Wikipedia:Praothoek

(döärstüürd vanaf "Wikipedia:De praothoek")
DE PRÅTHOOK

Welkum in 'De pråthook' van de neadersassiske Wikipedia. Hyr kün jy gesellig pråten, küren of kweadelen en
diskussys voren oaver alderhande saken dee mid Wikipedia van doon hebben, of jy künnen gewoan evven wat bykletsen.

Ny bericht plaatsen   |   Archiv

Koart Leegsaksisch (deurzichtig).png


Uutspraok Nederlaandse uiBewarken

Soms kom ik wel iens meansen tegen uut het oosten van het land die oaverduudelijk een accent hebt. Als ik disse meansen bi'jveurbield huus, uut en buuten heur zeggen in het standaardnederlaands dan klinkt de ui eerder as een eu dan as een ui. Het lik alsof de klank tussen de uu en de ui lig, een soort tussenfase as het ware. Noe he-k lest wat oaver het Urkers en Veluws eleazen dät het Veluws vrogger de tussenfase klank eu had (dus van uu->eu->uu) waor as het noe oaveral uu is ewördden en dät het Urkers noe nog steeds de eu heeft in bi'jveurbield huus (eus). Kan iemand mie vertellen of dit dezelfde klanken bint? Ik bin er wel benieuwd naor eigenlijk.

Grwen (overleg) 00:47, 12 apr 2020 (CEST)Reageren[reageer]

Dag, @Grwen. In et urkersk klinkt 'hüüs' as /øːs/ (een vergelykbåre klank as de 'eu' in et NL woord neus). In et veluwsk is ouk wel een kortere 'eu' te höyren in /høs/ (vergelykbår mid de klank van et NL woord 'hut', mär neet heylemåle etselvde), mär meystentyds is et /hys/ (de NL 'uu'). De historiske untwikkeling van et urkersk is (in de NL ortografy): hoes > huus > hus > (h)eus (de h- wördt neet üütespröäken, mär ik heb geen idee wår in de keaten dee üütevöllen is); vöär et veluwsk: hoes > huus (in håst alle veluwske dialekten) > hus (in bv. et nunspeetsk/doorspyksk, mär teagenswoordig is disse untwikkeling alweader deyls weaderümmedraid), in et veluwsk hevt et sik düs neet döäruntwikkeld tot 'heus' so as in et urkersk, een möägelike volgende stap in de ryge had NL 'huis' künnen weasen, mär soveare is et neet eköämen in de sassiske dialekten. Hoapelik heb jy hyr wat an. Servien (overleg) 22:24, 12 apr 2020 (CEST)Reageren[reageer]
Ha @Grwen: ik weate denk ik wal wat y bedoolt. As y et stadsplat van Almelo höyret, klinket de hollandske ui meyr as üj of höjs. Den anvang van de klank is wat nauwer en höyger in den mund as meyr westerske dialekten. Hyr heb y een vöärbeald van Herman Finkers (https: // youtu. be/ YN_Jgh1YYxs?t=75 eaven selv kopieren en de spatys der uuthalen, want skynbår kan wikipedia gin youtubefilmkes lyden), den as hyr echt syn beste düt üm de ui lösser uut te spreaken (mär noch altyd nit ruum genog). Woolters (overleg) 10:48, 13 apr 2020 (CEST)Reageren[reageer]
Zo geet 't wa: https://www.youtube.com/watch?v=YN_Jgh1YYxs&t=75. Eissink (overleg) 14:58, 13 apr 2020 (CEST).Reageren[reageer]
Moi Servien, ik mos er soujüüst nog eyns an denken. Klinkt dee uu in et veluwske huus as de ui in et woord ruilen? As y ruilen as 'ruiln' uutsprekt klinkt het en bettyn as 'röhhln'. Düs up syn nederlaandsk üüt esprökken maar met nds accent, düs neet as 'rui-jeln.' Is dit en klank dee tüssen et diftongeerde ui en de monoftong uu insteyt? Grwen (overleg) 23:08, 28 mrt 2021 (CEST)Reageren[reageer]


Kiek is an, mooi uut ebreide antwoorden, daor hol ik vanne! @Servien. Klinkt 'hus' soms as de ö in öllie en götte en als een ö in het Duutse öl (öllie?). Want dan weet ik wel wat a-j bedoelt. As ieje Veluws praot, gebruuk ie dan de /ø/ of de /y/? D'r bint dus eigenlijk (in ieder geval) twie tussenfases tussen de ui en de uu? He-j toevallig ook de bron van de veraandering in et Urkers? Ben er ärg beni'jd naor. Dat van het Veluws stiet in de publikaosies van taal in stad en land weet ik.

@Woolters. Jao, dit is wa-k bedoele. Toch wel grappig om Herman Finkers te heuren, want dit is wier een aandere ui as waor as ik an te denken zat. Disse ui lik nog 'heuger' in de mond te zitten as de ui die ik eigenlijk bedoelden. As mien moe beveurbield huus of uut in het Nederlaands zegt dan heur ik toch meer een ui die tegen de eu an lig dan bi'j Herman Finkers. Bi'j hum lig het wier meer bi'j de 'üj' zoals ie al zeiden. Vind die kleine verskillen altied wel mooi om te heuren. Een Twents 'mond' sprök het net wier aans uut als een Sallandse, haha 😉.

Bedankt veur jullie antwoord!

Grwen (overleg) 23:45, 14 apr 2020 (CEST)Reageren[reageer]

En EIssink natuuwk bedankt veur het pläätsen van de hiele link 😉.

Grwen (overleg) 00:23, 15 apr 2020 (CEST)Reageren[reageer]

De ö van 'ölly' en 'götte' klinkt as de /œ/ in et oustveluwsk (dat is vergelykbår mid de 'u' van NL bul/hut), in myn dialekt (westveluwsk) is et oly~öly (oly = so as NL olie; öly = eu van NL neus), en göäte (NL ortografy: geute, dus NL eu), et düütske Öl klinkt in NL ortografy as eul, dår is et düs neet mead vergelykbår. Ik gebrüke selv de /y/ in 'hüüs'. Vöär et urkersk kan ik myn neet meyr de eksakte bronvermeldingen vöär de geyst halen of so gauw weadervinden, mär volgens myn was dat deselvde bron as vöär de veluwske dialekten mid hus (Taal in stad en land: Utrechts, Veluws En Flevoland). De untwikkelingen binnen in elk geval wel betöänd tot dit specifike gebeed (Nunspeet/Doorspyk/Urk) vöär soveare as ik weate, dit hevt groutkans van doon mid et feit dat de süderseydialekten deyls döär de hollandske dialekten beinvlöded binnen (de eu ligt gevöölsmåtig tüsken de ui en uu in), mär ouk een freeske inslag hebben. Servien (overleg) 00:02, 17 apr 2020 (CEST)Reageren[reageer]
Een Friese inslag? Noe maak ie mie toch wel ni'jsgierig. Bedoel ie dät as substraot-achtig iets of meer as invloed (Visseri'je) zoas beveurbield het h-loos gebied om Zwolle hen? Grwen (overleg) 19:40, 3 mei 2020 (CEST)Reageren[reageer]
De h-delety in et zwolsk kümt döär franske invlööd, in dee tyd kwam et in de mode üm deftig te pråten, vandår ouk de wat kenmarkende üütspråke van de -r in et zwolsk. De invlööd van et freesk is neet mirakels grout te nömen, en is vöärnamelik an de viskerye te danken. Servien (overleg) 15:41, 5 mei 2020 (CEST)Reageren[reageer]

Westfaalse brekkingBewarken

Vandage he-k een paor ärtikels eleazen oaver de Westfaalse brekking.

Ik wete noe dät beveurbield woorden als kettel en leppel ofkomstig bint van de Westfaalse brekking (kiättel, liäp(pel)) en dät keatel en leapel hier verheugings van bint (?).

Noe he-k een vraoge oaver woorden als jaor, meer, daor, etc. Woorden die op een r eindigt. Hebt die woorden ook een brekking? En zo jao, is dit dan de Westfaalse brekking? Ik bedoele, ie kunt het verskil heuren tussen beveurbield jaor (jao-eh of jao-ah) en sport. Ie zegt niet jaoh, maer wel spoht. Dit kump ook veur in meer (mee-eh, mee-ah) en daor (dao-er, dao-ar). Dao-ah, jao-ah en mee-ah kump mie meer Twents oaver dan Sallands.

Daornoast ku-j disse klanken ook gebruken in woorden als laoten en meert. Ie kunt laoten zeggen, maer ook lao-ehten. Meert (klinkt mie meer Sallands, of eigenlijk West-Sallands mut ik zeggen) maer ook mee-aht (veur mien gevuul lik dit meer wat in Raolte en oostelijker wordt espreuken).

Grwen (overleg) 16:14, 18 mei 2020 (CEST)Reageren[reageer]


Mooie vråge Grwen. Et solde wal een ård makkeliker küren as y bekend warren med et internationale klankenskrivt. In dit filmken van mönsterlänner platt is he düdelik te höyren: https:/ /www. youtube.com/watch?v=4tE-zMnLcvw&
"Hyr up den land, ouk in LandbIÄrgen, då is dat mid de nåberskup immer noch sou in ordnung, äs dat noch vöär vöäl jåren al wIÄren is. Dat givt ouk een sprikwort dat het: "Een gUOden nåber is veal bIÄter äs een wyden vründ."
En ouk in dit filmken höyr y et weader: https: //www. youtu.be/XCJEFfz9rvA?t=313
In et ryssensk, entersk en vöäral et veansk kön y em ouk noch höyren. Wat in andere dialekte kört of vlak is (brekken, voggel/vogel, botter, stekken, höäre, old, vöär) is med ne westfaalske breaking nen tweyklank: (met neaderlandske spelling: briejaken, voewagel, boewotter, stiejaken, heuware, oewold, vuuweur). Et veansk (vjensk) hevt hyr nen tüskenform bewård: brjakken, vwagel, bwatter, stjakken, höäre, oewold, vuuweur. Ryssensk hevt et in wat gevallen döäruntwikkeld: bräkken, voewagel, botter, stäkken, höware, oowold, vuur/vuuah). Woolters (overleg) 10:01, 21 mei 2020 (CEST)Reageren[reageer]


Hoi Woolters,
Van mie ma-j het er ook wel in het IPA opzetten heur, ik kan het rejelik leazen.


Bedankt veur het dielen van de filmpies, daor ku-j het goed op heuren. Van Riessen, Eanter en Vriezevene wet ik dät ze brekkings hebt. Maer hebt (ik schrieve ze noe niet in IPA, want dät kan ik niet) woorden als jaor, meert, daor, etc, waoras de r in an het ende, ook verschiensels van de Westfaalse brekking? Ie sprekt ze wel uut als jao-ah of jao-eh. Of ku-j daor niet van sprekken omdät de ao-ah onder invloed van de r ontstiet?
Grwen (overleg) 22:53, 22 mei 2020 (CEST)Reageren[reageer]
Dat staat inderdaad los van de Westfaalse breking en lijkt meer op wat we zien in het Duits (wir /viea/) en soms het (Brits) Engels (square /skwaeë/). Het gaat in de woorden die je opgeeft om invloed van de -r. Precies hetzelfde zien we ook in het uiterste zuiden van Limburg: paerd > peëd. Het is dus een redelijk veel-voorkomend verschijnsel :) --Ooswesthoesbes (overleg) 09:35, 26 mei 2020 (CEST)Reageren[reageer]

Anmelding veur beheerderBewarken

Hier he'k mi'j anmeld veur beheerder. --bdijkstra (overleg) 14:31, 2 jun 2020 (CEST)Reageren[reageer]

Ofbeelding en tabel ZwollerkärspelBewarken

Goeiemiddag,

Ik wol graag disse ofbeelding: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zwollerkerspel.gif en de mal (https://nl.wikipedia.org/wiki/Zwollerkerspel met waopen) van de gemiente Zwollerkärspel met de ofbeelding van et gemientehuus erbie doen op de pagina Zwollerkärspel. Noe he-k echter gien rechten om een ofbeelding te uploaden, en uut et mäken van een mal veur de gemiente Zwollerkärspel kom ik niet uut. Kan iemand mie hierbi'j helpen?

Grwen (overleg) 15:01, 3 jun 2020 (CEST)Reageren[reageer]

Dag Grwen, ik heb der alvaste 't plaatien bijezet; de mal mu'k even naor kieken. Ie bint gien speciale rechten neudig um ofbieldings bij artikels te zetten. 't Ienige waor aj op mut letten, aj beveurbield de code van de Nederlaandse Wikipedia plokt, is um ofbeelding te schrieven in de plaatse van bestand. Ni'jluuseger (overleg) 16:59, 3 jun 2020 (CEST)Reageren[reageer]
De mal he'k ekopieerd van die van de gemiente Dalsen; daor he'k de gegevens van nl:Zwollerkerspel in ezet (in de riegel kuj in Wikipedia veul kopiëren en plakken umme niet zölf 't wiel te hoeven uutvienden). Aanders as de Nederlaandse, lek de Nedersaksische Wikipedia gien ofzunderlijke mal te hebben veur veurmaolige gemientes (kiekt beveurbield bij Dongerediel). 't Locatieplaatien zol misschien speciaal vervaardigd mutten wörden, det kan'k ok niet vienden op de Nederlaandse Wikipedia of bij https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Maps_of_municipalities_in_the_Netherlands.
Ni'jluuseger (overleg) 17:25, 3 jun 2020 (CEST)Reageren[reageer]
Dät zal et hem wel ewest wean. Ik had al eprobeerd um de ofbielding van de gemiente van de Nederlaandse wikipedia te kopieëren määr dät lukten mie niet umdäk er gien ofbeelding neer ezet hebbe. Mag oe ärg bedanken veur et pläätsen van et käärtien en de mal😉.
Grwen (overleg) 23:28, 3 jun 2020 (CEST)Reageren[reageer]

Artikelantallen naor dialektgroep (4 juni 2020)Bewarken

Ik dacht, umdät et zo lang eleden isse dät iemand dit epläätst hef, laot ik dit is neerzetten.

Antal artikels naor dialektgroep:

 1. Tweants: 1.134
 2. Achterhooks: 851
 3. West-Veluws: 760
 4. Grunnegs: 546
 5. Stellingwarfs: 530
 6. Drèents: 471
 7. Sallaands: 351
 8. Oost-Veluws: 232
 9. Urkers: 23
 10. Holsteynsk: 11
 11. Oostfreisk: 9
 12. Graofschopper plat: 2
 13. Eemslaands: 1

Meeste artikels derbie (sinds juni 2016):

 1. Tweants: +75 (geliek ebleven)
 2. Sallaans: +63 (geliek ebleven)
 3. Drèents: +50 (2 plekken estegen)
 4. West-Veluws: +34 (1 plekke ezakt)
 5. Achterhooks: +30 (3 plekken estegen)
 6. Grunnegs: +25 (1 plekke estegen)
 7. Stellingwarfs: +14 (1 plekke ezakt)
 8. Holsteynsk: +11 (ni'j)
 9. Oost-Veluws: +5 (5 plekken ezakt)
 10. Urkers: +3 (1 plekke ezakt)
 11. Oostfreisk: +1 (ni'j)

Grwen (overleg) 18:38, 4 jun 2020 (CEST)Reageren[reageer]

Ik hebbe noch evven en nyere versy epakked. Hyrunder noch wat anteykeningen:
 • Et antal twentske en achterhookske artikels is et hougst.
 • Twentsk en sallandsk binnen noch altyd de groutste groiers.
 • Et holsteynsk is derby eköämen en hevt mideyene et groutste antal artikels van de Düütskland-sassiske dialekten

Servien (overleg) 22:15, 4 jun 2020 (CEST)Reageren[reageer]

Ok nog aordig um te vermelden: de 7000 artikels bint inmiddels aoverschreden, zeg 't Veurblad. 't Lek derop det Grwen zien artikel Martijn Wieling‎ van 5 juni 't zeuvenduzendste was. Ni'jluuseger (overleg) 00:33, 6 jun 2020 (CEST)Reageren[reageer]
Was oe ärtikel van Moggenbeet niet de zeuvenduzendste? Bie mie stund naodet ik det ärtikel emaakt hadde nog 6999 Grwen (overleg) 20:00, 6 jun 2020 (CEST)Reageren[reageer]
Ik bin der niet wisse van... de teller giet een beetien hen-en-weer-den. Ni'jluuseger (overleg) 20:06, 6 jun 2020 (CEST)Reageren[reageer]
En niet zo'n klein bettien ook, a-k noe uutlogge stiet de teller up 6993. Grwen (overleg) 20:26, 6 jun 2020 (CEST)Reageren[reageer]
Noe 7005 op Spesiaal:Staotistieken. --bdijkstra (overleg) 21:35, 6 jun 2020 (CEST)Reageren[reageer]

Good beasig, kearls! Servien (overleg) 12:15, 8 jun 2020 (CEST)Reageren[reageer]

Verwiezings naor aandere talen derbij doenBewarken

Aj een artikel eschreven hebt en der een lieste bij wilt doen van alle talen waorin der op Wikipedia een artikel aover 't zölfde onderwarp bestiet (interwiki's), kuj in 't linkermenu onder 'Språken' klikken op 'Verwysingen tovogen'. Det kuj ok doen um te kieken as der sowieso artikels in aandere talen over 't beschreven onderwarp bestaot.

Ie vult de taal in waorin 't waorschienlijkst zo'n artikel zol kunnen bestaon, en ('t begun van) de name van 't artikel. Aj 't juuste bestaonde artikel te pakken kriegt, kuj vervolgens det artikel en automatisch alle artikels in aandere talen over det onderwarp verbienden an 't Nedersaksische artikel.

