t Schaarpezeels is n overgangsdialekt van t Utrechts-Alblasserweerds naor t Nedersaksies en wort esproken in t Gelderse daarp Schaarpezeel. t Dialekt wort meestal erekend tot de Utrechts-Alblasserweerdse dialektgroep, en beheurt dus niet tot t Nedersaksies. t Schaarpezeels geniet net as de meeste dialekten van t Utrechts gien hoge staotus binnen de gemeenschap, t wort vaok ezien as onbeschaofd, daorum praoten de meeste minsen tegenswoordig Nederlaands.

Net as in t Utrechts en in de meeste Nedersaksiese dialekten wort de /aa/ [aː] uutesproken as n /ao/ [ɔː]. In tegenstelling tot de meeste Nedersaksiese dialekten worren zowat alle aa's in t Schaarpezeels n ao, dus ok: kaomer, vaok, zaog, graof waor de Midden- en Noord-West-Veluwse dialekten meestal kamer, vaak/vake, zaag/zage, graaf zeggen. De korte a wort uutesproken op z'n Utrechts, achterin de moend.

De oo wort in t Schaarpezeels veur d, n, s of t uutesproken as n ao, dus: laod (lood), baon (boon), daos (doos) en paot (poot), dit verschiensel komt niet in de West-Veluwse dialekten veur, mit uutzoendering van t de dialekten van Lunteren en Otterlo, dit laot n dudelike Utrechtse verkleuring zien. Ok t vurtlaoten van de g (zo as bv. in ezeid) zo as dat in t o.a. in t Barrevelds en t Niekarks gebeurt, komt in t Schaarpezeels niet veur, daor klinkt t as gezeid. De belangriekste isoglossen die bepaolen of t dialekt nog bie t Nedersaksies erekend wort of niet bin de ijs/ies-isoglosse en de lope/lopen-isoglosse. De ij wort nog wel deels uutesproken as ie, en ok de ui deels as uu, maor de lopen-isoglosse hout hier op, hiermee eindigt ok geliek t Nedersaksiese taolgebied.

Uutgaonde verwiezing bewark

  Dit artikel is eskreaven in et westveluwske dialekt van Barreveld, in de Algemene Nedersaksiese Schriefwieze.