Boven Wotter is n Grunnegstoalege dramariege dij vanôf 14 novìmber 2007 te zain was op RTV Noord, de regionoale omroupzìnder van de pervìnzie Grunnen. De eerste en twijde riege kinst op droad bekieken.

De eerste riege bestaait oet 12 ôfleverens en is produzeerd worden deur RTV Noord en IdtV. t Speult zok ôf om en bie de Blaauwe Stad en is tegenswoordeg situweerd. De schriever is Jan Veldman, regisseur Harm Ydo Hilberdink en produksìnt Jaap Alkema. De heufdrollen worden speuld deur Albert Sekuur (Derk), Miranda Bolhuis (Wini) en Hero Muller (Sicco).

Produksie bewark

Noa t sukses van de regiosoaps oet Fraislaand (Baas Boppe Baas en Dankert & Dankert), Twìnte (Van Jonge Leu en Oale Groond) en Limburg (De Hemelpaort) von RTV Noord t ook tied veur een Grunneger riege.

Ien t veurjoar van 2007 wazzen de veurberaaidens op wiedkieker te zain. De ôfleverens van de eerste riege binnen op t droad nog haildal te bekieken. De opnoames vonden ploats ien maai/juni 2007.

t Begunvèrske is schreven deur Renger Koning en ienzongen deur Albert Secuur en Miranda Bolhuis (de heufdrolspeulers).

Woar t om gaait bewark

Boven Wotter is n twoalfdailege riege over de botsen tuzzen stad en plattelaand.

De lokoatsie is de fiktieve ploats Elwerd körtbie Blaauwe Stad, n nij aanlègd woon- en rekreoatsiegebied ien Oost-Grunnen, dij wel echt bestaait.

De heufdpersoon is de jonge boer Derk dij op t plattelaand ien omgeven van de Blaauwe Stad woont. Zien vraauw Wini het hom verlôten en woont mit heur nije man ien Zoetermeer. Môr as Janwillem, de nije man van Wini, n boan ien stad Grunnen aanboden krigt, veraandert ales...

Laidtekst bewark

Begunvèrske bewark

Alles komt ja toch boven wotter
Alles gevoarlek daip verstopt
Alles komt ja toch boven wotter
Want t wil drieven, t wil drieven
en doe holst t der nait onder

Vèrske aan t ìnd bewark

Boven Wotter is nou
t stee om te leven.
In t leven is der altied wel wat
in dörp, Ommelaand of in Stad.
Wie kommen altied weer thoes, weer thoes
want doar in Grunnen staait mien hoes

Speulers bewark

Albert Secuur Derk Paradijs jonge boer, sikkom 40 joar
Miranda Bolhuis Wini Zeeweg-Oosterman (voloet Alwina) ex van Derk
Rombert Feenstra Freek Paradijs zeun van Derk en Wini, sikkom 16 joar
Daniëlle Veldkamp Stella Paradijs döchter van Derk en Wini, sikkom 14 joar
Hero Muller Sicco Oosterman pa van Wini
Roemer Daalderop Janwillem Zeeweg nije man van Wini
Sarah Schierbeek Elodie Zeeweg döchter van Janwillem, sikkom 14 joar
Anna Huizing Charlotte Zeeweg twijlingzus van Elodie

Bierollen bewark

Allain ien eerste riege bewark

Ôfleverens bewark

De ôfleverens wuiren oetzonden op wonsdagoavond en herhoald op de doaropvolgende zundag, môr den mit Hollaandse ondertitels.

De twijde riege wuir op vraaidagoavend oetzonden en ook op de zundag herhoald mit Hollaandse ondertitels.