As 't ies hard regent, kuj snuustern in dizze lieste van artikels die nog gien enkele interwiki hebt, en kieken as der wat toe te voegen vaalt: https://nds-nl.wikipedia.org/wiki/Spesiaal:Gien_interwiki

Trouwens, Servien, as de interwiki's ienmaol op de plekke staot, stiet der 'Vorwysingen bewarken'. Ie mut dus 'Verwysingen' veraanderen in 'Vorwysingen' of aandersumme, naor gelang hoe of 't mut in de Neisaksische Schriefwieze.

Ni'jluuseger (overleg) 12:33, 5 jun 2020 (CEST)Reageren[reageer]

Ik ware der gisteren noch doonde mead. Der müt noch en bült byewarked wörden in de systeemteksten en dår geyt en bült tyd in sitten, mär kümt good. Bedanked vöär et döärgeaven. Servien (overleg) 12:19, 8 jun 2020 (CEST)Reageren[reageer]

Nysassiske Skryvwyse: & + e(en)Bewarken

Evven en korte rundvråge vöärdat ik de systeemteksten anpasse. De skryvwyse 'een' vöär et lidwoord past neet binnen de NSS, in plaatse dårvan gebrüken wy <en> (<'n> is to informeel en is neet representativ vöär et heyle taalgebeed heb ik vornöämen. Nun wördt 'en' ouk gebrüked vöär &. Solde et en idee weasen <än> vöär & to gebrüken üm se to skeiden of künnen wy et üüt de kontekst halen as wy dat erselvde skryven? Et sweedsk en noordfreesk hebben ouk <än> (van pgm. andi (EN and). Servien (overleg) 13:06, 8 jun 2020 (CEST)Reageren[reageer]

Ik deanke de-j het wel uut de kontekste kunt halen, määr waorumme zol ie niet <een> schrieven vraog ik mie of? Grwen (overleg) 17:49, 8 jun 2020 (CEST)Reageren[reageer]
1 is 'eyn(e)', 'een' solde dan allinnig up de NL ortografy ebaseerd weasen, et solde in de NSS eleasen wörden as ien, ain, ein. Mär bedanked vöär de reakty. :) Servien (overleg) 22:47, 8 jun 2020 (CEST)Reageren[reageer]
Reynke de Vos: ' eyn yslyk leser', ' eyne hystorye'; 'bonen vnde ander saed'.
Psalteria Devotionis Modernae: ' een luttel hevestu hem ghemynret'; 'soe sal hoem hoege verbliden Jacob ende Ysrahel sal sich vervreuwen'.
Lukevent: ' eynen starcken jongen keyrl', 'wat eyn sloven cop dat hey heft'; ' un bin icr nich stark enoeg too'
Over-Ysselsche Boere-Vryagie: ' einen schacht oppen nekke', ' een mes ingen ribbe', ' 't kan ouck op eine Vierze nich kommen'; ' On ick mach hen louppen on halen onse Pasteursche der by'
Ni'jluuseger (overleg) 09:58, 9 jun 2020 (CEST)Reageren[reageer]
Op gevuul he-k meer voor än het gevuul als of et <en> is en veur en eerder <een>. Määr dät is mien menink.Grwen (overleg) 23:02, 9 jun 2020 (CEST)Reageren[reageer]

GadgetsBewarken

Vandoage is d' erste gadget op dizze wiki een feit: HotCat. Oanzetten via Spesiaal:Veurkeuren#mw-prefsection-gadgets. Vertoalhulpe welkom! (1 en 2). --bdijkstra (overleg) 13:49, 10 jun 2020 (CEST)Reageren[reageer]

En vandoage de tweede: Popups. Ok hyr is veroalhulpe welkom (dizze syde). --bdijkstra (overleg) 14:52, 11 jun 2020 (CEST)Reageren[reageer]

Editing news 2020 #2Bewarken

22:33, 17 jun 2020 (CEST)

NoordenveldsBewarken

Beste luu, mu-w hier nog wat met doen?

->https://nds-nl.wikipedia.org/wiki/Noordenvelds

->https://nds-nl.wikipedia.org/wiki/Overleg:Noordenvelds

Het stiet al een peusien online zo. Grwen (overleg) 18:33, 18 jun 2020 (CEST)Reageren[reageer]

My dücht at den skryver van dee upmarking underwyl tyd sat had hevt (veer jår inmiddels) üm et selv an te passen. Dat hevt hee nit edån, terwyl as hee düdelik wal weat wo as wikipedia warket. Teagen synen anklacht dat et artikel nit neutraal is ümdat et vanuut grünniger ougpünt skreaven is, valt in te brengen dat hee selv ouk nit neutraal is, ümdat hee der selv wegkümt. Woolters (overleg) 20:14, 18 jun 2020 (CEST)Reageren[reageer]
Jao, die tied hef e natuurlik al lang ehad. Määr ik vind det 'er wördt twiefelt an de juustheid' er boaven niet biester mooi staon. Grwen (overleg) 21:24, 18 jun 2020 (CEST)Reageren[reageer]
Ik hebbe et vordehaald. Had he mär an mütten geaven wat der neet neutraal an is, of selv verbeateringen an mütten brengen. Servien (overleg) 20:08, 22 jun 2020 (CEST)Reageren[reageer]

IenheidsmeervoldBewarken

Ik had er hier al wat oaver neer ezet. Ik hebbe https://nds-nl.wikipedia.org/wiki/Bestaand:Plural_suffixes.png bestaand an epast naor dit pläätien: https://www.mupload.nl/img/iklqbju0a.png, wat naor mien menink juuster is as de oldere. Det ni'je pläätien det ik emääkt hebbe komt körter bie juuste situatie as de olde.Grwen (overleg) 15:42, 22 jun 2020 (CEST)Reageren[reageer]

Et klopt inderdåd meyr as et origineel. Oldebrook hevt wel eynheidsmeyrvold up -t. Et urkersk hevt et eynheidsmeyrvold -en in plaatse van -t. Et groutste gedeylde van Apeldoorne hevt ouk et meyrvold up -t (Hoonderlou neet). Mooi wark! Servien (overleg) 20:58, 22 jun 2020 (CEST)Reageren[reageer]
Urk he-k niet an epast. Ik heb oaverigens dit: https://www.mupload.nl/img/4h0kb1f.jpg köörtien als bron gebruukt. Kan wean det ik er een paor pixels naoste zit. De NW-Veluwe en langs het Iesselmeer bint wel twiefel gevallen. Mangs hebt ze als uutgaank ie +en, mangs weer ie +t. Wel altied wi'j +en.Grwen (overleg) 22:00, 22 jun 2020 (CEST)Reageren[reageer]

Saksisch schrievenBewarken

Hier een veurbieldtien van hoe a'k altied perbere um op zien Saksisch te schrieven, in plaatse van ien-op-ien ummezet Nederlaands te produceren. Mien lakmoesproef: zoj det zo zeggen op zien plat, of is 't formele Nederlaandse schrieftaal? Ik spreek 't daorumme in 't heufd uut um te kieken wat of 't beste past.

NederlaandsBewarken

De melodie gaat waarschijnlijk terug op polka's die sinds ongeveer 1840 in Duitsland populair waren. Ze is volgens sommige berichten geschreven door Hendrika van Tussenbroek; mogelijk heeft zij de tekst aan een bestaande melodie gekoppeld.

Letterlijk ummezet NederlaandsBewarken

De melodie giet waorschienlijk terogge op polka's die sinds ongeveer 1840 in Duutslaand populair waren. Ze is volgens sommige berichten eschreven deur Hendrika van Tussenbroek; meugelk hef zij de tekst an een bestaonde melodie eköppeld.

SaksischBewarken

De melodie giet waorschienlijk terogge op polka's daor as ze sinds ongeveer 1840 in Duutslaand drok op waren. Volgens goenend is de melodie van de haand van Hendrika van Tussenbroek (1854-1934); meugelk hef zij de tekst bij een bestaonde melodie edaone.

Ni'jluuseger (overleg) 18:01, 23 jun 2020 (CEST)Reageren[reageer]

Heylemåle mead eyns. Et is sums noch wel es verleidelik üm et direkt oaver te setten, mär good üm dår inderdåd by stille te stån. Wat ik selv vake do is en artikel oaversetten üüt bv. et freesk, afrikaansk, noorsk, sweedsk, däänsk, düütsk of engelsk (in plaatse van et NL) dat sörgt der ouk vöär dat jy en tekste up en wat natuurlikere wyse skryven. Servien (overleg) 22:25, 23 jun 2020 (CEST)Reageren[reageer]
Ik zol ok wal (meer) uut aandere talen willen aoverzetten um mij niet te laoten leiden deur 't Nederlaands, mar ik neme toch miestal 't Nederlaands as veurbield umdet oonze wikilinks meer op de Nederlaandse ent bint. Aanders zi'k toch weer hieltied op de Nederlaandse te kieken, naor wat de gebrukelijke name is veur een bepaolde historische periode, of hoe een bepaolde plaatse of gemiente elinkt is (um mar wat te numen). Wieder is inhold die betrekking hef op Nederlaand deurgaons 't best (of uutslutend) op de Nederlaandse Wikipedia beschreven. Ni'jluuseger (overleg) 23:15, 23 jun 2020 (CEST)Reageren[reageer]
Jå et is et olde verhaalken van of Plat gin 'deftig' register (meyr) hevt, te jå of te ney. Ikselv probere et altyd te skryven as of ik et myn moder of nen ölderen ryssender bouwkearl uutlegge. Dat is et underskeid tüsken simpelweg ümmesetten of wat in vaktermen 'transcreatie' nöömd wördt. Ikselv gå der et leevste in twey slage oaverhen. Eyrst den eyrsten gauen slag, wat ik vöär et gemak tweyderlandsk nöme, dan den tweyden slag, wårby ik kritisk kyke wo as ik et noch simpeler (sassisker?) kan seggen. Woolters (overleg) 21:22, 24 jun 2020 (CEST)Reageren[reageer]
Myne versy:
De melody kan good terügge gån up polka's wår as se seyd ungeväär 1840 in Düütskland druk up waren. Wat lüde meynet at de melody bedacht is döär Hendrika van Tussenbroek (1854 - 1934). Et kan good weasen at see de tekst by ne bestånde melody dån hevt. Woolters (overleg) 21:28, 24 jun 2020 (CEST)Reageren[reageer]
Is et wellicht klook üm der wat oaver te seggen by de informaty vöär nye skryvers? Of ne ård richtlyne up te stellen? En as wy ne richtlyne hebbet, dan ouk nen mal dee'w by nye artikels köänet setten wårvan as wy meynet dat se noch wal wat 'platter' köänet? Woolters (overleg) 21:32, 24 jun 2020 (CEST)Reageren[reageer]
Ik vin vörbeelden als disse seker nuttig um as nåslag te hebben. --bdijkstra (overleg) 16:52, 25 jun 2020 (CEST)Reageren[reageer]

Annual contest Wikipedia Pages Wanting PhotosBewarken

This is to invite you to join the Wikipedia Pages Wanting Photos (WPWP) campaign to help improve Wikipedia articles with photos and win prizes. The campaign starts today 1st July 2020 and closes 31st August 2020.

The campaign primarily aims at using images from Wikimedia Commons on Wikipedia articles that are lacking images. Participants will choose among Wikipedia pages without photo images, then add a suitable file from among the many thousands of photos in the Wikimedia Commons, especially those uploaded from thematic contests (Wiki Loves Africa, Wiki Loves Earth, Wiki Loves Folklore, etc.) over the years.

Please visit the campaign page to learn more about the WPWP Campaign.

With kind regards,

Thank you,

Deborah Schwartz Jacobs, Communities Liaison, On behalf of the Wikipedia Pages Wanting Photos Organizing Team - 10:24, 1 jul 2020 (CEST)

feel free to translate this message to your local language when this helps your community

Feedback on movement namesBewarken

Hallo. Apologies if you are not reading this message in your native language. Help met het vertalen naar uw taal if necessary. Bedankt!

There are a lot of conversations happening about the future of our movement names. We hope that you are part of these discussions and that your community is represented.

Since 16 June, the Foundation Brand Team has been running a survey in 7 languages about 3 naming options. There are also community members sharing concerns about renaming in a Community Open Letter.

Our goal in this call for feedback is to hear from across the community, so we encourage you to participate in the survey, the open letter, or both. The survey will go through 7 July in all timezones. Input from the survey and discussions will be analyzed and published on Meta-Wiki.

Thanks for thinking about the future of the movement, --The Brand Project team, 21:42, 2 jul 2020 (CEST)

Note: The survey is conducted via a third-party service, which may subject it to additional terms. For more information on privacy and data-handling, see the survey privacy statement.

Editing news 2020 #3Bewarken

14:55, 9 jul 2020 (CEST)

Announcing a new wiki project! Welcome, Abstract WikipediaBewarken

Sent by m:User:Elitre (WMF) 22:06, 9 jul 2020 (CEST) - m:Special:MyLanguage/Abstract Wikipedia/July 2020 announcement Reageren[reageer]

Wee hebben heel wat bestaanden op e wiki stoan dee önvry sind en gin machineleesbare licentie hebben. t Lykt erop dat wee disse policy momentaan schenden. Wat doon? --bdijkstra (overleg) 12:31, 30 jul 2020 (CEST)Reageren[reageer]

Welke bestanden heb jy et dan oaver, dan künnen wy üütsöken wat vöär licensy et weasen müt of evt. vordsmyten. Servien (overleg) 23:27, 6 aug 2020 (CEST)Reageren[reageer]
--bdijkstra (overleg) 12:40, 7 aug 2020 (CEST)Reageren[reageer]

N pår vrågen öm hopelik wat vöörtgang te maken:

 1. Van veel bestanden, zoals woapens, is n vrye versy te bruken op Commons. Mag ik dizze vervangen in de artikels en dan t önvrye bestand vortsmyten?
 2. We hebben momentaan gyn mallen vöör machineleesbare licenties en vry weinig brukers met kennis. Is t beter öm de vrye bestanden over te zetten når Commons?
 3. Mag ik önvrye bestanden dy gyn vervanging hebben, sulfstandig en sunder inspråk vortsmyten?

--bdijkstra (overleg) 17:06, 11 nov 2020 (CET)Reageren[reageer]

Lik mie det Nijluuseger, Servien en Woolters hierop mut reageren?Grwen (overleg) 21:56, 26 nov 2020 (CET)Reageren[reageer]
Dit he'k niet eerder eziene, mar van mij hej de vrije haand. Ni'jluuseger (overleg) 18:15, 1 okt 2021 (CEST)Reageren[reageer]

Technical Wishes: FileExporter and FileImporter become default features on all WikisBewarken

Max Klemm (WMDE) 11:13, 6 aug 2020 (CEST)Reageren[reageer]

Important: maintenance operation on September 1stBewarken

Trizek (WMF) (talk) 15:48, 26 aug 2020 (CEST)Reageren[reageer]

New Wikipedia Library Collections Now Available (September 2020)Bewarken


Hello Wikimedians!

 
The TWL owl says sign up today!

The Wikipedia Library is announcing new free, full-access, accounts to reliable sources as part of our research access program. You can sign up for new accounts and research materials on the Library Card platform:

Many other partnerships are listed on our partners page, including Adam Matthew, EBSCO, Gale and JSTOR.

A significant portion of our collection now no longer requires individual applications to access! Read more in our recent blog post.

Do better research and help expand the use of high quality references across Wikipedia projects!
--The Wikipedia Library Team 11:49, 3 sep 2020 (CEST)

This message was delivered via the Global Mass Message tool to The Wikipedia Library Global Delivery List.

Kans om commentaar te leveren op universele gedragscodeBewarken

Ter informatie: een van de aanbevelingen in de Wikimedia Movement Strategy 2030 is het ontwikkelen van een universele gedragscode (Universal Code of Conduct): basisregels voor gedrag op Wikimediaprojecten en online platformen, en tijdens Wikimedia-evenementen en bijeenkomsten. Een redactiecommissie heeft nu een eerste concept ontwikkeld. De wereldwijde gemeenschap kan tot 8 oktober commentaar leveren en suggesties doen voor verandering of verbetering. Een Nederlandse vertaling van de concept gedragscode staat op Meta - daar is ook ruimte voor commentaar en discussieSRientjes (overleg) 13:36, 10 sep 2020 (CEST)Reageren[reageer]

Twieklank?Bewarken

De ie in beveurbield niet en hier was in de middeleeuwen toe as men begun met et schrieven van de ie nog een twieklank: iə. Noe weet ik det de Saksische ie in hier een twieklank is: 'hi ə. Ku-j dan zeggen det et Nedersaksisch hier die originele klank beweerd hef? Of ku-j dit niet zeggen umdet de ie uut eschreaven Nederlaands kump en niet van et Nedersaksisch? Of ontstiet die twieklank onder invloed van de r en ku-j van zo'n historische twieklank niet sprekken? Grwen (overleg) 20:51, 28 sep 2020 (CEST)Reageren[reageer]

Wiki of functions naming contestBewarken

23:22, 29 sep 2020 (CEST)

Call for feedback about Wikimedia Foundation Bylaws changes and Board candidate rubricBewarken

Hallo. Apologies if you are not reading this message in your native language. Help met het vertalen naar uw taal.

Today the Wikimedia Foundation Board of Trustees starts two calls for feedback. One is about changes to the Bylaws mainly to increase the Board size from 10 to 16 members. The other one is about a trustee candidate rubric to introduce new, more effective ways to evaluate new Board candidates. The Board welcomes your comments through 26 October. For more details, check the full announcement.

