Friese Woolden

(döärstüürd vanaf "Fraise Wolden")

De Friese Woolden is een Nederlaandse laandstreek in Frieslaand mit een eigen karakter:

  • laandschoppelik: De Friese Woolden liggen op hoge zaandgronden, wiels de Friese kuststrook een zeeklei- en geestlaandschop vormt. De daor typische terpenbouw ontbrekt in de Woolden. Kenmarkend is et zogenaemde keliezenlaandschop, dat vormd wodt deur hooltwallen, die dienst doen as ofscheiding. Et zudelike diel van de Friese Woolden maekt diel uut van Nationaol Park Drents-Friese Woold.
  • ethnografisch: de bevolking van de Woolden het een veul mingder karakter dan van die van de kuststroken. De uutstrekte heidevelden hebben ieuwenlaank onderdak beuden an grote groepen immigranten, waoronder Westfaolen, Saksen, joden en zigeuners.
  • cultureel: de Friese Woolden is gien streek mit een grootschaolige laandbouwtredisie. Typisch bin de 'gerniers', keuterboerties die veural in hun eigen onderhoold veurzien. De streek ston en staot bekend om zien haandelskarakter;
  • taelkundig: et Fries van de Woolden (Wooldfries) wiekt op bepaolde punten of van et Fries van de Kleistreek (Kleifries) en de Zuudwesthoek (Zudwesthoeks), onder aandere deurdat de twieklaanken in 'nei' (naor/naobi'j) en 'nij' (ni'j) niet onderscheiden wodden.

De bewoners van de Friese Woolden en die van de Kleistreek maggen mekeer geern wat vrundelik spottend beschimpen.