteblief gien aandere dialekten der tussen zetten. Hold het Sallaands. Overleggen en kommentaar doe'j op de overlegpagina.

Nederlands Sallaands IPA uutspraak
A.
Aangeven Angeven ['anɣe:m]
Afwegen Ofwegen ['ɔfwe:η]
B.
Begrijpen Begriepen [be'ɣri:pm]
Bootje Botien ['boʊtin]
C.
Coöperatie Koperasie [koʊpə'ra:si]
Cynisch Sinies ['sini:ʃ]
D.
Daarom Doarumme [dɔ:r'ʏmmɘ]
Dodelijk Dodeluk ['doʊdəlɘk]
E.
Eveneens Eveniens [evən'i:ns]
Een (1) Iene ['i:nə]
F.
Fiets Fietse ['fi:tsə]
Fornuis Fenuus [fɘ'ny:s]
G.
Gapen Gapen ['ɣa:pm]
Graven Graven ['ɣra:m]
H.
Hangen Hangen [ha'η]
Hopen Hopen ['hoʊ:pm]
I.
Ik Ikke [ɪkkə]
Immers Ommers ['omməs]
J.
Jij Ie [i:]
Jongen Jonge ['jɔηə]
K.
Kaal Koal [kaʊl]
Kopen Kopen ['koʊpm]
Krijgen Kriegen [kri:η]
L.
Laten Loaten ['lɔ:tn]
Liggen Liggen ['lɪ'η]
M.
Maar Moar [mɔ:r]
Mat Matte ['mattə]
N.
Nader Noader ['nɔ:dər]
Nieuwsgierig Nijsgierug [nɪjs'ɣi:rəɣ]
O.
Oom Ome ['oʊmə]
Oester Oester ['ʊstər]
P.
Pan Panne ['pɑ:nə]
Pannetje Pannechien ['pɑnnəɣin]
Q.
Quasi Kwasie ['kwɑ:si]
R.
Rijst Riest [ri:st]
Roken Roken [roʊkη]
S.
Staal Stoal [stɔ:l]
Spijt Spiet [spit]
T.
Tafel Toafel [tɔ:fəl]
Toren Toorn [toʊrn]
U.
Uur Uur [y:r]
Uitgaan Uutgoan ['y:tgɔ:n]
V.
Voor Veur [vœ:r]
Vooruit Veuruut [vœ:r'y:t]
W.
Waarvan Woarvan [wɒ:'van]
Wist Wus [wʌs]
X.
Xzieniets Kzieniks [kzi:'nɪks]
Z.
Zaag Zage ['zɒɣə]
Zeven Zeuven [zœ:m]

PlatiesBewarken

Bi'jgoande platies geeft een indruk van de sluus véúr en noa demping van de Dee'msvoart.


Um een pagina te bewarken klik bovenan op 't tabblad "bewark".

A-j hier iets schrieven en je klikken helemaole onderan op de knoppe "Pagina naokieken", dan zie-j hoe de pagina deruut zal koemen te zien. A-j dan klikken op "Pagina opslaon", blief waor je mee bezig wanen bewaord.

A-j hier een verwiezing maken naor een nog neet bestaond artikel, zoas bieveurbeeld zaandbakspeulgoed, dan kump dee verwiezing zaandbakspeulgoed in 't rood te staon. A-j daor dan op klikken dan krieg je een leeg invulvienster um dat artikel an te maken. Je mötten gien testartikels anmaken, mar we neugen je van harte uut um echte artikels te gaon schrieven, die passen in de Nedersaksische Wikipedie-encyclopedie.

WikisyntaxBewarken

interne verwiezing

uutgaonde verwiezing

 • optelling
 • som
 • min
 • gen
 1. e
 2. num
 3. merd
  1. deur
   1. num
    1. mer
     1. en

dik

schriks

onderstreep

deur-estreep

groot

pretekse

code

typmesine

klein

tekse
serie letters en leestekens
definitie
uutleg

Neet inspringen

1x inspringen
2x inspringen
 • 3x inspringen, mit opsomming
 • 4x inspringen, mit opsomming

VeurbeeldenBewarken

OZH = rechte van Euler: OH= 

NZI = rechte van Nagel: NI= 

EZL = rechte van Lissajou: EL= 

 

functieBewarken