Bedankt! Qgil-WMF (talk) 19:17, 7 okt 2020 (CEST)Reageren[reageer]

Important: maintenance operation on October 27Bewarken

-- Trizek (WMF) (talk) 19:10, 21 okt 2020 (CEST)Reageren[reageer]

AbuseFilter notice: rmspecials() will no longer remove whitespace when used in filtersBewarken

Hallo,

Apologies if you are not reading this message in your native language. Help met het vertalen naar uw taal.

We are making a change to the AbuseFilter extension, which may impact the behavior of some existing filters. The rmspecials() function currently removes spaces in addition to special characters. We will change it such that it will only remove special characters. The existing rmwhitespace() can be used to remove spaces whenever applicable.

As reported on https://phabricator.wikimedia.org/P12854 we believe at least one filter on your wiki has been identified to use the rmspecials() function. Please consider updating these filters by wrapping rmspecials() inside rmwhitespace() like this: rmwhitespace(rmspecials(....))

We need you to update the relevant filters within 2 weeks of this notice. If one of the community members with proper access is volunteering to take this on, we ask them to please respond below and notify User:Huji in their response or in the edit summary. If we don't hear back from you within 2 weeks, Huji will edit the relevant filters on your wiki per the global abuse filter maintainer policy, to ensure the filters won't break once the change is implemented. Thank you for your consideration!

Best regards,

--User:Huji (Oaverleg) 00:48, 27 okt 2020 (CET), sent via MediaWiki message deliveryReageren[reageer]

Fraanse invloed op 't NedersaksischBewarken

Hadden we daor gien artikel aover? Of een onderdiel van een artikel? Ni'jluuseger (overleg) 09:48, 31 okt 2020 (CET)Reageren[reageer]

Doot uw beste, luusken! Woolters (overleg) 18:32, 3 nov 2020 (CET)Reageren[reageer]
Ja, laot mij mar weer de wereld uut de braand helpen...!  ;) Ni'jluuseger (overleg) 17:10, 4 nov 2020 (CET)Reageren[reageer]
Oaver de kwaliteit van det toekomstig ertikel hoef ie in ieder geval niet klagen ;) Nedersaksische invloed op de Scandinavische talen Grwen (overleg) 14:35, 7 nov 2020 (CET)Reageren[reageer]

Wiki of functions naming contest - Round 2Bewarken

23:10, 5 nov 2020 (CET)

2021 enquête over de verlanglijst van de gemeenschapBewarken

De 2021 enquête over de verlanglijst van de gemeenschap is nu geopend! De enquête is de manier waarmee gemeenschappen bepalen waar het Community Tech team volgend jaar aan moet gaan werken. We moedigen iedereen aan om voorstellen in te dienen voor de deadline op 30 november, of om te reageren op andere voorstellen om ze te helpen verbeteren. De gemeenschappen stemmen op de voorstellen tussen 8 december en 21 december.

Het Community Tech team is gefocussed op hulpmiddelen voor ervaren Wikimedia bewerkers. U kunt voorstellen in elke taal opstellen en wij vertalen deze. Bedankt en we kijken uit naar uw voorstellen!

SGrabarczuk (WMF) 06:11, 20 nov 2020 (CET)Reageren[reageer]

Global bot policy proposal: invitation to a Meta discussionBewarken

Wikidata descriptions changes to be included more often in Recent Changes and WatchlistBewarken

2020 Coolest Tool Award Ceremony on December 11thBewarken

Onderzoek naar het Verlanglijstje van de Wikipedia-gemeenschap 2021Bewarken

SGrabarczuk (WMF)

16:05, 11 dec 2020 (CET)

Moving Wikimania 2021 to a Virtual EventBewarken

Hallo. Apologies if you are not reading this message in your native language. Help met het vertalen naar uw taal. Bedankt!

Wikimania will be a virtual event this year, and hosted by a wide group of community members. Whenever the next in-person large gathering is possible again, the ESEAP Core Organizing Team will be in charge of it. Stay tuned for more information about how you can get involved in the planning process and other aspects of the event. Please read the longer version of this announcement on wikimedia-l.

ESEAP Core Organizing Team, Wikimania Steering Committee, Wikimedia Foundation Events Team, 16:16, 27 jan 2021 (CET)

Project Grant Open CallBewarken

This is the announcement for the Project Grants program open call that started on January 11, with the submission deadline of February 10, 2021.
This first open call will be focussed on Community Organizing proposals. A second open call focused on research and software proposals is scheduled from February 15 with a submission deadline of March 16, 2021.

For the Round 1 open call, we invite you to propose grant applications that fall under community development and organizing (offline and online) categories. Project Grant funds are available to support individuals, groups, and organizations to implement new experiments and proven ideas, from organizing a better process on your wiki, coordinating a campaign or editathon series to providing other support for community building. We offer the following resources to help you plan your project and complete a grant proposal:

Program officers are also available to offer individualized proposal support upon request. Contact us if you would like feedback or more information.

We are excited to see your grant ideas that will support our community and make an impact on the future of Wikimedia projects. Put your idea into motion, and submit your proposal by February 10, 2021!

Please feel free to get in touch with questions about getting started with your grant application, or about serving on the Project Grants Committee. Contact us at projectgrantsMal:Atwikimedia.org. Please help us translate this message to your local language. MediaWiki message delivery (overleg) 09:01, 28 jan 2021 (CET)Reageren[reageer]

Waorumme hebt de Tweantse steden gien bri'jbekken?Bewarken

Kampen, Deamter en Zwolle brouwt de r deur franse invloed maar zo värre is ik wete doet de luu in de Tweantse steden dit niet. Waor zol dit an kunnen liggen? Waorumme doet meer steden in et Nedersaksisch gebied dit niet? Grwen (overleg) 21:20, 28 jan 2021 (CET)Reageren[reageer]

Mooie vråge. Hevt der denk ik med te maken dat de houge heyren textielbaronnen van Almelo, Hengelo en Enskede gewoan good twentsk kunden. Dee hadden weinig med nymoodske flantüten uut te stån en bepålden selv wo deftig der küürd wör. Öäre arbeiders küürden gewoan med öär med. Der sint heyl wat franske wöörde in et twentsk, mär ouk dee wordet sou slim intwentsked dat se unherkenbår sint. Al sint dit allemål mär gewoan myne annames. Woolters (overleg) 20:59, 29 jan 2021 (CET)Reageren[reageer]
Hmm okay. Wie hebt et hier wel oaver de periode zo rund 1800 en mie ducht det Tweante juust industrialiseerde nao Thomas Ainsworth (~1830). Maar det is dan industrialisatie, gien idee hoe as et hierveur an toe gung in Tweante qua weaven. Ik wete niet hoe as Zwolle, Kampen, Deamter en Stienwiek zich hielden in et begin van de 19e eeuw maar ik kan mie eigenlik niet veurstellen det de heuge heerties toen al völle Hollaands gebruken deden en det hierdeur zo'n Fraanse r in et Zwols is ekommen. As et uberhaupt zo egaon isse, kan ook gewoon wean det zie Zwols praoten met een bri'jende r. Misschien det et an invloed van buutenof kan liggen? Völle immigratie vanof andere dielen of et plattelaand misschien? Tussen 1795 en 1830 gruuiden Zwolle maar met zo'n drieduuzend inwoners maar 1795 is met Zwollerkärspel erbi'j en 1830 zunder. Misschien mu-w an teagenstellings deanken tussen stad en plattelaand die in Tweante (?) niet of minder bestunden? Ik nuum maar wat gedachtes op. Jammer det ik et boek Anderhalve eeuw Zwols niet hebbe.Grwen (overleg) 22:11, 29 jan 2021 (CET)Reageren[reageer]
Maar in et midden van de 19e eeuw was dit wel aans heur, toen praoten de politie en de schoelmeisters al zo keurig meugelik Hollaands. In Zwolle dan. De luu waren nog wel zo det a-j met een paor Hollaandse woorden thuuskwamp ie nao edaon wier.Grwen (overleg) 22:44, 30 jan 2021 (CET)Reageren[reageer]
Of et med de industrialisaty te maken hevt weat ik neet. Wy hadden ouk noch de franske tyd tüsken 1795 en 1815. Oaveral warren franske suldåten underbracht. Van Wyngården uut Ryssen skreav al oaver nen ryssensken dochter dee't hen vryen güng med nen 'skarjaant'. Dee kunden et ja best med mekander vinden. Good üm te weaten is dat et fransk lange tyd ouk noch nen tungentip-R had. De franske 'bryerye' is pas vanaf 1800 wat algemeyner wörden. Dårvöär was fransk al eywen de språke van de de höygere klassen. By dee link steyt trouwens ouk de neaderlandske situaty wal in et kört by. Woolters (overleg) 14:46, 1 feb 2021 (CET)Reageren[reageer]
Interessant! Zie zult wel heug in anzien ewest wean. Mut nog toch preberen um et boek Anderhalve eeuw Zwols te kriegen want daor mut wel want in staon liekt mie. Almelo hef dus bliekbaor ok een bri'jende r. Grwen (overleg) 21:54, 1 feb 2021 (CET)Reageren[reageer]
Ik kenne wal wat almeloers, mär dee hadden ginnen bryenden r. Typisk almeloosk kan eyn dat düs neet nömen. Woolters (overleg) 09:56, 2 feb 2021 (CET)Reageren[reageer]
In et pdf bestaand van De taal van Overijssel stiet et ja ook niet.Grwen (overleg) 13:36, 2 feb 2021 (CET)Reageren[reageer]
Hyr kön y good almeloosk höyren. Woolters (overleg) 15:06, 2 feb 2021 (CET)Reageren[reageer]

New Wikipedia Library Collections Available Now (February 2021)Bewarken

Hello Wikimedians!

 
The TWL owl says sign up today!

The Wikipedia Library is announcing new free, full-access, accounts to reliable sources as part of our research access program. You can sign up to access research materials on the Library Card platform:

 • Taxmann – Taxation and law database
 • PNAS – Official journal of the National Academy of Sciences
 • EBSCO – New Arabic and Spanish language databases added

We have a wide array of other collections available, and a significant number now no longer require individual applications to access! Read more in our blog post.

Do better research and help expand the use of high quality references across Wikipedia projects!

This message was delivered via the Global Mass Message tool to The Wikipedia Library Global Delivery List.

--13:57, 1 feb 2021 (CET)

Artikelantallen nå dialektgrup (1 februari 2021)Bewarken

Lik my wel tyd vöär en nyen😉.

Antal artikels nå dialektgrup:

 1. Tweants: 1.186
 2. Achterhooks: 853
 3. West-Veluws: 769
 4. Grunnegs: 551
 5. Stellingwarfs: 540
 6. Drèents: 495
 7. Sallaands: 425
 8. Oost-Veluws: 231
 9. Urkers: 23
 10. Holsteynsk: 12
 11. Oostfreisk: 9
 12. Graofschopper plat: 2
 13. Eemslaands: 1

Meyste artikels derby (sinds 4 juni 2020):

 1. Sallaands: +74 (1 plekke ezakt)
 2. Tweants: +52 (1 plekke estegen)
 3. Drèents: +24 (geliek ebleven)
 4. Stellingwarfs: +10 (3 plekken estegen)
 5. West-Veluws: +9 (1 plekke ezakt)
 6. Grunnegs: +5 (geliek ebleven)
 7. Achterhooks: +2 (2 plekken ezakt)
 8. Holsteynsk: +1 (geliek ebleven)
 9. Oost-Veluws: -1 (geliek ebleven)
 •      Totål erby: +176
 • Et antal twentske en achterhookske artikels is nog altyd et höygst.
 • Et antal Sallaandske artikels is sneller too enömmen as et antal twentske artikels.
 • Et oust-Veluwsk hev eyn artikel verlöären en det is myn skuld...
 • Nog eaven en et stellingwarfsk hev meyr artikels as et grünnegsk.

Grwen (overleg) 22:24, 1 feb 2021 (CET)Reageren[reageer]

Antal artikels sunder dialect: 1644. Dus er kan noch heul wat veranderen sunder 1 ny artikel te skryven! --bdijkstra (overleg) 22:41, 1 feb 2021 (CET)Reageren[reageer]
Ik sat dee artikels hyboaven up te tellen en ik dacht al, dit bint er geyn 7000... Zo'n 15 pagina's ståt völ met dåtums en jårtallen. Eyns kyken wa-k nog en dialektmal geaven kan.Grwen (overleg) 23:17, 1 feb 2021 (CET)Reageren[reageer]
Dan he-w rüüm 1500 artikels met allenig dåtums of jårtallen.Grwen (overleg) 00:16, 2 feb 2021 (CET)Reageren[reageer]
Mooi oaversicht weader. Good wark, ylüde beiden. Inderdaad is der noch heyl wat te winnen sou links en rechts. Ik hebbe meyn ik al es vöäresteld üm in sprints te warken. Dat wy en deylunderwarp neamet en dår sou vöäle möägelik artikels oaver skryvet. Dan maak y ineynen nen mooien slag med mekander en hangt et nit blouts van eynen skryver af. Woolters (overleg) 10:03, 2 feb 2021 (CET)Reageren[reageer]
Det lik my en good plan. Et maakt my neet souvölle üüt wåroaver wy dan skryven gåt. Ik hebbe allenig de kommende wekken neet souvölle tyd vanweage tutsen op skule. Grwen (overleg) 13:50, 2 feb 2021 (CET)Reageren[reageer]
Query noen sunder dåtums, jårtallen, decennia en ieuwen: 71. --bdijkstra (overleg) 11:49, 2 feb 2021 (CET)Reageren[reageer]
Moi bdijkstra, kü-j ouk zo'n lyste maken van artikels sünder dialekt kategorie wårby de ryge verdeylt is op grote van et artikel? Grwen (overleg) 13:50, 2 feb 2021 (CET)Reageren[reageer]
Ik heb een kolom erby doun met de sydegrote en dåårop sorteerd. Is dat wat joe bedoelen? --bdijkstra (overleg) 20:18, 2 feb 2021 (CET)Reageren[reageer]
Jå maar neet heylemåle. De eyrste versy dee y hadden bedoolden ikke met al dee dåtums en jårtallen ensou sünder dialekt mal maar dan up grootte sorteerd. Grwen (overleg) 21:11, 2 feb 2021 (CET)Reageren[reageer]
Ah krek. Ik heb alle üütsonderings er weer üüthåålt. --bdijkstra (overleg) 21:58, 2 feb 2021 (CET)Reageren[reageer]
Det is wa-k bedoolden, 👍 Grwen (overleg) 13:53, 3 feb 2021 (CET)Reageren[reageer]

Artikels dee nog en dialekt mal hebben mütBewarken

Mut nog een dialekt mal krygen:

Twyfel:

 • Wietkafee - Heb disse as west-veluwsk ekenmarkt, maar twyfel en bettyn.
 • SS Espagne (Anversois, 1909) - An de 'dy' en 'ì' sol ik grünnegsk seggen, maar ik mis de å in water, as al het grünnegsk dit hev dan.

Grwen (overleg) 00:15, 2 feb 2021 (CET)Reageren[reageer]

Wy spöälet hyr af en to vöär reklamepuur. Artikels as Róisín Murphy en Friderico-Francisceum wordet döär butenlanders dee eygenlik gin plat köänet by mekander knipped en plakked, up basis van wat se in andere artikels seet. Of et dan grammatikaal heylemål kloppet, is en tweyde. Woolters (overleg) 10:06, 2 feb 2021 (CET)Reageren[reageer]
Misskyn de-w dee artikels later wat an künt passen.
Mu-w artikels sou as dissen, dissen en dissen ouk en dialekt mal geaven?Grwen (overleg) 13:44, 2 feb 2021 (CET)Reageren[reageer]
Up uwe lätste vråge: ney, dat dücht my neet. Dat warren gadder-artikelen, wår as ydereyne vöär de eygene streake wat an bydröäg. Dat is ja neet up eyn dialekt vaste te pinnen. Woolters (overleg) 15:14, 2 feb 2021 (CET)Reageren[reageer]

Wiki Loves Folklore 2021 is back!Bewarken

Help met het vertalen naar uw taal

You are humbly invited to participate in the Wiki Loves Folklore 2021 an international photography contest organized on Wikimedia Commons to document folklore and intangible cultural heritage from different regions, including, folk creative activities and many more. It is held every year from the 1st till the 28th of February.

You can help in enriching the folklore documentation on Commons from your region by taking photos, audios, videos, and submitting them in this commons contest.

Please support us in translating the project page and a banner message to help us spread the word in your native language.

Kind regards,

Wiki loves Folklore International Team

MediaWiki message delivery (overleg) 14:25, 6 feb 2021 (CET)Reageren[reageer]

Up når de 10.000?Bewarken

Moin lüde, ik satten vöär de wille weader es by unse düütske nåbers te kyken en dee sint de lätste tyd egån van rund de 10.000 når ne dikke 80.000 artikelen. Nu heb ik es rund ekeaken wodöänig as see dat edån hebbet. Nöäst dat see vanselvs meyr medwarkers hebbet, likt et my dat see vöär de minder antrekkelike artikelen gewoan mallen of en standardformat gebruket. Vergelyket dit en dit mär es.

Of dat (deyls) med nen bot kan, weat ik neet, mär ik hebbe vöär myselv nen mal in dokumentförm emaked vöär gemeyndes in Noordbråbant. Ik knippe en plakke dat dan up wikipedia en vülle de afwykende kennis an med wat der in et neaderlandske steyt. Sou heb ik myne uutvoor van noordbråbantske artikelen med et strikt noudsakelike weaten up te krikken van sou'n 2 per uur når 6. Dat sküt up. EDIT: Sunder ekstra tovogingen is et by mekander sou'n 5 minuten wark de artikel.

