n Nijjoarsrollechie is n oprold kniepertje dij eten wordt om en bie nijjoar. Van oldsheer was t n traditsie om rollechies pas noa de joarwizzelen te eten, môr tegenswoordeg worden zai, net as kniepertjes, al vanôf kìrst af aan eten. De gedachte achter t eten noa de joarwizzelen is dat t nije joar nog onbekend was en dat t olle joar uutvaauwen was (as kniepertje).

Nijjoarsrollechie mit slagroom der ien

Vrouger wuiren der ook hoorntjes van môkt, môr dij worden tegenswoordeg binoa nait meer môkt, veuraal ook deurdat kniepertjes ien grote getoalen môkt worden kinnen, o.a. bie deur kìrkgemainschoppen, en rollechies voak kant en kloar ien de supermaarkt tou koop binnen, binnen de hoorntjes wat op achtergrond kommen.

Môken bewark

Rollechies worden môkt deur middel van t bakken van n bollechie deeg (mit veul basterdzuker) in n kniepiezer. As dit bollechie plat bakken is deur t iezer, ontstaait der n kniepertje. Direkt noa t bakken van dit kniepertje, als t baksel nog waarm is, kin t om n stokie tou oprold worden. Noa t ôfkoelen blif n knapperg, hol rollechie over, dat maisttieds volspoten wordt mit slagroom.

Tegenswoordeg worden zai ook mazinoal môkt in Hoogezaand en binnen zai over t haile laand te koop in de bekinde paars mit gele deuzen. Der binnen ook Twìntse rollechies te koop, dij groter binnen.

Nedersaksisch bewark

Boetende hìnwieze bewark

  Schreven in t Veenkelonioals