Stellingwarver spelling

De Stellingwarver spelling, ok wel de standerd-schriefwieze of de Bergveld-spelling nuumd, is een spellingsysteem veur et Stellingwarfs. De spelling is uutprakkezeerd deur de Stellingwarver schriever H.J. Bergveld. Hi'j ontwikkelde al kot nao de oorlog een vast spellingssysteem en een vast woordbeeld veur et Stellingwarfs. Hi'j baseerde zien spelling op eerder wark van aanderen, mar veural op et systeem van Jan Naarding die de spelling veur et Drents ontwikkelde.

An et aende van de jaoren zestig wodde Bergvelds schriefwieze overneumen deur de jongeren die doe de Stellingwarver Schrieversronte opricht hadden. Daornaost wodde Bergvelds schriefwieze bruukt bi'j de netaosie tiedens de verzaemelfase van et Stellingwarfs Woordeboek uut de eerste helte van de jaoren zeuventig.

In 1976 wodde Bergvelds spelling nog es officieel vaastlegd deur et streektaelinstituut Stellingwarver Schrieversronte. Daorbi'j bin ok van bepaolde klaankvariaanten veurkeursvariaanten angeven veur de schreven tael. De hudige spelling van et Stellingwarfs wodt bruukt in de uutgeven en nog uut te geven dielen van et Stellingwarfs Woordeboek. Veur alle boekpublikaosies, tiedschriftpublikaosies, rebrieken, in dag- en weekblaeden, officiële stokken en alle aandere vormen van et schreven Stellingwarfs geldt now et inmiddels meer as vuuftig jaor vaast geldende spellingssysteem.

Zie okBewarken

Bronnen / wellen:

Disse infermaosie of een diel daorvan is ofkomstig uut de SONT-spellingsbrochure