Nu weat ik dat et argument teagen dit soort niksseggende artikelskes is dat et weinig tovogt. Dår breng ik teagenin dat wy sou rap unse domeinen köänet uutbreiden en sou eyrder an en ander syne interesses köänet raken. En (hoapelik) den ander dan meskeen ouk noch inspireert üm et stübbeken wyder uut te breiden. In yder geval gevt et my wat meyr wille üm eandelik es de gemeyndes van Neaderland af te krygen. Wat seg ylüde der van? Dit jår nå de 10.000 artikels? Da's nog sou'n 2800 te gån. Da's 280 in de månd, verdeyld oaver 10 månd, 70 in de weake. Med dee paar man wat wy hyr hebbet müt wy toch wat terechte weaten te krygen? Woolters (overleg) 20:53, 7 feb 2021 (CET)Reageren[reageer]

Ik kan my vöärstellen dat Gebruker:Bdijkstra nu den sweat uutbrekt. Mär ik denke dat wy in good oaverleg et kategorienwark vöäraf good terechte köänet setten. Dan skealt dat nåvölen. Wat dücht ulüde? Woolters (overleg) 21:07, 7 feb 2021 (CET)Reageren[reageer]
Det lik my en good plan Woolters. Sou künt wy rap et antal artikels en kennis in et nedersassisk üütbreiden. Ik sag det de seeuwske Wikipedia volgens my ouk bot genereerde artikels hev vöär kleine dörpys in bevöärbeyld Frankryk. Ik denke det wy met det soort artikels ouk vårt künt maken in et totåle artikelantal ümdet y neet souvölle künt vertellen oaver en dörpyn van 100 lüü in et Centraal-Massief. Süksoort artikels bint misskyn sou as y al zeiden niksseggend maar det is net sou good wår vöär op de nederlaandske of engelske Wikipedia.Grwen (overleg) 00:02, 8 feb 2021 (CET)Reageren[reageer]
Ho heb y sou'n mal eigenlik emaakt?Grwen (overleg) 00:01, 9 feb 2021 (CET)Reageren[reageer]
In myn standaard tekstverwarker. Y skryvet gewoan nen standaard tekst en plakket der nen löädigen wiki-mal by in, inklusiv ouk de kategorien. Up de steades wår as de cyfers of woansteades anders wordet, set y nen grouten XXXX. As y ne gebruket, begin y en ny artikel en plakket der den tekst uut den tekstverwarker by in. Y trekket et neaderlandske artikel der by nöäst en gåt an et knippen en plakken an. Et müt noch makkeliker künnen med nen bot en wikidata, mär ik sin nit sou nen programmöör helaas. Woolters (overleg) 09:42, 9 feb 2021 (CET)Reageren[reageer]
Ik heb niks tegen stöbbegies as der goeie basisinformatie in stiet, en det wark mit mallen is een prima idee. Ankomen vrijdag za'k de Nedersaksische Wikipedia numen op 'e Mannefestaosie Nedersaksische Literetuur. Ni'jluuseger (overleg) 22:38, 9 feb 2021 (CET)Reageren[reageer]
Meyr artikels is meyr onderhold. Öns hebt nog veul achterstallig wark te doon, waarönder foute verwysings, syden dee neet an Wikidata koppeld binnet, spöl sönder kategory, önvrye bestaanden en wat haj. --bdijkstra (overleg) 19:28, 14 mrt 2021 (CET)Reageren[reageer]
Goed dej daor even op wiest. Die kattegorieloze weeszieden mut rap op te lössen wezen. Zieden die niet an Wikidata koppeld bint, det lek derop te slaon det der gien verwiezing is naor 't equivalente artikel op een aandere taaleditie. Veur zowied as die equivalente artikels inderdaod niet bestaot, is det ien van de krachten van de Nedersaksische Wikipedia: artikels aover onderwarpen waor op aandere taaledities gien andacht veur is.
Meer artikels = meer onderhold, ja, det markte ik nog weer bij 't vermelden det Speulstad Oranje intied esleuten is. Der zult een beste köppel artikels wezen mit alweer verolderde informatie, of mit informatie die vrog of late verolderd rak. Wij hebt niet de mèenskracht umme det allemaolend bij te holden, en 't alternatief zol wezen dermit uutscheiden. Dan mar gengelige artikels, we doet waw kunt.
Der zolden menieren mutten wezen um meer mitwarkers te warven, schoelprejecten beveurbield (ies wat aans as vandalisme); det zol deur de Nedersaksische organisaties opepakt kunnen wörden. Ni'jluuseger (overleg) 20:32, 14 mrt 2021 (CET)Reageren[reageer]
Stel ik maak en artikel en ik set er Laand neyr, is det dan dit? foute verwysings Grwen (overleg) 21:22, 14 mrt 2021 (CET)Reageren[reageer]
Jå, dat mut n link worden naar ene van de genüümde syden. Ik heb an-epasten CSS öm sukke links gemakkelik te kunnen zien, en gebruk Navigoasie-popups öm de links te repareren. --bdijkstra (overleg) 11:01, 15 mrt 2021 (CET)Reageren[reageer]
Dan he-k u verskillende keyren en bült extra wark egeaven😅. Grwen (overleg) 12:08, 16 mrt 2021 (CET)Reageren[reageer]
Dat haj voaker doun, met wisselende dingen, en de anderen hier ouk. Alles goud doun op n wiki is neet makkelik. --bdijkstra (overleg) 10:59, 17 mrt 2021 (CET)Reageren[reageer]
Wat vöäral lastig is, is det as y bevöärbeyld [ [ Zwolle ] ] doot, y neet de gemeynde kan anklikken by koppeling tovogen. Up de nederlaandske Wikipedia kan det wal. Grwen (overleg) 23:16, 17 mrt 2021 (CET)Reageren[reageer]
Verrek, dat ha'k nog neet bemerkt. Dat heurt neet. Phab:T277753 an-emåkt. --bdijkstra (overleg) 14:57, 18 mrt 2021 (CET)Reageren[reageer]
En nu? Grwen (overleg) 16:23, 18 mrt 2021 (CET)Reageren[reageer]
Repareerd. t Kwam deur n stuk vage kode dee gebruker:Servien importeerd hev. --bdijkstra (overleg) 19:05, 18 mrt 2021 (CET)Reageren[reageer]
Dankbår vöär et uplössen! Servien (overleg) 00:28, 9 mei 2021 (CEST)Reageren[reageer]

Feminism & Folklore 1 February - 31 MarchBewarken

Help met het vertalen naar uw taal

Greetings!

You are invited to participate in Feminism and Folklore writing contest. This year Feminism and Folklore will focus on feminism, women's biographies and gender-focused topics for the project in league with Wiki Loves Folklore gender gap focus with folk culture theme on Wikipedia. folk activities, folk games, folk cuisine, folk wear, fairy tales, folk plays, folk arts, folk religion, mythology, etc.

You can help us in enriching the folklore documentation on Wikipedia from your region by creating or improving articles centered on folklore around the world, including, but not limited to folk festivals, folk dances, folk music, women and queer personalities in folklore, folk culture (folk artists, folk dancers, folk singers, folk musicians, folk game athletes, women in mythology, women warriors in folklore, witches and witch-hunting, fairy tales and more. You can contribute to new articles or translate from the list of suggested articles here.

You can also support us in translating the project page and help us spread the word in your native language.

Learn more about the contest and prizes from our project page. Thank you.

Feminism and Folklore team,

Joy Agyepong (talk) 03:40, 16 feb 2021 (CET)Reageren[reageer]

Proposal: Set two-letter project shortcuts as alias to project namespace globallyBewarken

Help met het vertalen naar uw taal

Hello everyone,

I apologize for posting in English. I would like to inform everyone that I created a new global request for comment (GRFC) at Meta Wiki, which may affect your project: m:Requests for comment/Set short project namespace aliases by default globally.

In this GRFC, I propose that two-project shortcuts for project names will become a default alias for the project namespace. For instance, on all Wikipedias, WP will be an alias to the Wikipedia: namespace (and similar for other projects). Full list is available in the GRFC.

This is already the case for Wikivoyages, and many individual projects asked for this alias to be implemented. I believe this makes it easier to access the materials in the project namespace, as well as creating shortcuts like WP:NPOV, as well as helps new projects to use this feature, without having to figure out how to request site configuration changes first.

As far as I can see, Wikipedia currently does not have such an alias set. This means that such an alias will be set for you, if the GRFC is accepted by the global community.

I would like to ask all community members to participate in the request for comment at Meta-Wiki, see m:Requests for comment/Set short project namespace aliases by default globally.

Please feel free to ask me if you have any questions about this proposal.

Best regards,
--Martin Urbanec (talk) 15:12, 18 feb 2021 (CET)Reageren[reageer]

Moselle FranconianBewarken

Hello! Sorry for writing in English! I’ve been trying to find out if it’s allowed to use other varieties of Moselle Franconian in the Luxembourgish Wikipedia. I’ve also been trying to figure out if there is or has been a request for a Moselle Franconian Wikipedia edition. Unfortunately I haven’t received any response yet by contributors of the Luxembourgish Wikipedia. Does anyone here know something about it?

Hi, maybe there's information about that here? There's also information about closed language editions at the bottom of this page.
In any case, maybe you should create an article in a different variety of Moselle Franconian on the Luxembourgish Wikipedia and see what the response is like...!
Ni'jluuseger (overleg) 01:20, 28 feb 2021 (CET)Reageren[reageer]

Wikifunctions logo contestBewarken

02:47, 2 mrt 2021 (CET)

Waarom bint der twëen saksische wikipedia's?Bewarken

Ist nich better ad wie der éene hebbn?

--Speurlok (overleg) 02:38, 21 mrt 2021 (CET)Reageren[reageer]

Moin Speurlok, dat is ne heyle gode vråge. Der was der ooit mär eyne, de platdüütske. Dår is et plicht üm in de up hougdüütsk baseerde Sass'sche Schrievwies te skryven. Y begrypet dat neaderlandske platskryvers dår weinig med hebbet (y volget ja selv ouk neaderlandsk model). Dårüm is in 2006 beslöäten üm se uut mekander te halen. Up dissen mag allens, up de platdüütske enkel nå Sass. Düs: kumt der by! Woolters (overleg) 12:23, 21 mrt 2021 (CET)Reageren[reageer]
Veur wat jaor is der weer ies een ballegien opegooid um ze bij menare te doen; daor was toen an beide kaanten wal sympathie veur. Waorumme det niet is deuregaone, wee'k zo even niet. Inertie, antmit: 't zol administratief hiel wat wark wezen (stel ik mij veur).
Onlaangser bint wat jongern uut Nederlaand en Duutslaand een mandielige schriefwieze aoverienekomen, mar ik heb niet de indrok det die Duutse jongern biester betrokken bint bij de Platduutse Wikipedia.
Now wee'k ok niet as 't veule praktisch verschil zol maken um iene Wikipedia te hebben. Sowieso hebt 't altied mar doodenkele taalenthousiastelingen ewest die mitwarkt.
Ni'jluuseger (overleg) 23:57, 25 mrt 2021 (CET)Reageren[reageer]

Nysassiske Skryvwyse bedacht door medewerkers Duits- en Nederlands-Nedersaksische WikipediagemeenschapBewarken

Van de nederlaandske Wikipedia kopieert:

Op 1 April 2021 is op de Nederlandstalige Wikipedia een nieuwe pagina aangemaakt over het onderwerp "Wikipediagemeenschap" en deze werd binnen een paar uur voorgedragen voor verwijdering omdat het onderwerp niet relevant zou zijn. Ik dacht aan een goeie 1 Aprilgrap maar nee, intensief overleg op verschillende pagina's met allerlei bewerkers heeft helaas niet tot een minnelijke oplossing gevoerd en het artikel wordt op 14 april verwijderd als de relevantie niet is bewezen. De mededeling in dit artikel dat medewerkers van de Duits- en Nederlands-Nedersaksische Wikipediagemeenschap een nieuwe schrijfwijze hebben bedacht vind ik een prachtig voorbeeld waarmee de relevantie van de gemeenschap kan worden gestaafd. Kan iemand ofwel op de nieuwe pagina (artikel of overlegpagina artikel) ofwel hieronder een bron geven waaruit dit blijkt (of iets anders, bijvoorbeeld notulen of overleg op Wikipedia. Dank en fijne Pasen De Internationale (overleg) 3 apr 2021 10:02 (CEST)

Misskyn kün y helpen Woolters? Grwen (overleg) 21:01, 3 apr 2021 (CEST)Reageren[reageer]

Öah jåwal, mär wår dan? Woolters (overleg) 11:23, 4 apr 2021 (CEST)Reageren[reageer]
Ik hadde et er nog neet by eset, maar dit is esegd under disse pagina. Grwen (overleg) 21:01, 4 apr 2021 (CEST)Reageren[reageer]

Universal Code of Conduct – 2021 consultationsBewarken

Universal Code of Conduct Phase 2Bewarken

Help met het vertalen naar uw taal

The Universal Code of Conduct (UCoC) provides a universal baseline of acceptable behavior for the entire Wikimedia movement and all its projects. The project is currently in Phase 2, outlining clear enforcement pathways. You can read more about the whole project on its project page.

Drafting Committee: Call for applicationsBewarken

The Wikimedia Foundation is recruiting volunteers to join a committee to draft how to make the code enforceable. Volunteers on the committee will commit between 2 and 6 hours per week from late April through July and again in October and November. It is important that the committee be diverse and inclusive, and have a range of experiences, including both experienced users and newcomers, and those who have received or responded to, as well as those who have been falsely accused of harassment.

To apply and learn more about the process, see Universal Code of Conduct/Drafting committee.

2021 community consultations: Notice and call for volunteers / translatorsBewarken

From 5 April – 5 May 2021 there will be conversations on many Wikimedia projects about how to enforce the UCoC. We are looking for volunteers to translate key material, as well as to help host consultations on their own languages or projects using suggested key questions. If you are interested in volunteering for either of these roles, please contact us in whatever language you are most comfortable.

To learn more about this work and other conversations taking place, see Universal Code of Conduct/2021 consultations.

-- Xeno (WMF) (talk) 00:06, 6 apr 2021 (CEST)Reageren[reageer]

Global bot policy changesBewarken

Line numbering coming soon to all wikisBewarken

-- Johanna Strodt (WMDE) 17:09, 12 apr 2021 (CEST)Reageren[reageer]

Suggested ValuesBewarken

Timur Vorkul (WMDE) 16:08, 22 apr 2021 (CEST)Reageren[reageer]

Universal Code of Conduct News – Issue 1Bewarken

Universal Code of Conduct News
Issue 1, June 2021Read the full newsletter


Welcome to the first issue of Universal Code of Conduct News! This newsletter will help Wikimedians stay involved with the development of the new code, and will distribute relevant news, research, and upcoming events related to the UCoC.

Please note, this is the first issue of UCoC Newsletter which is delivered to all subscribers and projects as an announcement of the initiative. If you want the future issues delivered to your talk page, village pumps, or any specific pages you find appropriate, you need to subscribe here.

You can help us by translating the newsletter issues in your languages to spread the news and create awareness of the new conduct to keep our beloved community safe for all of us. Please add your name here if you want to be informed of the draft issue to translate beforehand. Your participation is valued and appreciated.

 • Affiliate consultations – Wikimedia affiliates of all sizes and types were invited to participate in the UCoC affiliate consultation throughout March and April 2021. (continue reading)
 • 2021 key consultations – The Wikimedia Foundation held enforcement key questions consultations in April and May 2021 to request input about UCoC enforcement from the broader Wikimedia community. (continue reading)
 • Roundtable discussions – The UCoC facilitation team hosted two 90-minute-long public roundtable discussions in May 2021 to discuss UCoC key enforcement questions. More conversations are scheduled. (continue reading)
 • Phase 2 drafting committee – The drafting committee for the phase 2 of the UCoC started their work on 12 May 2021. Read more about their work. (continue reading)
 • Diff blogs – The UCoC facilitators wrote several blog posts based on interesting findings and insights from each community during local project consultation that took place in the 1st quarter of 2021. (continue reading)

--MediaWiki message delivery (overleg) 01:06, 12 jun 2021 (CEST)Reageren[reageer]

daal/neerBewarken

Moin! För de, de dat villicht nich weet: ik bün von de plattdüütsche Wikipedia. Op Plattdüütsch seggt wi „daal“, wo Nedderlandsch „neer, omlaag, naar beneden“ hett un Hoochdüütsch „nieder, herab, hinunter“. Düt „daal“ is op nds-nl.wp ok to finnen: Op 11 februari 1992 störtn n F-16 stroaljager daal in de Hengeler wiek Hasseler Es (Hengel (Oaveriessel)), In 2000 wördn dit plan daal smetn (Eanske), Dei kaomer keek up t plein daal (Grunnegs (Westerwoolds)). De Wöör daalstörten, daalsmieten, daalkieken warrt jüstso ok op Plattdüütsch bruukt. Frysk kennt dat Woord as del (delpuozje, delloaitsje etc.). Man op Nedderlandsch heff ik nix funnen.

