De Regionaole Umroep Noord en Oost oftewal RONO was vanof 1959 de regionaole umroep veur de Nederlaandse pervincies Frieslaand, Grunning, Drenthe en Aoveriessel. Vanof 1965 was 't ok de regionaole umroep veur Gelderlaand. 't Was de opvolger van de Regionaole Umroep Noord, de RON, die in 1946 opericht was deur Jan Posthumus en Gijs Stappershoef en pergrammes maake veur Frieslaand, Grunning en Drenthe. In de maande mit de Limbörger Regionaole Umroep Zuud was de RONO vanof 't begun onderdiel van de Nederlaandse Radio Unie, die vanof 1969 wiedergunk as de Nederlaandse Umroep Stichting, de NOS. Feilijk wördden de beide regionaole umroepen vanuut Hilversum bestuurd.

't Prinsenhof in de jaoren 60, studio van de RONO

In 1977 hebt ze de RONO in drei regionaole umroepen uutesplitst: Radio Fryslân veur Frieslaand, Radio Noord veur Grunning en Drenthe en Radio Oost veur Gelderlaand en Aoveriessel. Ok nao de splitsing bleven dizze zenders onder direct bewind van de NOS. Pas in 1989, mit de neie Mediawet, wördden de umroepen lösemeuken van de NOS. Uut Radio Noord volgde in 1989 een ofsplitsing veur pervincie Drenthe naor de zender Radio Drenthe en uut Radio Oost veur pervincie Gelderlaand naor Radio Gelderlaand.

Doe as vanof begun jaoren negentig de lestgenoemde vier organisaoties töt taak kregen de peblieke regionaole tillevisie veur heur pervincies te verzörgen (de viefde, Radio Fryslân, was al in 1988 zölfstaandig wieder egaone as Omrop Fryslân), wördden de namen achterienvolgens: RTV Oost (vanof 1992, veur Radio Oost en TV Oost); RTV Noord (vanof 1995, veur Radio Noord en TV Noord); RTV Drenthe (vanof 1995, veur Radio Drenthe en TV Drenthe); Umroep Gelderlaand (vanof 1997, veur Radio Gelderlaand en TV Gelderlaand).

Dit stok is eschreven in 't Zuudwest-Drèents.