RTV Oost is de regionaole peblieke umroep van de pervincie Oaveriessel.

Zendmast van RTV Oost in Hengel. Ebouwd in 2003, 125m hoog

De umroep is in 1988 as Radio Oost op-ericht en is vort-ekommen uut de Regionale Omroep Noord en Oost (RONO). In eerste instaantie was Radio Oost de regionaole zender veur Oaveriessel en Gelderlaand. Doe Gelderlaand heur eigen regionaole umroep kreeg, wördden Radio Oost de zender alliene veur Oaveriessel.

In 1992 wördden de naam ewiezigd in RTV Oost en begunden ze as eerste regionaole umroep mit ien ure tillevisie in de weke. Tegenswoordig (2005) mak RTV Oost 24 ure radio en tillevisie per dag. Naor de tillevisie verwiest ze mit 'TV Oost' en naor de radio mit 'Radio Oost'.

RTV Oost is evestigd in Hengel, mar hef ok nevenvestigings in Zwolle en Dèventer, en zendt uut vanof de uutzi'j-stesjons Zwollerkarspel, Markel en Losser.

Kunnigheid bewark

Bekende gezichten (en stemmen) van RTV Oost bint Maggy Dobson (ni'jslezeres), Ton ten Hove (weerman), Willie Oosterhuis (prissentator) en Harm Agteresch (Harm oet Riessen, komiek). Ondaanks een köppel niet-Twentse kopstokken bepaolt Twentenaren veur een groot diel 't gezicht van RTV Oost (prissentatoren, gasten, anpriezende bedrieven).

Nedersaksisch bi'j RTV Oost bewark

Meert is de dialectmaond bi'j RTV Oost. In dizze maond wördt d'r onder de titel Kiek'n Wa'j Zegt dictees of-eneumen in 't Sallaans, Twèents en Noordwest-Oaveriessels bi'j prominente en minder prominente Oaveriesselaors. Dit pergramma wördt op-eneumen in de Staotenzaol van 't vroggere Pervinciehuus van Oaveriessel in Zwolle.

TV Oost zendt sund 2005 de slim populaire Twèentstalige zieperiege Van Jonge Leu en Oale Groond uut, daoraj now de darde riege van zien kunt.

Een deurlopend quizpregramma op TV Oost is Vet Plat, waorin jonge speulers uut Twente, Sallaand en Noordwest-Oaveriessel kennisvraogen beantwoordt oaver heur eing dialect. 't Pregramma wördt in 't Nederlaans epresenteerd deur Leonie ter Braak, die as Eva mitspeult in Van Jonge Leu en Oale Groond.

Sund september 2007 kuj op TV Oost ofleverings van de Fabeltjeskrant ziene, waorin de dieren Twèents kuiert.

Sund 2002 is RTV Oost mit-organisator van een karstnachtdienst die in 't Twèents en Sallaans ehölden wördt en op TV Oost uutezunden wördt. Ok is alle jaoren mit karst Herman Finkers en John Croezen heur tiekenfilm 'Kroamschudd'n in Mariaparochie' (1988) - een humoristische, Twèentse kiek op de geboorte van Jezus - veur de tillevisie.

Op oldejaorsaobend 2007 hef TV Oost de Twèentstalige oldejaorsconference 'mBâh!' van Helligen Hendrik uutezunden.

Op Radio Oost prissenteerden Monique Sleiderink en Bert Eeftink töt en met 2010 't streektaalpergramma Aksent, mit gasten en meziek uut verschillende (ok niet-Nedersaksische) kontreien.

Mit Umroep Gelderlaand onderholdt RTV Oost 't Nedersaksische meziekstesjon Alles Plat.

Uutgaonde verwiezings bewark

  Dit stok is eskreven in 't Zuudwest-Zuud-Drèents van de Drèents-Oaveriesselse grèensstreek.