Mien Fraag: kennt de Nedersaksischen Dialekten all düt „daal“? Kennt dat Nedderlandsch en verwandte Form? Gifft dat en Isogloss twüschen Nedersaksisch un Nedderlandsch, de „daal“ un „neer“ scheedt? Gifft dat to düsse Isogloss villicht sogor en Koort? --::Slomox:: >< 11:31, 14 jun 2021 (CEST)Reageren[reageer]

Moi Slomox. Good dy hyr to seen. Volgens my is daal(e) årdig standaard neadersassisk ja. Et neaderlandsk hevt den verb 'dalen' en ölderwetsk selvs 'nederdalen', mär neet as adjektiv sou as in et neadersassisk (is dat in dit geval überhaupt en adjektiv?). Ik hebbe dyne vråge döärgeaven nen undersöker van et neaderlandsk. Höyrst du noch van weader. Woolters (overleg) 14:48, 14 jun 2021 (CEST)Reageren[reageer]
Hee is rap med antwoorden! Hyr ne kleine kaarte uut den neaderlandsken Achterhook, oaver Twitter. Mär in de etymology kum ik vöär oldsassisk ouk 'nithana' teagen. Dee hebbet ja ouk in unse språke altyd nöäst mekander bestån. Woolters (overleg) 15:02, 14 jun 2021 (CEST)Reageren[reageer]
Och, allerbest! Wees bedankt, dat güng fix! Du dröffst den Dank ok geern an Jan Stroop wiedergeven!
is dat in dit geval überhaupt en adjektiv? Tohoop mit en Verb/Warkwoord is dat en Präfix (Verbalpräfix, werkwoordvoorvoegsel, de, nl), ahn Verb/Warkwoord woll en Adverb/Biwoord.
Mär in de etymology kum ik vöär oldsassisk ouk 'nithana' teagen. Jo, dat stimmt. Op Plattdüütsch hebbt wi ok raf, rünner un nedder. All rorer in Vergliek mit daal. 'nithana' => nedden gifft dat ok. In mien Dörp hebbt wi to’n Bispeel twee Straten Neern in Dörp un Boben in Dörp. Neern is nedden (mit 'd' övergahn in 'r'). Man dat is bi uns öllerhaftig. Vondaag seggt wi ünnen un nich mehr neern. Annerwegens mag dat anners ween: En Keerl schütt ut de Döör un liggt al in den sülvigen Momang lang henslagen op dat Plaaster. Gesicht na nedden, Arms wiet vör sik. --::Slomox:: >< 17:39, 14 jun 2021 (CEST)Reageren[reageer]
Dat is wal de eanigste kaarte dee wy hebbet dan. Et segget niks oaver de rest van et neadersassiske gebeed. Wy in Twente künnet et woord ouk noch morfologisk veranderen: når daelten. Woolters (overleg) 09:58, 15 jun 2021 (CEST)Reageren[reageer]
Dale kümt ouk vöär in et oustveluwsk, sallandsk, drentsk en stellingwarvsk, däle in et drentsk, en daal en dä(ä)l in et drentsk en grönningsk. Vake ouk in de kombinaty mid üm/um of , bv. ümdale/umdääl en nå dale, etc. Et westveluwsk gebrüükt vöäral neader, ouk in kombinaty mid üm(me), üm(me)neader. Servien (overleg) 18:16, 25 jun 2021 (CEST)Reageren[reageer]

Wikimania 2021: Individual Program SubmissionsBewarken

Dear all,

Wikimania 2021 will be hosted virtually for the first time in the event's 15-year history. Since there is no in-person host, the event is being organized by a diverse group of Wikimedia volunteers that form the Core Organizing Team (COT) for Wikimania 2021.

Event Program - Individuals or a group of individuals can submit their session proposals to be a part of the program. There will be translation support for sessions provided in a number of languages. See more information here.

Below are some links to guide you through;

Please note that the deadline for submission is 18th June 2021.

Announcements- To keep up to date with the developments around Wikimania, the COT sends out weekly updates. You can view them in the Announcement section here.

Office Hour - If you are left with questions, the COT will be hosting some office hours (in multiple languages), in multiple time-zones, to answer any programming questions that you might have. Details can be found here.

Best regards,

MediaWiki message delivery (overleg) 06:18, 16 jun 2021 (CEST)Reageren[reageer]

On behalf of Wikimania 2021 Core Organizing Team

Editing news 2021 #2Bewarken

16:14, 24 jun 2021 (CEST)

Server switchBewarken

SGrabarczuk (WMF) 03:19, 27 jun 2021 (CEST)Reageren[reageer]

New Wikipedia Library collections and design update (August 2021)Bewarken

Hello Wikimedians!

 
The TWL OWL says log in today!

The Wikipedia Library is pleased to announce the addition of new collections, alongside a new interface design. New collections include:

Additionally, De Gruyter and Nomos have been centralised from their previous on-wiki signup location on the German Wikipedia. Many other collections are freely available by simply logging in to The Wikipedia Library with your Wikimedia login!

We are also excited to announce that the first version of a new design for My Library was deployed this week. We will be iterating on this design with more features over the coming weeks. Read more on the project page on Meta.

Lastly, an Echo notification will begin rolling out soon to notify eligible editors about the library (T132084). If you can translate the notification please do so at TranslateWiki!

--The Wikipedia Library Team 15:23, 11 aug 2021 (CEST)

This message was delivered via the Global Mass Message tool to The Wikipedia Library Global Delivery List.

Universal Code of Conduct - Enforcement draft guidelines reviewBewarken

The Universal Code of Conduct Phase 2 drafting committee would like comments about the enforcement draft guidelines for the Universal Code of Conduct (UCoC). This review period is planned for 17 August 2021 through 17 October 2021.

These guidelines are not final but you can help move the progress forward. The committee will revise the guidelines based upon community input.

Comments can be shared in any language on the draft review talk page and multiple other venues. Community members are encouraged to organize conversations in their communities.

There are planned live discussions about the UCoC enforcement draft guidelines:

Wikimania 2021 session (recorded 16 August)
Conversation hours - 24 August, 31 August, 7 September @ 03:00 UTC & 14:00 UTC
Roundtable calls - 18 September @ 03:00 UTC & 15:00 UTC

Summaries of discussions will be posted every two weeks here.

Please let me know if you have any questions.

Xeno (WMF) 01:19, 18 aug 2021 (CEST)Reageren[reageer]

Vraoge van en verslaggever over Twentske artikelsBewarken

Beste Wikipedianen, schrievers van Twentske artikels,

Ik ben Joke van Bibliotheek Hengelo en ik organiseer Wikikring Twente in de bibliotheek. Deze Wikipedianen schrijven over Twente, maar niet in het Nedersaksisch. Wikikring Twente Over de Wikikring Twente kan ik genoeg vertellen.

Ik kreeg onderstaande mail via WMNL en ik leg het ook aan jullie voor. Is er iemand die dit wil oppakken?

Een verslaggever wil graag in contact komen, via de mail of via de telefoon, om te praten over de Twentske Wikipedia.

Een aantal vragen heeft ze al gemaild.

Ik zou voor de Tubantia graag een artikel schrijven over Wikipedia in mijn regio Twente.

- Nu had ik twee vragen: hoe goed is de regio vertegenwoordigd op Wikipedia. Wat ontbreekt, waarin doet de regio het goed. - Daarnaast zie ik de laatste tijd meerdere pagina's in het nedersaksisch verschijnen. Zit daar iemand achter, die het in onze streektaal schrijft? Hoe is die vertegenwoordiging. Daarom zou ik graag iemand spreken die mij daar iets meer over kan vertellen. Mijn telefoonnummer 06-25227382.

Met vriendelijke groet,

Yvet Maassen

Verslaggever Reggestreek

Lonnekerspoorlaan 114 7523 JM Enschede

M +31 (0)6 25227382

y.maassen@tubantia.nl

Wikimedia Foundation Board of Trustees election has come to an endBewarken

Thank you for participating in the 2021 Wikimedia Foundation Board of Trustees election! Voting closed August 31 at 23:59. The official data, including the four most voted candidates, will be announced as soon as the Elections Committee completes their review of the ballots. The official announcement of the new trustees appointed will happen later, once the selected candidates have been confirmed by the Board.

6,946 community members from 216 wiki projects have voted. This makes 10.2% global participation, 1.1% higher than in the last Board elections. In 2017, 5167 people from 202 wiki projects cast their vote. A full analysis is planned to be published in a few days when the confirmed results are announced. In the meantime, you can check the data produced during the election.

Diversity was an important goal with these elections. Messages about the Board election were translated into 61 languages. This outreach worked well. There were 70 communities with eligible voters voting in this election for the first time. With your help, next year’s Board of Trustees election will be even better.

12:03, 2 sep 2021 (CEST)

The 2022 Community Wishlist Survey will happen in JanuaryBewarken

SGrabarczuk (WMF) (talk) 02:23, 7 sep 2021 (CEST)Reageren[reageer]

Call for Candidates for the Movement Charter Drafting Committee ending 14 September 2021Bewarken

Movement Strategy announces the Call for Candidates for the Movement Charter Drafting Committee. The Call opens August 2, 2021 and closes September 14, 2021.

The Committee is expected to represent diversity in the Movement. Diversity includes gender, language, geography, and experience. This comprises participation in projects, affiliates, and the Wikimedia Foundation.

English fluency is not required to become a member. If needed, translation and interpretation support is provided. Members will receive an allowance to offset participation costs. It is US$100 every two months.

We are looking for people who have some of the following skills:

 • Know how to write collaboratively. (demonstrated experience is a plus)
 • Are ready to find compromises.
 • Focus on inclusion and diversity.
 • Have knowledge of community consultations.
 • Have intercultural communication experience.
 • Have governance or organization experience in non-profits or communities.
 • Have experience negotiating with different parties.

The Committee is expected to start with 15 people. If there are 20 or more candidates, a mixed election and selection process will happen. If there are 19 or fewer candidates, then the process of selection without election takes place.

Will you help move Wikimedia forward in this important role? Submit your candidacy here. Please contact strategy2030 wikimedia.org with questions.

Xeno (WMF) 19:01, 10 sep 2021 (CEST)Reageren[reageer]

Server switchBewarken

SGrabarczuk (WMF) (Oaverleg) 02:45, 11 sep 2021 (CEST)Reageren[reageer]

Talk to the Community TechBewarken

 

Read this message in another languageHelp met het vertalen naar uw taal

Hello!

As we have recently announced, we, the team working on the Community Wishlist Survey, would like to invite you to an online meeting with us. It will take place on September 15th, 23:00 UTC on Zoom, and will last an hour. Click here to join.

Agenda

Format

The meeting will not be recorded or streamed. Notes without attribution will be taken and published on Meta-Wiki. The presentation (first three points in the agenda) will be given in English.

We can answer questions asked in English, French, Polish, and Spanish. If you would like to ask questions in advance, add them on the Community Wishlist Survey talk page or send to sgrabarczuk@wikimedia.org.

Natalia Rodriguez (the Community Tech manager) will be hosting this meeting.

Invitation link

See you! SGrabarczuk (WMF) (Oaverleg) 05:03, 11 sep 2021 (CEST)Reageren[reageer]

Systeemberichten werenBewarken

Is der een meniere um al die systeemberichten daorawwe - neem ik an - hier niks mit doet uut de praothoek te weren? Ni'jluuseger (overleg) 18:35, 11 sep 2021 (CEST)Reageren[reageer]

Hoe weet jy of wy niks mutten doon met t aankomende bericht? --bdijkstra (overleg) 20:07, 11 sep 2021 (CEST)Reageren[reageer]
't Is algemien Wikipedia-neis, gien informatie die aw neudig bint um nds-nl dreiende te holden. Daorbij, lees ieje 't? Ni'jluuseger (overleg) 20:47, 11 sep 2021 (CEST)Reageren[reageer]
Over veranderings in de software en neie features lees ik wal, moar meestens nait hier as eerste. --bdijkstra (overleg) 09:34, 12 sep 2021 (CEST)Reageren[reageer]
Naja, as ie 't hier mangs ok raodpleegt, hef 't een doel. Ni'jluuseger (overleg) 09:38, 12 sep 2021 (CEST)Reageren[reageer]

ListeriabotBewarken

Moi allen,

Ik hop dat ut good is as ik hier Hollands proate? Dialect is neet mien erste toal.

Ik zou graag, op verzoek van Bieb Hengelo, willen kjken of Listeriabot hier af en toe op bezoek kan komen, om een paar lijsten bij te houden met artikelen over onderwerpen uit Twente die al wel op Wikidata staan, maar op deze Wiki nog niet beschreven zijn. Een voorbeeld is deze lijst over personen uit Twente, die er op nl-wp vervolgens (voor nl-wp) zo uitziet.

Vinden jullie dat oké? Als het niet werkt vind ik het geen probleem om de lijsten ook weer weg te gooien uiteraard!

Vriendelijke groet, Ciell (overleg) 19:45, 24 sep 2021 (CEST)Reageren[reageer]

Moi Ciell, as die bot niet, zoas sommige mèenselijke bewarkers, mit bijdragen kump as "jan is een ***", dan kan'k mij niet veurstellen det zien anwezigheid een perbleem zol wezen. Mar meer technisch onderlegde beheerders mut der mar 't heurende aover zeggen.
Ik schrieve hier aans Nedersaksisch *umdet* 't niet mien eerste taal is. Van de babyboomers van wie as 't nog de eerste taal is, kuw niet verwachten det die 't Nedersaksisch op internet gaot uutbouwen. Det is an oe en mij, en beter wör ie der enkeld in deur 't te doen. Ni'jluuseger (overleg) 10:14, 25 sep 2021 (CEST)Reageren[reageer]
Herree, låt kummen den bot. En idd Ciel, wy sint allemåle sou begünnen as y. Gewoan anvatten, een paar fauten maken, dår weader van leyren, dan kümt et good. Woolters (overleg) 12:56, 25 sep 2021 (CEST)Reageren[reageer]
Helemål prima, mogenliks kump er dårdeur wat meer bedryvighaid hiero. --bdijkstra (overleg) 21:13, 25 sep 2021 (CEST)Reageren[reageer]
Das wal wat de bibliotheke hopt! Oke, danke, dan zal ik eens wieten sehen wak doen kan! Ciell (aj mie neudig hebt, moei mie effen pingen) (overleg) 21:35, 25 sep 2021 (CEST)Reageren[reageer]
Hej lop! Wikipedia:GLAM/Wikipedia in de Openbare Bibliotheek/Hengelo/Rode links. Mooie lyste denk ik zo. Ciell (aj mie neudig hebt, moei my effen pingen) (overleg) 12:39, 26 sep 2021 (CEST)Reageren[reageer]

Artikels daor as elke encyclopedie verlet umme hefBewarken

Ie zult wal in de gaten hebben de'k op Gebruker:Ni'jluuseger/Kladblok drok ewest hebbe mit een lieste van artikels daor as elke encyclopedie verlet van hef, aovereneumen van en anepast uut de Afrikaanse Wikipedia (af:Wikipedia:Kernartikels). Ie kunt der oe deur laoten inspireren um de Nedersaksische Wikipedia wieder uut te bouwen. Anvullings en verbeterings kuj röstig deurgeven.

As de name van oen artikel ofwiekt van de name in de lieste, maakt dan geern van de name in de lieste een deurverwiezing. En veurdej een artikel schrieft, even alderhaande artikelnamen en schriefwiezen uutperberen um der wisse van te wezen det een aander oe niet veur ewest hef.

Hew hier ok (soortgelieke) mallen veur {{col-begin}}, {{col-break}} en {{col-end}}? En waor vien ik überhaupt hoe op de Nedersaksische Wikipedia de mallen de name hebt?

Ni'jluuseger (overleg) 19:45, 26 sep 2021 (CEST)Reageren[reageer]

By af:Sjabloon:Col-begin kan je een lyste bekyken van andere wiki's dee ôk sunne mal hebben. As der gien Nedersaksische mal byståt, kajje rondkyken op Kategorie:Mal of er nait iets soortgelyks beståt. --bdijkstra (overleg) 20:57, 26 sep 2021 (CEST)Reageren[reageer]
Danke, Diekstroa, 't za'k doen wanneer mij daor 't levend weer tied veur gef. Ni'jluuseger (overleg) 21:32, 26 sep 2021 (CEST)Reageren[reageer]

Lieste mit miest veurkomende rooie verwiezingsBewarken

Ik zitte bij Spesiaal:Spesiale_ziejen te zuken naor een lieste van rooie verwiezings die 't miest veurkoomt. Onderwarpen dus waor vake naor verwezen wördt, mar waor awwe nog gien artikels aover hebt. Ik viene zo rap niks, mar mien de'k wal ies zo'n lieste heb eziene. Wel wet wat?

