Klaas Annink

Klaas Annink (18 juni 1710 - Oldnzel, 13 september 1775), better bekeand as Hutnkloas, was nen beruchtn misdoadiger oet Tweante. Hee was ne zönne van Jannes Annink en Geertrui Sueters. Hee zol in Beantel geboorn ween, mer biej zien huwelik met Aarne Spanjers wördt schreevn dat e oet Beckum kwam. Saamn met ziene vrouwe Aarne en zienn zönne Jannes was e schuldig an n groot antal deefställe en meurdn in n umgeaving van Beantel en Hengeveald, dee't zee pleegn vanoet ne hutte biej Hengeveald.

Annink neugdn kremers dee't langs de wegge gungn oet um bie um wat te etn en te oavernachtn. Doarnoa weunsken e de kremers ne gode reize, en beud an dat ze dan op de terugwegge aait welkom bie um warn. As ze dan wier kömn noa de haandel en bie um oavernachten met de knippe good vol, deed e ze dood en reuvden al öare spuln.

Doo in 1774 nen kremer oet Hannover nich van t weentermaark in Goor terugkwam, gung zienn vaar noar Tweante um alns oet te zeukn. Hee zag Annink in de nette kleare van zienn zönne oet de kearke komn, wat bewies was dat Huttenkloas den kremer har dood doan. Huttenkloas wördn oppakt en n paar moand vaste zat op n spesjaal doarvuur gemaaktn stool. Noa n proces wördn hee in 1775 leavndig radbraakt. Ziene vrouwe Aarne wördn ok ter dood veroordeeld en wörgelt.

n Stool woarop Klaas Annink 114 daagn hef vaste zetn is nog altied te zeen in Oldnzel.

Dr is rechtevoort n beermeark op de maarkt det noar um verneumd is: Huttenkloas Bier, wat as logo den stool hef.

In 2009 hef de Almelose muzikant Alexander Schoemaker zien `Ballade van Hutnkloas` uut ebracht, woarin t verhaal van Annink op riem ezet is.