Waeterstof

(döärstüürd vanaf "Woaterstof")

Waeterstof is een scheikundig element mit symbool H en atoomnommer 1. Et is een kleurloos niet-metaol. Et wodt ok wel waeterstofgas nuumd. Dit is een pleonasme, omdat waeterstof bi'j normaole temperetuur en drok altied een gas is.

Waeterstof
Hydrogenium
Symbool H
Indeling niet-metaol
Atoomnommer 1
Natuurlike isotopen 1, 2, 3
Kunstmoatige isotopen 4, 5, 6, 7
Atoomgewicht standardisotoop 1,00794
Smeltpunt 14,03 K, -259,11 °C
Kokpunt 20,27 K, -252,88 °C
Hydrogen Spectrum Test

Ontdekking bewark

In 1671 beschreef de Britse chemicus Robert Boyle in een publikaosie een braandber gas dat vri'jkwam bi'j een reaktie tussen iezer en verdund zoer. Veul laeter pas ontdekte de Britse wetenschopper Henry Cavendish in 1766 dat et een chemisch element anbelangde doe hi'j experimenten uutvoerde mit kwik. Hoewel hi'j veul eigenschoppen hiel percies wus te beschrieven, vermoedde hi'j dat in plak van et zoer, et metaol de bron van et gas was. Daoromme nuumde hi'j zien ni'j ontdekte element braandber gas van metaolen. Inkelde jaoren laeter gaf Antoine Lavoisier waeterstof de hudige naeme. De naeme waeterstof is ofkomstig van de Griekse termen hudro en genes wat vertaeld kan wodden as waetermaeker.