Wenskede syden. --bdijkstra (overleg) 22:45, 29 sep 2021 (CEST)Reageren[reageer]
Krek! Dank. Ni'jluuseger (overleg) 23:49, 29 sep 2021 (CEST)Reageren[reageer]

Select You the question statements for candidates of Drafting Committee Movement CharterBewarken

Into 2021-10-04 11:59:59 UTC you can select question statements for the candidates of Drafting Committee Movement Charter. ✍️ Dušan Kreheľ (overleg) 04:29, 30 sep 2021 (CEST)Reageren[reageer]

Nog drei artikels, dan bowwe groter as de Shona-Wikipedia now is, en nog 132 artikels, dan bowwe groter as de West-Vlaamse Wikipedia now is (meugelk löp de teller al achter). En dan? Dan brek de wereldvrede uut. Ni'jluuseger (overleg) 14:52, 30 sep 2021 (CEST)Reageren[reageer]

7500 artikels, drei meer as de West-Vlaamse Wikipedia, mar vrömd genog lees ik nog gien berichten aover 't uutbreken van de wereldvrede. Ik mut de veurspelling daorumme bijstellen: aw daomiet an de Bhojpuri-Wikipedia veurbij jakkert, zal de wereldvrede vaste uutbreken. Ni'jluuseger (overleg) 13:28, 11 nov 2021 (CET)Reageren[reageer]
De vlagge uut vöär uwen geystdrivt, Ni'jluuseger. Fein wark! Woolters (overleg) 15:59, 11 nov 2021 (CET)Reageren[reageer]
't Intersaksisch ros! Ha'k al een steugien niet veurbij zien komen cantern. Ni'jluuseger (overleg) 13:47, 12 nov 2021 (CET)Reageren[reageer]
Bi'j oons in Stellingwerf hebben wi'j de griffioen, mar een heerlik stokkien peerdevlees mogen wi'j ok wel over. Groetnis --Stellingwerver (overleg) 14:15, 7 jan 2022 (CET)Reageren[reageer]

Muite um an aandere talen te köppelnBewarken

't Artikel Boom kan, zoa'k det bij wal meer artikels heb eziene, niet an aandere talen eköppeld wörden; 't is mij niet dudelk waorumme niet. Vanuut beveurbield en:tree is 't ok niet meugelk. Ni'jluuseger (overleg) 02:45, 10 okt 2021 (CEST)Reageren[reageer]

Ik denk dat dat üöwer Wikidata söws gait. Up d:Q10884, dao wao alle Wikipedialinks staot kaas auk ännere Wikipedias koppeln. LoMo600 (overleg) 09:41, 10 okt 2021 (CEST)Reageren[reageer]
Danke, ik zie det 't now terechte is, mar a'k der weer tegenan lope, za'k op Wikidata te prutsen gaon. Ni'jluuseger (overleg) 10:39, 10 okt 2021 (CEST)Reageren[reageer]
Köppelen is 1/3 van t wark op Wikidata. Meystens mut er ôk nog n label en n beskryving toe-eveugd wörden. bdijkstra (overleg) 19:36, 10 okt 2021 (CEST)Reageren[reageer]

Voting for the election for the members for the Movement Charter drafting committee is now openBewarken

Voting for the election for the members for the Movement Charter drafting committee is now open. In total, 70 Wikimedians from around the world are running for 7 seats in these elections.

Voting is open from October 12 to October 24, 2021.

The committee will consist of 15 members in total: The online communities vote for 7 members, 6 members will be selected by the Wikimedia affiliates through a parallel process, and 2 members will be appointed by the Wikimedia Foundation. The plan is to assemble the committee by November 1, 2021.

Learn about each candidate to inform your vote in the language that you prefer: <https://meta.wikimedia.org/wiki/Special:MyLanguage/Movement_Charter/Drafting_Committee/Candidates>

Learn about the Drafting Committee: <https://meta.wikimedia.org/wiki/Special:MyLanguage/Movement_Charter/Drafting_Committee>

We are piloting a voting advice application for this election. Click yourself through the tool and you will see which candidate is closest to you! Check at <https://mcdc-election-compass.toolforge.org/>

Read the full announcement: <https://meta.wikimedia.org/wiki/Special:MyLanguage/Movement_Charter/Drafting_Committee/Elections>

Go vote at SecurePoll on: <https://meta.wikimedia.org/wiki/Special:MyLanguage/Movement_Charter/Drafting_Committee/Elections>

Best,

Movement Strategy & Governance Team, Wikimedia Foundation

Xeno (WMF) 04:25, 14 okt 2021 (CEST)Reageren[reageer]

Learn how Movement Strategy Implementation Grants can support your Movement Strategy plansBewarken

Movement Strategy Implementation grants now provide more than $2,000 USD to put Movement Strategy plans into action. Find out more about Movement Strategy Implementation grants, the criteria, and how to apply.

MNadzikiewicz (WMF) (talk) 13:30, 29 October 2021 (UTC)

Meet the new Movement Charter Drafting Committee membersBewarken

The Movement Charter Drafting Committee election and selection processes are complete.

The committee will convene soon to start its work. The committee can appoint up to three more members to bridge diversity and expertise gaps.

If you are interested in engaging with Movement Charter drafting process, follow the updates on Meta and join the Telegram group.

With thanks from the Movement Strategy and Governance team

16:53, 5 nov 2021 (CET)

Artikel: Platduuts op Wikipedia en TwitterBewarken

Dit artikel uut 2017, Digital Divide: Low German and other Minority Languages deur Heiko Wiggers van Wake Forest University in de VS, giet aover de Platduutse Wikipedia en (de ofwezigheid van) Platduuts op Twitter. De schriever hef 't consequent aover "Low German" en lek hum niet bewust te wezen van 't bestaon van de Nederlaands-Nedersaksische Wikipedia. Hij is trouwens niet biester optimistisch estemd. Ni'jluuseger (overleg) 02:10, 6 nov 2021 (CET)Reageren[reageer]

Lüde neet wyser maken as se sint... De eanigste söökuutkumst vöär 'Netherlands' is as hee et hevt oaver et gebruuk van freesk up Twitter. Woolters (overleg) 21:09, 6 nov 2021 (CET)Reageren[reageer]
Ok vund ik nog de studie Measuring Minority Language Presence on Wikipedia - Towards the Measurement of Minority Language Presence on the World Wide Web (2011) deur Andrew Deere van de University of Glamorgan in Wales. De conclusies daorvan vien ik aans niet zo dudelk, mar hij schrif: "Germany and the Netherlands share much in common, and in the border regions there are undoubtedly some points of contact. But it is somewhat strained to consider these two nations as one linguistic constellation." Volgt een statistische analyse van de Wikipedia's in 't Duuts, Nederlaands en de drei Friese talen. Ik kriege niet de indrok det de schriever ofwus van 't bestaon van Nedersaksisch, Platduuts of Limbörgs en de Wikipedia's in die talen. Ni'jluuseger (overleg) 13:35, 8 nov 2021 (CET)Reageren[reageer]

Global ban proposal for Musée AnnamBewarken

Apologies for writing in English. Help met het vertalen naar uw taal There is an on-going discussion about a proposal that Musée Annam be globally banned from editing all Wikimedia projects. You are invited to participate at Requests for comment/Global ban for Musée Annam on Meta-Wiki. Bedankt! NguoiDungKhongDinhDanh (Oaverleg) 15:22, 27 dec 2021 (CET)Reageren[reageer]

Upcoming Call for Feedback about the Board of Trustees electionsBewarken

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

The Board of Trustees is preparing a call for feedback about the upcoming Board Elections, from January 7 - February 10, 2022.

While details will be finalized the week before the call, we have confirmed at least two questions that will be asked during this call for feedback:

 • What is the best way to ensure fair representation of emerging communities among the Board?
 • What involvement should candidates have during the election?

While additional questions may be added, the Movement Strategy and Governance team wants to provide time for community members and affiliates to consider and prepare ideas on the confirmed questions before the call opens. We apologize for not having a complete list of questions at this time. The list of questions should only grow by one or two questions. The intention is to not overwhelm the community with requests, but provide notice and welcome feedback on these important questions.

Do you want to help organize local conversation during this Call?

Contact the Movement Strategy and Governance team on Meta, on Telegram, or via email at msg wikimedia.org.

Reach out if you have any questions or concerns. The Movement Strategy and Governance team will be minimally staffed until January 3. Please excuse any delayed response during this time. We also recognize some community members and affiliates are offline during the December holidays. We apologize if our message has reached you while you are on holiday.

Best,

Movement Strategy and Governance

Dank u. Xeno (WMF) 18:56, 27 dec 2021 (CET)Reageren[reageer]

IMPORTANT: Admin activity reviewBewarken

Hello. A policy regarding the removal of "advanced rights" (administrator, bureaucrat, interface administrator, etc.) was adopted by global community consensus in 2013. According to this policy, the stewards are reviewing administrators' activity on all Wikimedia Foundation wikis with no inactivity policy. To the best of our knowledge, your wiki does not have a formal process for removing "advanced rights" from inactive accounts. This means that the stewards will take care of this according to the admin activity review.

We have determined that the following users meet the inactivity criteria (no edits and no logged actions for more than 2 years):

 1. Droadnaegel (administrator)

These users will receive a notification soon, asking them to start a community discussion if they want to retain some or all of their rights. If the users do not respond, then their advanced rights will be removed by the stewards.

However, if you as a community would like to create your own activity review process superseding the global one, want to make another decision about these inactive rights holders, or already have a policy that we missed, then please notify the stewards on Meta-Wiki so that we know not to proceed with the rights review on your wiki. Thanks, علاء (overleg) 11:46, 4 jan 2022 (CET)Reageren[reageer]

StellingwarfsBewarken

Hartstikkene beste meensken, veur et Stellingwarfs hewwe een hiele beste schriefwieze. De meensken kunnen et goed lezen én begriepen en daordeur funktioneert et Stellingwarfs in de praktiek as een standaordtael. Wi'j hebben nooit vule diskussie over de schriefwieze had en we maeken op de schoelen ok van disse schriefwieze gebruuk. Ie kunnen d'r veul van vienen, mar de meensken bin d'r bi'j oons slim wies mit. Et antal verkochte Stellingwarver boeken leit relatief hoog aj' et mit ere Nedersaksische/Nederduutse dialekten vergelieken. Et schoelmateriaol is d'r ok al en we perberen et allegeer wel uut te bouwen, mar veur oons bin d'r amper beparkingen. Now begriep ik dat zoks veur bi'jgelieks et Twents eers is. Vief schriefwiezen bin ok hiel wat en zoks helpt de tael niet veerder. Mar zoas ik krek al angaf, wi'j hebben dat probleem hielemaole niet. Wi'j hebben een relatief laange spellingstradisie en oonze schriefwieze wodt ok deur de gemeenschop aksepteerd. Now heb ik vandaege in et Stellingwarver artikel over et Fraans zien dat daor de Ni'jsaksische schriefwieze bruukt wodde. Now vien ik een ere schriefwieze over et algemien wel interessaant en ik stao d'r wisse wel eupen veur, mar niet as et Stellingwarfs daordeur een vremde tael wodt. Op de diskussiepagina bi'j et artikel Fraans hadde ik al angeven dat de tael die daor bruukt wodde niet iens op et Stellingwarfs liekt. Vot wodde de pagina weerommezet en et was daon mit al mien wark. Zunder in te gaon op de tael die daor staot wodde mien wark vothaeld. Dat zol niet de manier moeten wezen hoe wi'j hier mit mekeer ommegaon. Een stevige diskussie en een grap bin prima, mar een inhooldelike diskussie op een kennisplatvorm as Wikipedia uut de weg gaon is niet gezond veur dit projekt. Ik begriep dat d'r hier goenend bin die stommegraeg meer in een ere schriefwieze doen willen en daor he'k ok alle respekt veur, mar perbeer et ok een betien van de Stellingwarver kaante te bekieken. Mit hattelike groeten --Stellingwerver (overleg) 21:18, 7 jan 2022 (CET)Reageren[reageer]

Ha stellingwerver, De nysassiske skryvwyse (NSS) is untwikkeld üm ouk et stellingwarversk med af te dekken. Et artikel oaver fransk was ouk in et stellingwarversk, mär dan under de NSS. Vöär de düdelikheid: de NSS is GIN uutspråkweadergave, mär ne middenweg. Dat hevt as gevolg dat et der lük anders uutsüt as y wend sint, mär noch steyds up syn stellingwarversk eleysen kan worden. Mär ouk up syn twentsk en drentsk en achterhooksk en achterunderveaneveldsk. Dat is et mooie van de NSS. Uwe veranderingen up et artikel Fransk voogden niks to, y hebbet enkel de skryvwyse ümmesat. As y der en vulwaerdig artikel van maket in de stellingwarver skryvwyse dat flink wat grötter is as dat et was, heylemål prima en welkum. De traditionäle skryvwysen sint gewoan welkum. Mär as nen vöärganger der vöär köäsen hevt üm dit artikel in de NSS te doon, mag dat ouk gewoan. Woolters (overleg) 14:21, 8 jan 2022 (CET)Reageren[reageer]
Een middenweg vien ik begriepelik. De NSS vien ik te veul waeter bi'j de wien, et is eerder waeter mit een betien wien. En as d'r now een peer woorties in et Stellingwarfs eers weren, dan hadde ik daor wel mit kunnen leven, mar dit is veur de Stellingwarvers niet meer herkenbaor. Et kan dus ok niet meer as Stellingwarfs lezen wodden.
Mar goed, wa'k veurkommen wil is een bewarkingsoorlog. Bin d'r ok ofspraoken over op disse Wikipedia. Hewwe d'r wel es over naodocht? Hattelike groeten --Stellingwerver (overleg) 12:51, 9 jan 2022 (CET)Reageren[reageer]
Der sint inderdaad afspråken up disse wiki oaver dialektköäse en skryvwysen. Wåras dee ståt weat ik sou gauw neet uut den kop, mär volgens my is et as volgt:
1. Alle as standaard aksepteerde skryvwysen vöär neadersassiske dialekten binnen Neaderland sint welkum. De Bergveld-skryvwyse, de WALD-spelling, SONT en ANS, mär ouk de NSS.
2. 'Sin ik neet wend' is gin argument.
3. Is en artikel in 1 dialekt/skryvwyse upesteld, dan blivt dat sou. Med en paar uutsünderingen:
3.1 Uutsündering 1: As ymand med en ander dialekt of skryvwyse et artikel flink uutbreidet, is et neet meyr as logisk dat et heyle artikel dan uuteandelik in denne syne vöärköärsskryvwyse en dialekt ümmesat wördt, as den originälen skryver et der ouk med eyns is of neet binnen ofseenbåre tyd reageert (kan ouk noch wal es vöärkummen). Dår müt denne wat de verandering wil dan wal selv achteran.
3.2 Uutsündering 2: De anegeaven skryvwyse in et artikel wikt antounbår stark af van de vöärskrivten sou as dee vöär dat dialekt geldet. Byvöärbeald: in en twentsk artikel dat is upesteld in de KTS-skryvwyse hevt nen skryver stöädig ao gebruked in steade van oa.
3.3 Uutsündering 3: Et artikel is en typisk gadderspül van byvöärbeald oaverkupelende neadersassiske kultuur of gebruken of ne dialektvergelyking, wåras neet te vöärkummen is dat meyrere skryvwysen döär mekander gebruked wordet.
Volgens my heb ik et sou årdig afdekkend beskreaven. Et düchtet my eyrlike regels. Woolters (overleg) 16:42, 9 jan 2022 (CET)Reageren[reageer]
Dår slüüt ik myn by an. De oorsprungelike skryver bepålt de skryvwyse. As en ander en heyle lap tekste tovoogt dan dan mag et heyle artikel in de döär hüm gebrükede skryvwyse ümmesetted wörden (üm et oaversichtelik te holden), by en kleine tovoging wördt de oorsprungelike skryvwyse anehölden. As jy lever de stellingwarver skryvwyse seen breid et artikel gerüst üüt, of skryv en ander mooi artikel in de stellingwarver skryvwyse, der is noch sat üm oaver te skryven. Unse richtlynen wat spelling angeyt kün jy hyr weadervinden: Wikipedia:Spelling en Hulpe:Nedersaksisch schrieven Servien (overleg) 22:36, 9 jan 2022 (CET)Reageren[reageer]
Bedaankt veur de informaosie. Een oplossing zol wezen dawwe de artikelen in verscheidene dialekten toestaon. Zo kan iederiene in zien dialekt of schriefwieze schrieven. Veur et Stellingwarfs wi'k wel meer schrieven, mar vaek zit mi'j een eer dialekt in de weg. Ik zol bi'jveurbeeld wel een stok over et Nederlaans schrieven willen, mar die pagina is al schreven in et Grunnings. Wat d'r overblift bin de 'exotische' onderwarpen. Vanzels zol Wikipedia daor ok meer van hebben moeten, mar et is mien droom om veur et Stellingwarfs zo veul mogelik informaosie beschikber te maeken. En dan mit naeme over de belangriekste onderwarpen zoas alle lanen en taelen van Europa mit alle heufdsteden, alle religies en wetenschopsgebieden. Now is et veural de gatten een betien opvullen. Technisch is et allegeer gien probleem en disse Wikipedia is now ok groot zat. Hattelike groeten --Stellingwerver (overleg) 09:01, 10 jan 2022 (CET)Reageren[reageer]
Dat is et em nu korrekt, et geyt hyr neet blouts üm et stellingswarvsk, mär et neadersassisk in et algemeyn. Dat dee artikelen al in en ander dialekt beståt is toch mooi? En good teyken. Stellingwarvsk steyt neet up sikselv. Y künnet wellicht ouk noch proberen üm byvöärbeald et grönningsk wat uut te breiden. Of et twentsk. Leyr y dat ouk noch es skryven. Is u dat te vöäle? Dan hebbet wy dår ne mooie uplössing vöär. Woolters (overleg) 10:40, 10 jan 2022 (CET)Reageren[reageer]
Et Nedersaksich en Nederduuts bin erkende streektaelen en dat is veural om praktische redenen zo besleuten. De dialekten staon hartstikke op heurzels. Wanneer morgen alle ere dialekten sterven zullen en et Stellingwarfs overblift, dan het et Stellingwarfs daor niks meer of minder om. Et Stellingwarfs zol dan ok weer om praktische redenen as apatte streektael erkend wodden. De boekproduksie en et Stellingwarfs op de schoelen zol dan gewoon deurgaon. Et ienige wat wi’j gemeenschoppelik hebben is dat wi’j dialekten bin die allegeer ofstammen van et Ooldsaksisch, een tael die oons vandaege vremd is. D’r bin now een peer mannen die dat graeg eers zien, mar veur mien jongere generaosie is dat onbegriepelik. Mit een betien kode kuj’ inkotten de verschillende dialekten makkelik vertaelen. Mit sproaksoftware kuj’ alles opvangen en vertaelen en ommezetten. Niet alleinig binnen et Nedersaksisch, mar ok naor et Nederduuts of Nederlaans. Dat ienhiedsdaenken het niks mit de taelpraktiek én niks mit de toekomst te maeken. Hattelike groeten --Stellingwerver (overleg) 16:34, 16 jan 2022 (CET)Reageren[reageer]
Y vergeatet steyds twey wöörde: 'vind ik'. Vöär myn jungere generaty is et heyl interessant dat neadersassisk ne internationale språke is. Et is håste belachelik dat y vöärstelt üm vöär tachtig dialekte ne kode te skryven üm allens ümme te setten terwyl as der al eyne kode is dee as allens verbindet: de nysassiske skryvwyse. Et is heylemål prima dat y hyr stellingwarvsk skryvet. Niks mis med. Mär gåt en ander uw dialekt neet upleggen, want dat hevt net souvöäle bestånsrecht as dat van my. Dårby leget de cyfers neet. Et is wårskynliker dat stellingwarvsk de kummende tyd verdwynt as vöäle andere dialekte. Dan kün y u wal druk maken med vöäle böker uutgeaven, mär as der nüms is wat se least, höldt et rap up. En üm te redden wat der te redden valt, is der ne skryvwyse uutedacht üm de uutwesseling te bevörderen. Neet üm et eyne dialekt boaven et andere up en vootstükke te plaatsen. Woolters (overleg) 10:03, 17 jan 2022 (CET)Reageren[reageer]
Naja, ienheidsdenken giet mie een bettien te wied. De nysassiske skryvwyse is emaakt um juust de verskillen in et skrieven te oaverbruggen. Allenig et skrieven, niks aans. Oe Stellingwarfs blif Stellingwarfs en mien Sallaands blif Sallaands. Et skrieven zölf is aans, maar in det skrieven ku-j de woorden uutsprekken zoas in et Stellingwarfs of bie mie zoas in et Sallaands. Et is um et contact van de luu in Duutslaand, Nederlaand en Denemarken makkeliker te maken. De skriefwieze lik ja exotisch, maar et is dan ook baseerd op o.a. et Middelnedersaksisch en niet op Duuts of Nederlaands. Een skriefwieze baseerd op Nederlaandse spelling is muuilik veur Duutsers, een skriefwieze op Duutse wieze is weer muulik veur Nederlaanders. De NSS probeert dit te oaverbruggen um zo et contact makkeliker te maken. Det is contact veur de toekomst umdet de sprekkers in Duutslaand en Denemarken spraoken sprekt die aorig op de oonze liekt. Det is iets waoras wie wat met kunt. Det kieken nao haoste allenig oe eigen variant vin ik zo zunde. Al die varianten met mekare liekt aorig op mekare en ie kunt det samen 'Nedersaksisch' numen, um an te geaven det die varianten aorig op mekare liekt. Deur zo'n begrip te gebruken bu-w starker en hebt wie et niet allenig oaver de paor tienduzenden sprekkers van Stellingwarfs, Grönnegs, Dreants, Tweants, Sallaands, Veluws, Urkers en Achterhoeks ampärt in Nederlaand alleen.
En jao, de NSS is muulik in et begin, maar ie mut et ja ook leren. Grwen (overleg) 22:11, 17 jan 2022 (CET)Reageren[reageer]

