Vroodschop is den name van ne vrög ni-j soorte kollege, net as den titel van nen börger den in dat kollege zitting had (ok vroodskearl eneumd).

De meeste steadn in de vrög ni-je tied kenden ne regering bestoande uut gekoazen manneleke poorters, dee zitting hadden in de Vroodschop. In de Republiek der Zeuven Veraenigde Nederlaanden bestoand n stadsbesture uut den magistroat en den Vroodschop. Den magistraat (of stadsregiering), de 4 of 6 börgemeisters en of schepenen heelden zich beazeg mit et dageleks bestuur van de stad. In de meeste steadn wödden de burgemeisters veur ne tied van 4 joar kozzen. Den lest an-etreaden börgemeister was verantweurdelek veur de schutteri-je. Den Vroodschop stelden den magistraat an, den in den reagel uut eigen gelederen kwamen. Der was ok al sproake van n ingewekkeld stelsel van lotting en in de meeste gewesten vanof 1748 van veurdrächten an den stadholder.

De Vroodschop wödden bi-j mekare eropen bi-j geldzaken, en altied bi-j verkiezingen veur de bezetting van belangrieke posten. Dan ging et der veurnoamelek um et denen van de ekonomiese belangen, woarin de leadn van de Vroodschop ne belangrieke bi-jdroage hadden. In teggenstelling tot magistroaten wödden Vroodschopsleedn veur et leaven beneumd. Et kollege bestoand uut 10 tot 40 börgerleu, dat weakeleks of minder vergoaderden, mangs ok ovver laandeleke politeek. Zie kozzen in de moand januari éne of twee ni-je börgemeisters en verteggenweurdigers noar de Previnsiale Stoaten.

Lidmoatschop was in beginsel ne kwestie van uutverkiezing en neet van arfopvolging. Familiebanden waren doarbi-j arg belangriek, moar ok riekdom en moatschoppelek anzeen. Vroodkearls mössen voldoon an n tweetal veurweerden: lidmoatschop van de Gereformeerde karke en et bezit van n huus. Howal stadsbestuurn noar moatstaven van vandage meer weg hadden van ne oligarchie as van ne meritocratie, nömp dit neet weg dat familiebanden nooit nen wettegen groandslag veur verkiezingen könt wean.

In tieden van nood had den stadholder et rechte ni-je vroodschopsleadn te beneumen, ne zogeneumde wetsverzetting. Dat gebeurden in 1619, 1672, 1748 en 1787.