# Titel 1ste oetzenddoatum / doatum herhoalen korte ienhold
1 Hoes en heerd 14 novìmber 2007 / 18 novìmber 2007 Derk komt der touvaleg achter dat zien ex-vraauw Wini weer bie hom ien de bert wonen komt. Soamen mit heur dochter Stella, heur tegenswoordege man Janwillem en zien twij dochters Charlotte en Elodie. Hai geft heur n waarm welkom.
2 Laive koekjes 21 novìmber 2007 / 25 novìmber 2007 Derk zuikt n nije vraauw tiedens n rondje speeddaten en perbaaiert zien ex-schoonvoa Sicco over te hoalen om nou ìndelk de boerderij op zien noam te zetten. Wini perbaaiert heur draai te vinden ien heur olde omgeven, môr is ze wel zo gelukkeg?
3 Beziedjen 28 novìmber 2007 / 2 dezìmber 2007 Wini krigt roezie mit heur boze stiefdochters en den begunt Derk ook weer heur leven binnen te dringen. Kin zie dit allemoal wel aan? Janwillem nemt n wel hail schiere assistìnte aan.
4 Dikke keet 5 dezìmber 2007 / 9 dezìmber 2007 Freek en zien moaten kriegen bezuik van wichies ien de keet en dit zörgt veur oververhitte toustaanden. Brengt dit Derk en Wini dichter bie nkander?
5 Hee boer de brij is zoer 12 dezìmber 2007 / 16 dezìmber 2007 Derk komt derachter dat zien buurjong naait lezen of schrieven kin en vroagt Wini hom te hèlpen. Stella vindt dat heur moeke hulp zuiken mout en Janwillem geft Frederieke wel n hail apaart kado.
6 Oppeltje poppeltje 19 dezìmber 2007 / 23 dezìmber 2007 Derk neudegt Sicco oet veur t verjoardagsfeestie van Freek en vertèlt hom vot over zien nije plannen veur de boerderij. Wini vindt dat Janwillem ook noar t feestie van Freek komen mout. Woarom komt Janwillem naait opdoagen?
7 Haalf stront 26 dezìmber 2007 / 30 dezìmber 2007 Janwillem is hailemoal overstuur van wat der gebeurd is en gaait zien leven hailemoal omgooien. Ook Wini vindt dat der wat gebeurn mout en nemt n grode stap. En wat mankeert Sicco?
8 Veur oareghaid 2 jannewoari 2008 / 6 jannewoari 2008 Der ontstaait n grode diskussie over de biogastorens dij Derk op t laand zetten wil. Hai nemt Freek mit veur n oetstapke en komt n olle vriendin tegen. Janwillem is 'genezen'. Meindert vindt Wini wel hail oardeg en de wichties vinden Meindert spannend.
9 Kinst mie boom ien 9 jannewoari 2008 / 13 jannewoari 2008 Sicco hoalt gevoarleke grappen oet. Derk vermôkt zok best mit zien nije vriendin. En Wini perbaaiert ìndelk heur demonen te lief te goan.
10 Old zeer 16 jannewoari 2008 / 20 jannewoari 2008 Vraauw Hoeksema begunt zok wel aarg mit Sicco te bemuien. En Derk wordt der mal van; hai wait naait meer wat er doun mout. Wini begunt zok dingen te heugen. Derk en Janwillem hebben n vrumde ontmouten.
11 Verder van hoes 23 jannewoari 2008 / 27 jannewoari 2008 Wini het veul heugens môr proat der laiver nait over. Derk vindt zien nije vriendin geweldeg, môr begunt zok toch al te aargern. Wini komt achter t verroad van Janwillem; zai kriegen grode roezie. Vraauw Hoeksema loat heur woare gezicht zain.
12 Aal goud 30 jannewoari 2008 / 3 febrewoari 2008 Vraauw Hoeksema het Sicco overhoald om mit noar de notoares te goan. Derks wereld stört ien. Frederike kin nait tegen heur verlais. Ìndelk vertelt Wini aan Derk t woare verhoal. Zal dit ze weer bie mekoar brengen? En is t nou echt veurbie?
13 Braand! 14 novìmber 2008 / 16 novìmber 2008 De olde schuur van Derk is ôfbraand. Wini het van vakaansie hail vremde souvenirs mitnomen. Janwillem krigt n mooie boan aanboden.
14 Kop der veur 21 novìmber 2008 / 23 novìmber 2008 Derk perbaaiert Jannie weerom te kriegen. Hai nemt heur en Eppo mit noar n voetbalwedstried. Wini het n noare ontmouten ien ain van de veule gaangen van t stadion.
15 Petronen 28 novìmber 2008 / 30 novìmber 2008 Vraauw Hoeksema het n onderonsje mit Simon. Janwillem installeert zok ien zien kantoor ien Emshoaven. n As grap bedoulde opmaarken van Eddy zet Derk aan t denken.
16 Ain wonderland 5 dezìmber 2008 / 7 dezìmber 2008 Sicco, dij snel achteroet gaait, liekt was ien haanden van Hoeksema. Dat begroot Wini. Derk en Wini proaten ìndelk weer ais.
17 Oet de mizze hakt 12 dezìmber 2008 / 14 dezìmber 2008 Mit Derk en Jannie gaait t steeds beter. Derk dout stoens tegen Freek, dij der niks van begriept. Wini komt derachter dat der wat vremds aan de haand is mit hoavenoetbraaiden.
18 Op biesterboan 19 dezìmber 2008 / 21 dezìmber 2008 Onder de Boetendiekers nemt de onrust tou. Sicco en vraauw Hoeksema goan aan de flotter. Derk wil van Wini waiten of Freek zien zeun is.
19 Nog nooit zo donker 26 dezìmber 2008 / 28 dezìmber 2008 Janwillem mout bie de hoge heren van Emshoaven verantwoorden ôfleggen. Jannie vuilt zok nait zo best en perbaaiert wanhopeg Derk te beraaiken.
20 Kwoaie grond 2 jannewoari 2009 / 4 jannewoari 2009 Derk het t slim zwoar mit de dood van Jannie. Simon perbaaiert zien zin deur te drieven. Elodie stookt oardeg tuzzen Freek en Charlotte. Veur Wini wachten der twij verrazzens, woarvan ain slim noar.
21 Pankouk 9 jannewoari 2009 / 11 jannewoari 2009 Derk mout n besloet nemen over de toukomst van Eppo. Janwillem liekt zien aaigen graf te groaven. Swaan Zark het goud nijs veur Derk, môr is Wini doar ook wies mit?
22 Oardeg schier 16 jannewoari 2009 / 18 jannewoari 2009 Stella en Freek goan soamen op stap. Ze kriegen verrazzend gezelschop en komen ien een lastege situwoatsie terecht. De kinder begroot Wini en Derk.
23 Bommen Berend 23 jannewoari 2009 / 25 jannewoari 2009 t Plannetje van Stella en Freek vaalt bie Wini en Derk nait hailmoal goud. Wielst Derk n missie bie n schaitttent het, zugt Wini Simon. Ze konfronteert hom.
24 Groutnis 30 jannewoari 2009 / 1 febrewoari 2009 Eppo wordt messchains oet hoes ploatst. Jan Willem, Charlotte en Elodie goan weerom noar Zoetermeer. Sicco het nog n schiere verrazzen ien petto. En der komt toch nog n traauwerij.

Vervolg bewark

De haile riege is integroal herhoald op Eerste Poaskedag 23 meert 2008. t Is nog naait bekend wenneer t op de laandelijke tillevisie oetzonden zel worden.

De eerste riege is aigelks zo môkt dat der wel vervolg kommen mós. Inmiddels is twijde riege ook aal oetzonden.

Zai ook bewark

Boetende hìnwiezen bewark