Wiki Loves Folklore is back!Bewarken

Help met het vertalen naar uw taal

You are humbly invited to participate in the Wiki Loves Folklore 2022 an international photography contest organized on Wikimedia Commons to document folklore and intangible cultural heritage from different regions, including, folk creative activities and many more. It is held every year from the 1st till the 28th of February.

You can help in enriching the folklore documentation on Commons from your region by taking photos, audios, videos, and submitting them in this commons contest.

You can also organize a local contest in your country and support us in translating the project pages to help us spread the word in your native language.

Feel free to contact us on our project Talk page if you need any assistance.

Kind regards,

Wiki loves Folklore International Team

--MediaWiki message delivery (overleg) 14:15, 9 jan 2022 (CET)Reageren[reageer]

Enquête over de verlanglijst van de gemeenschap 2022Bewarken

De 2022 enquête over de verlanglijst van de gemeenschap is nu geopend!

De enquête is de manier waarmee gemeenschappen bepalen waar het Community Tech team volgend jaar aan moet gaan werken. We moedigen iedereen aan om voorstellen in te dienen voor de deadline op 23 januari, of om te reageren op andere voorstellen om ze te helpen verbeteren.

De gemeenschappen stemmen op de voorstellen tussen 28 januari en 11 februari.

Het Community Tech team is gefocussed op hulpmiddelen voor ervaren Wikimedia bewerkers. U kunt voorstellen in elke taal opstellen en wij vertalen deze. Bedankt en we kijken uit naar uw voorstellen! SGrabarczuk (WMF) (talk) 19:15, 10 jan 2022 (CET)Reageren[reageer]

Feminism and Folklore 2022Bewarken

Help met het vertalen naar uw taal

Greetings! You are invited to participate in Feminism and Folklore 2022 writing competion. This year Feminism and Folklore will focus on feminism, women biographies and gender-focused topics for the project in league with Wiki Loves Folklore gender gap focus with folk culture theme on Wikipedia.

You can help us in enriching the folklore documentation on Wikipedia from your region by creating or improving articles focused on folklore around the world, including, but not limited to folk festivals, folk dances, folk music, women and queer personalities in folklore, folk culture (folk artists, folk dancers, folk singers, folk musicians, folk game athletes, women in mythology, women warriors in folklore, witches and witch hunting, fairy tales and more. You can contribute to new articles or translate from the list of suggested articles here.

You can also support us in organizing the contest on your local Wikipedia by signing up your community to participate in this project and also translating the project page and help us spread the word in your native language.

Learn more about the contest and prizes from our project page. Feel free to contact us on our talk page or via Email if you need any assistance...

Thank you.

Feminism and Folklore Team,

Tiven2240 --06:49, 11 jan 2022 (CET)Reageren[reageer]

Call for Feedback about the Board of Trustees elections is now openBewarken

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

The Call for Feedback: Board of Trustees elections is now open and will close on 7 February 2022.

With this Call for Feedback, the Movement Strategy and Governance team is taking a different approach. This approach incorporates community feedback from 2021. Instead of leading with proposals, the Call is framed around key questions from the Board of Trustees. The key questions came from the feedback about the 2021 Board of Trustees election. The intention is to inspire collective conversation and collaborative proposal development about these key questions.

Join the conversation.

Best,

Movement Strategy and Governance

Xeno (WMF) 02:04, 15 jan 2022 (CET)Reageren[reageer]

Subscribe to the This Month in Education newsletter - learn from others and share your storiesBewarken

Dear community members,

Greetings from the EWOC Newsletter team and the education team at Wikimedia Foundation. We are very excited to share that we on tenth years of Education Newsletter (This Month in Education) invite you to join us by subscribing to the newsletter on your talk page or by sharing your activities in the upcoming newsletters. The Wikimedia Education newsletter is a monthly newsletter that collects articles written by community members using Wikimedia projects in education around the world, and it is published by the EWOC Newsletter team in collaboration with the Education team. These stories can bring you new ideas to try, valuable insights about the success and challenges of our community members in running education programs in their context.

If your affiliate/language project is developing its own education initiatives, please remember to take advantage of this newsletter to publish your stories with the wider movement that shares your passion for education. You can submit newsletter articles in your own language or submit bilingual articles for the education newsletter. For the month of January the deadline to submit articles is on the 20th January. We look forward to reading your stories.

Older versions of this newsletter can be found in the complete archive.

More information about the newsletter can be found at Education/Newsletter/About.

For more information, please contact spatnaikMal:@wikimedia.org.


About This Month in Education · Subscribe/Unsubscribe · Global message delivery · For the team: ZI Jony (Talk), woonsdag 7:11, 29 määrt 2023 (UTC)

Movement Strategy and Governance News – Issue 5Bewarken

Movement Strategy and Governance News
Issue 5, January 2022Read the full newsletter


Welcome to the fifth issue of Movement Strategy and Governance News (formerly known as Universal Code of Conduct News)! This revamped newsletter distributes relevant news and events about the Movement Charter, Universal Code of Conduct, Movement Strategy Implementation grants, Board elections and other relevant MSG topics.

This Newsletter will be distributed quarterly, while more frequent Updates will also be delivered weekly or bi-weekly to subscribers. Please remember to subscribe here if you would like to receive these updates.

 • Call for Feedback about the Board elections - We invite you to give your feedback on the upcoming WMF Board of Trustees election. This call for feedback went live on 10th January 2022 and will be concluded on 16th February 2022. (continue reading)
 • Universal Code of Conduct Ratification - In 2021, the WMF asked communities about how to enforce the Universal Code of Conduct policy text. The revised draft of the enforcement guidelines should be ready for community vote in March. (continue reading)
 • Movement Strategy Implementation Grants - As we continue to review several interesting proposals, we encourage and welcome more proposals and ideas that target a specific initiative from the Movement Strategy recommendations. (continue reading)
 • The New Direction for the Newsletter - As the UCoC Newsletter transitions into MSG Newsletter, join the facilitation team in envisioning and deciding on the new directions for this newsletter. (continue reading)
 • Diff Blogs - Check out the most recent publications about MSG on Wikimedia Diff. (continue reading)

Xeno (WMF) 04:27, 29 jan 2022 (CET)Reageren[reageer]

Updates on the Universal Code of Conduct Enforcement Guidelines ReviewBewarken

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Hello everyone,

The Wikimedia Foundation Board of Trustees released a statement on the ratification process for the Universal Code of Conduct (UCoC) Enforcement Guidelines.

The Universal Code of Conduct (UCoC) provides a baseline of acceptable behavior for the entire movement. The UCoC and the Enforcement Guidelines were written by volunteer-staff drafting committees following community consultations.

The revised guidelines were published 24 January 2022 as a proposed way to apply the policy across the movement. There is a list of changes made to the guidelines after the enforcement draft guidelines review. Comments about the guidelines can be shared on the Enforcement Guidelines talk page on Meta-wiki.

To help to understand the guidelines and process, the Movement Strategy and Governance (MSG) team will be hosting Conversation Hours on 4 February 2022 at 15:00 UTC, 25 February 2022 at 12:00 UTC, and 4 March 2022 at 15:00 UTC. Join the conversation hours to speak with the UCoC project team and drafting committee members about the updated guidelines and voting process.

The timeline is available on Meta-wiki. The voting period is March 7 to 21. All eligible voters will have an opportunity to support or oppose the adoption of the Enforcement guidelines, and share why. See the voting information page for more details.

Many participants from across the movement have provided valuable input in these ongoing conversations. The UCoC and MSG teams want to thank the Drafting Committee and the community members for their contributions to this process.

Sincerely,

Movement Strategy and Governance
Wikimedia Foundation

Xeno (WMF) 04:55, 4 feb 2022 (CET)Reageren[reageer]

LeiderschapontwikkelingBewarken

The Community Development team at the Wikimedia Foundation is supporting the creation of a global, community-driven Leadership Development Task Force. The purpose of the task force is to advise leadership development work.

The team is looking for feedback about the responsibilities of the Leadership Development Task Force. This Meta page shares the proposal for a Leadership Development Task Force and how you can help. Feedback on the proposal will be collected from 7 to 25 February 2022.

Xeno (WMF) 03:35, 9 feb 2022 (CET)Reageren[reageer]

Wiki Loves Folklore is extended till 15th MarchBewarken

Help met het vertalen naar uw taal

Greetings from Wiki Loves Folklore International Team,

We are pleased to inform you that Wiki Loves Folklore an international photographic contest on Wikimedia Commons has been extended till the 15th of March 2022. The scope of the contest is focused on folk culture of different regions on categories, such as, but not limited to, folk festivals, folk dances, folk music, folk activities, etc.

We would like to have your immense participation in the photographic contest to document your local Folk culture on Wikipedia. You can also help with the translation of project pages and share a word in your local language.

Best wishes,

International Team
Wiki Loves Folklore

MediaWiki message delivery (overleg) 05:50, 22 feb 2022 (CET)Reageren[reageer]

Coming soonBewarken

- Johanna Strodt (WMDE) 13:38, 28 feb 2022 (CET)Reageren[reageer]

Remember to Participate in the UCoC Conversations and Ratification Vote!Bewarken

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Hello everyone,

A vote in SecurePoll from 7 to 21 March 2022 is scheduled as part of the ratification process for the Universal Code of Conduct (UCoC) Enforcement guidelines. Eligible voters are invited to answer a poll question and share comments. Read voter information and eligibility details. During the poll, voters will be asked if they support the enforcement of the Universal Code of Conduct based on the proposed guidelines.

The Universal Code of Conduct (UCoC) provides a baseline of acceptable behavior for the entire movement. The revised enforcement guidelines were published 24 January 2022 as a proposed way to apply the policy across the movement. A Wikimedia Foundation Board statement calls for a ratification process where eligible voters will have an opportunity to support or oppose the adoption of the UCoC Enforcement guidelines in a vote. Wikimedians are invited to translate and share important information. For more information about the UCoC, please see the project page and frequently asked questions on Meta-wiki.

There are events scheduled to learn more and discuss:

 • A community panel recorded on 18 February 2022 shares perspectives from small- and medium-sized community participants.
 • The Movement Strategy and Governance (MSG) team is hosting Conversation Hours on 4 March 2022 at 15:00 UTC. Please sign-up to interact with the project team and the drafting committee about the updated enforcement guidelines and the ratification process. See the Conversation Hour summaries for notes from 4 February 2022 and 25 February 2022.

You can comment on Meta-wiki talk pages in any language. You may also contact either team by email: msg wikimedia.org or ucocproject wikimedia.org

Sincerely,

Movement Strategy and Governance
Wikimedia Foundation

Xeno (WMF) 03:17, 2 mrt 2022 (CET)Reageren[reageer]

Universal Code of Conduct Enforcement guidelines ratification voting open from 7 to 21 March 2022Bewarken

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Hello everyone,

The ratification voting process for the revised enforcement guidelines of the Universal Code of Conduct (UCoC) is now open! Voting commenced on SecurePoll on 7 March 2022 and will conclude on 21 March 2022. Please read more on the voter information and eligibility details.

The Universal Code of Conduct (UCoC) provides a baseline of acceptable behavior for the entire movement. The revised enforcement guidelines were published 24 January 2022 as a proposed way to apply the policy across the movement. You can read more about the UCoC project.

You can also comment on Meta-wiki talk pages in any language. You may also contact the team by email: ucocproject wikimedia.org

Sincerely,

Movement Strategy and Governance

Wikimedia Foundation

Xeno (WMF) 01:52, 8 mrt 2022 (CET)Reageren[reageer]

Invitation to Hubs event: Global Conversation on 2022-03-12 at 13:00 UTCBewarken

Hello!

The Movement Strategy and Governance team of the Wikimedia Foundation would like to invite you to the next event about "Regional and Thematic Hubs". The Wikimedia Movement is in the process of understanding what Regional and Thematic Hubs should be. Our workshop in November was a good start (read the report), but we're not finished yet.

Over the last weeks we conducted about 16 interviews with groups working on establishing a Hub in their context (see Hubs Dialogue). These interviews informed a report that will serve as a foundation for discussion on March 12. The report is planned to be published on March 9.

The event will take place on March 12, 13:00 to 16:00 UTC on Zoom. Interpretation will be provided in French, Spanish, Arabic, Russian, and Portuguese. Registration is open, and will close on March 10. Anyone interested in the topic is invited to join us. More information on the event on Meta-wiki.

Best regards,

Kaarel Vaidla
Movement Strategy

02:31, 10 mrt 2022 (CET)

Wiki Loves Folklore 2022 ends tomorrowBewarken

International photographic contest Wiki Loves Folklore 2022 ends on 15th March 2022 23:59:59 UTC. This is the last chance of the year to upload images about local folk culture, festival, cuisine, costume, folklore etc on Wikimedia Commons. Watch out our social media handles for regular updates and declaration of Winners.

(Facebook , Twitter , Instagram)

The writing competition Feminism and Folklore will run till 31st of March 2022 23:59:59 UTC. Write about your local folk tradition, women, folk festivals, folk dances, folk music, folk activities, folk games, folk cuisine, folk wear, folklore, and tradition, including ballads, folktales, fairy tales, legends, traditional song and dance, folk plays, games, seasonal events, calendar customs, folk arts, folk religion, mythology etc. on your local Wikipedia. Check if your local Wikipedia is participating

A special competition called Wiki Loves Falles is organised in Spain and the world during 15th March 2022 till 15th April 2022 to document local folk culture and Falles in Valencia, Spain. Learn more about it on Catalan Wikipedia project page.

We look forward for your immense co-operation.

Thanks Wiki Loves Folklore international Team MediaWiki message delivery (overleg) 15:40, 14 mrt 2022 (CET)Reageren[reageer]

Leadership Development Working Group: Apply to join! (14 March to 10 April 2022)Bewarken

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Hello everyone,

Thank you to everyone who participated in the feedback period for the Leadership Development Working Group initiative. A summary of the feedback can be found on Meta-wiki. This feedback will be shared with the working group to inform their work. The application period to join the Working Group is now open and will close on April 10, 2022. Please review the information about the working group, share with community members who might be interested, and apply if you are interested.

Thank you,

From the Community Development team

Xeno (WMF) 03:20, 18 mrt 2022 (CET)Reageren[reageer]

Feminism and Folklore 2022 ends soonBewarken

Feminism and Folklore 2022 which is an international writing contest organized at Wikipedia ends soon that is on 31 March 2022 11:59 UTC. This is the last chance of the year to write about feminism, women biographies and gender-focused topics such as folk festivals, folk dances, folk music, folk activities, folk games, folk cuisine, folk wear, fairy tales, folk plays, folk arts, folk religion, mythology, folk artists, folk dancers, folk singers, folk musicians, folk game athletes, women in mythology, women warriors in folklore, witches and witch hunting, fairy tales and more

Keep an eye on the project page for declaration of Winners.

We look forward for your immense co-operation.

Thanks Wiki Loves Folklore international Team MediaWiki message delivery (overleg) 15:29, 26 mrt 2022 (CET)Reageren[reageer]

Universal Code of Conduct Enforcement guidelines ratification voting is now closedBewarken

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Greetings,

The ratification voting process for the revised enforcement guidelines of the Universal Code of Conduct (UCoC) came to a close on 21 March 2022. Over 2300 Wikimedians voted across different regions of our movement. Thank you to everyone who participated in this process! The scrutinizing group is now reviewing the vote for accuracy, so please allow up to two weeks for them to finish their work.

The final results from the voting process will be announced here, along with the relevant statistics and a summary of comments as soon as they are available. Please check out the voter information page to learn about the next steps. You can comment on the project talk page on Meta-wiki in any language. You may also contact the UCoC project team by email: ucocproject wikimedia.org

Best regards,

Movement Strategy and Governance

Xeno (WMF) 03:53, 30 mrt 2022 (CEST)Reageren[reageer]

Movement Strategy and Governance News – Issue 6Bewarken

Movement Strategy and Governance News
Issue 6, April 2022Read the full newsletter


Welcome to the sixth issue of Movement Strategy and Governance News! This revamped newsletter distributes relevant news and events about the Movement Charter, Universal Code of Conduct, Movement Strategy Implementation grants, Board of trustees elections and other relevant MSG topics.

This Newsletter will be distributed quarterly, while the more frequent Updates will also be delivered weekly. Please remember to subscribe here if you would like to receive future issues of this newsletter.

 • Leadership Development - A Working Group is Forming! - The application to join the Leadership Development Working Group closed on April 10th, 2022, and up to 12 community members will be selected to participate in the working group. (continue reading)
 • Universal Code of Conduct Ratification Results are out! - The global decision process on the enforcement of the UCoC via SecurePoll was held from 7 to 21 March. Over 2,300 eligible voters from at least 128 different home projects submitted their opinions and comments. (continue reading)
 • Movement Discussions on Hubs - The Global Conversation event on Regional and Thematic Hubs was held on Saturday, March 12, and was attended by 84 diverse Wikimedians from across the movement. (continue reading)
 • Movement Strategy Grants Remain Open! - Since the start of the year, six proposals with a total value of about $80,000 USD have been approved. Do you have a movement strategy project idea? Reach out to us! (continue reading)
 • The Movement Charter Drafting Committee is All Set! - The Committee of fifteen members which was elected in October 2021, has agreed on the essential values and methods for its work, and has started to create the outline of the Movement Charter draft. (continue reading)
 • Introducing Movement Strategy Weekly - Contribute and Subscribe! - The MSG team have just launched the updates portal, which is connected to the various Movement Strategy pages on Meta-wiki. Subscriber to get up-to-date news about the various ongoing projects. (continue reading)
 • Diff Blogs - Check out the most recent publications about Movement Strategy on Wikimedia Diff. (continue reading)

Also, a draft of the 2022-23 Wikimedia Foundation Annual Plan has been published. Input is being sought on-wiki and during several conversations with Wikimedia Foundation CEO Maryana Iskander.

See full announcement on Meta-wiki. Xeno (WMF) 03:45, 22 apr 2022 (CEST)Reageren[reageer]

New Wikipedia Library Collections Available Now - April 2022Bewarken

Hello Wikimedians!

 
The TWL owl says sign up today!

The Wikipedia Library has free access to new paywalled reliable sources. You can these and dozens more collections at https://wikipedialibrary.wmflabs.org/:

 • Wiley – journals, books, and research resources, covering life, health, social, and physical sciences
 • OECD – OECD iLibrary, Data, and Multimedia​​ published by the Organisation for Economic Cooperation and Development
 • SPIE Digital Library – journals and eBooks on optics and photonics applied research

Many other sources are freely available for experienced editors, including collections which recently became accessible to all eligible editors: Cambridge University Press, BMJ, AAAS, Érudit and more.

Do better research and help expand the use of high quality references across Wikipedia projects: log in today!
--The Wikipedia Library Team 15:17, 26 apr 2022 (CEST)

This message was delivered via the Global Mass Message tool to The Wikipedia Library Global Delivery List.

Let's talk about the Desktop ImprovementsBewarken

Hallo!

Have you noticed that some wikis have a different desktop interface? Are you curious about the next steps? Maybe you have questions or ideas regarding the design or technical matters?

Join an online meeting with the team working on the Desktop Improvements! It will take place on 29 April 2022 at 15:00 and 20:00 CEST on Zoom. Click here to join. Meeting ID: 88045453898. Dial by your location.

Agenda

 • Update on the recent developments
 • Questions and answers, discussion

Format

The meeting will not be recorded or streamed. Notes will be taken in a Google Docs file. Olga Vasileva (the Product Manager) will be hosting this meeting. The presentation part will be given in English.

We can answer questions asked in English and Polish, and additionally: Indonesian at the first meeting, and French and Italian at the second meeting. If you would like to ask questions in advance, add them on the talk page or send them to sgrabarczuk@wikimedia.org.

At this meeting, both Friendly space policy and the Code of Conduct for Wikimedia technical spaces apply. Zoom is not subject to the WMF Privacy Policy.

We hopen je te zien! SGrabarczuk (WMF) (overleg) 16:48, 27 apr 2022 (CEST)Reageren[reageer]

Coming soon: Improvements for templatesBewarken

-- Johanna Strodt (WMDE) 13:14, 29 apr 2022 (CEST)Reageren[reageer]

Bewerkingsnieuws 2022 #3Bewarken

Dit bericht in een andere taal lezenAbonneer je op de meertalige nieuwsbrief

 
Nieuwe redacteuren hebben meer succes met dit nieuwe instrument.

De Niewe onderwerp gereedschap helpt niewe redacteuren ==Secties== te maken op discussie pagina’s Nieuwe redacteuren hebben meer succes met dit nieuwe instrument. Lees hier het verslag. Binnenkort zal het redactieteam dit aanbieden aan alle redacteuren van de 20 Wikipedia's die aan de test hebben meegedaan. U zult in staat zijn om het uit te zetten op Special:Preferences#mw-prefsection-editing-discussion.

Whatamidoing (WMF) 20:55, 2 mei 2022 (CEST)Reageren[reageer]

2022 Board of Trustees Call for CandidatesBewarken

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

The Board of Trustees seeks candidates for the 2022 Board of Trustees election. Read more on Meta-wiki.

The 2022 Board of Trustees election is here! Please consider submitting your candidacy to serve on the Board of Trustees.

The Wikimedia Foundation Board of Trustees oversees the Wikimedia Foundation's operations. Community-and-affiliate selected trustees and Board-appointed trustees make up the Board of Trustees. Each trustee serves a three year term. The Wikimedia community has the opportunity to vote for community-and-affiliate selected trustees.

The Wikimedia community will vote to fill two seats on the Board in 2022. This is an opportunity to improve the representation, diversity, and expertise of the Board as a team.

Who are potential candidates? Are you a potential candidate? Find out more on the Apply to be a Candidate page.

Thank you for your support,

Movement Strategy and Governance on behalf of the Elections Committee and the Board of Trustees
12:39, 10 mei 2022 (CEST)

Revisions to the Universal Code of Conduct (UCoC) Enforcement GuidelinesBewarken

Hello all,

We'd like to provide an update on the work on the Enforcement Guidelines for the Universal Code of Conduct. After the conclusion of the community vote on the guidelines in March, the Community Affairs committee (CAC) of the Board asked that several areas of the guidelines be reviewed for improvements before the Board does its final review. These areas were identified based on community discussions and comments provided during the vote. The CAC also requested review of the controversial Note in 3.1 of the UCoC itself.

Once more, a big thank you to all who voted, especially to all who left constructive feedback and comments! The project team is working with the Board to establish a timeline for this work, and will communicate this next month.

Members of the two prior UCoC Drafting Committees have generously offered their time to help shape improvements to the Guidelines. You can read more about them and their work here, as well as read summaries of their weekly meetings in 2022.

Wikimedians have provided many valuable comments together with the vote and in other conversations. Given the size and diversity of the Wikimedia community, there are even more voices out there who can give ideas on how to improve the enforcement guidelines and add even more valuable ideas to the process. To help the Revisions committee identify improvements, input on several questions for the committee’s review is requested. Visit the Meta-wiki pages (Enforcement Guidelines revision discussions, Policy text revision discussions) to get your ideas to the Committee - it is very important that viewpoints are heard from different communities before the Committee begins drafting revision proposals.

On behalf of the UCoC project team

Xeno (WMF) 00:56, 4 jun 2022 (CEST)Reageren[reageer]

Desktopverbeteringen-updateBewarken

Dit de nieuwe standaard maken

Hallo. Ik wilde graag een update geven over het Desktopverbeteringen-project, waar het Wikimedia Foundation-webteam de afgelopen jaren aan heeft gewerkt. Ons werk is bijna klaar! 🎉

Wij zouden graag zien dat deze verbeteringen de standaard worden voor lezers en bewerkers op alle wiki's. In de komende weken zullen we gesprekken beginnen op meer wiki's, waaronder die van jou. 🗓️ We lezen graag uw suggesties!

Het doel van het project is om de interface uitnodigender en comfortabeler te maken voor lezers en nuttiger voor gevorderde gebruikers. Het project bestaat uit een reeks functieverbeteringen die het gemakkelijker maken om te lezen en te leren, binnen de pagina te navigeren, te zoeken, te wisselen van taal, artikeltabbladen en het gebruikersmenu te gebruiken, en meer. De verbeteringen zijn standaard al zichtbaar voor lezers en bewerkers op meer dan 30 wiki's, waaronder de Wikipedia's in het Frans, Portugees en Perzisch.

De wijzigingen zijn alleen van toepassing op de skin Vector. Monobook of Timeless worden niet beïnvloed.

De nieuwste functies
 • Inhoudsopgave - onze versie is gemakkelijker te bereiken, context van de pagina te verkrijgen, en door de pagina te navigeren zonder te hoeven scrollen. Het wordt momenteel getest op onze pilot-wiki's. Het is ook beschikbaar voor bewerkers die zich hebben aangemeld voor de Vector 2022-skin.
 • Paginahulpmiddelen - er zijn nu twee soorten links in de zijbalk. Er zijn acties en hulpmiddelen voor individuele pagina's (zoals Gerelateerde wijzigingen) en links van wiki-brede aard (zoals Recente wijzigingen). We gaan deze opsplitsen in twee intuïtieve menu's.
Hoe de verbeteringen te activeren
 • Het is mogelijk het op individuele wiki's te activeren op het tabblad Uiterlijk in de voorkeuren door "Vector (2022)" te selecteren. Het is ook mogelijk het op alle wiki's tegelijk te activeren met behulp van de Globale voorkeuren.
 • Op wiki's waar de wijzigingen standaard voor iedereen zichtbaar zijn, kunnen ingelogde gebruikers altijd teruggaan naar de oude Vector. Er is een gemakkelijk toegankelijke link in de zijbalk van de nieuwe Vector.
Leer meer en doe mee aan onze activiteiten

Als u de voortgang van ons project wilt volgen, kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief. U kunt de pagina's van het project lezen, onze FAQ bekijken, reageren op de project-overlegpagina, en deelnemen aan een online vergadering met ons.

Bedankt. SGrabarczuk (WMF) (overleg) 17:47, 21 jun 2022 (CEST)Reageren[reageer]

Mannefestaosie Nedersaksische literetuur en taelBewarken

Op 16 september 2022 vient de Mannefestaosie Nedersaksische literetuur en tael plaese. Ditmaol in et tieken van ni’je overzettings van de Oldsaksische Heliand in et Sallaans, Stellingwarfs en Drèents. Et morgenpergramme gaot diels over de Nedersaksische literetuur van oonze tied. Mit lezings van onder aanderen: Suze Sanders, Ingeborg Nienhuis, Harrie Scholtmeijer, Joop Hekkelman, Philomène Bloemhoff, Tim Sodmann, Bert Groenewoudt, Ingrid Rembold, Jan Nijen Twilhaar, Henk Bloemhoff.

Kosten om d’rbi’j te wezen:

 • vrogboekkorting (tot 1 juli 2022): €50,–
 • reguliere pries: €75,–
 • live online d’rbi’j wezen: €25,–

Aj’ in persoon koemen, kriej’ ok lunch.

Waor: DNK
Van Gorcum Zaal
Weiersstraat 1
9401 ET Assen
Drenthe

Anmelden kuj’ joe via: https://www.vangorcum.nl/over-van-gorcum/congressen/mannefestaosie-nedersaksische-literetuur-en-tael Daor viej’ ok et pergramme in detail.

Ni'jluuseger (overleg) 17:54, 27 jun 2022 (CEST)Reageren[reageer]

Results of Wiki Loves Folklore 2022 is out!Bewarken

Help met het vertalen naar uw taal

Hi, Greetings

The winners for Wiki Loves Folklore 2022 is announced!

We are happy to share with you winning images for this year's edition. This year saw over 8,584 images represented on commons in over 92 countries. Kindly see images here

Our profound gratitude to all the people who participated and organized local contests and photo walks for this project.

We hope to have you contribute to the campaign next year.

Thank you,

Wiki Loves Folklore International Team

--MediaWiki message delivery (overleg) 18:12, 4 jul 2022 (CEST)Reageren[reageer]

Propose statements for the 2022 Election CompassBewarken

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Hi all,

Community members in the 2022 Board of Trustees election are invited to propose statements to use in the Election Compass.

An Election Compass is a tool to help voters select the candidates that best align with their beliefs and views. The community members will propose statements for the candidates to answer using a Lickert scale (agree/neutral/disagree). The candidates’ answers to the statements will be loaded into the Election Compass tool. Voters will use the tool by entering in their answer to the statements (agree/disagree/neutral). The results will show the candidates that best align with the voter’s beliefs and views.

Here is the timeline for the Election Compass
 • July 8 - 20: Community members propose statements for the Election Compass
 • July 21 - 22: Elections Committee reviews statements for clarity and removes off-topic statements
 • July 23 - August 1: Volunteers vote on the statements
 • August 2 - 4: Elections Committee selects the top 15 statements
 • August 5 - 12: candidates align themselves with the statements
 • August 15: The Election Compass opens for voters to use to help guide their voting decision

The Elections Committee will select the top 15 statements at the beginning of August. The Elections Committee will oversee the process, supported by the Movement Strategy and Governance team. MSG will check that the questions are clear, there are no duplicates, no typos, and so on.

Best,

Movement Strategy and Governance

This message was sent on behalf of the Board Selection Task Force and the Elections Committee

MNadzikiewicz (WMF) (talk) 13:34, 14 jul 2022 (CEST)Reageren[reageer]

Movement Strategy and Governance News – Issue 7Bewarken

Movement Strategy and Governance News
Issue 7, July-September 2022Read the full newsletter


Welcome to the 7th issue of Movement Strategy and Governance News! The newsletter distributes relevant news and events about the implementation of Wikimedia's Movement Strategy recommendations, other relevant topics regarding Movement governance, as well as different projects and activities supported by the Movement Strategy and Governance (MSG) team of the Wikimedia Foundation.

The MSG Newsletter is delivered quarterly, while the more frequent Movement Strategy Weekly will be delivered weekly. Please remember to subscribe here if you would like to receive future issues of this newsletter.

 • Movement sustainability: Wikimedia Foundation's annual sustainability report has been published. (continue reading)
 • Improving user experience: recent improvements on the desktop interface for Wikimedia projects. (continue reading)
 • Safety and inclusion: updates on the revision process of the Universal Code of Conduct Enforcement Guidelines. (continue reading)
 • Equity in decisionmaking: reports from Hubs pilots conversations, recent progress from the Movement Charter Drafting Committee, and a new white paper for futures of participation in the Wikimedia movement. (continue reading)
 • Stakeholders coordination: launch of a helpdesk for Affiliates and volunteer communities working on content partnership. (continue reading)
 • Leadership development: updates on leadership projects by Wikimedia movement organizers in Brazil and Cape Verde. (continue reading)
 • Internal knowledge management: launch of a new portal for technical documentation and community resources. (continue reading)
 • Innovate in free knowledge: high-quality audiovisual resources for scientific experiments and a new toolkit to record oral transcripts. (continue reading)
 • Evaluate, iterate, and adapt: results from the Equity Landscape project pilot (continue reading)
 • Other news and updates: a new forum to discuss Movement Strategy implementation, upcoming Wikimedia Foundation Board of Trustees election, a new podcast to discuss Movement Strategy, and change of personnel for the Foundation's Movement Strategy and Governance team. (continue reading)

Thank you for reading! RamzyM (WMF) 03:37, 18 jul 2022 (CEST)Reageren[reageer]

Announcing the six candidates for the 2022 Board of Trustees electionBewarken

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Hi everyone,

The Affiliate voting process has concluded. Representatives from each Affiliate organization learned about the candidates by reading candidates’ statements, reviewing candidates’ answers to questions, and considering the candidates’ ratings provided by the Analysis Committee. The selected 2022 Board of Trustees candidates are:

You may see more information about the Results and Statistics of this Board election.

Please take a moment to appreciate the Affiliate Representatives and Analysis Committee members for taking part in this process and helping to grow the Board of Trustees in capacity and diversity. These hours of volunteer work connect us across understanding and perspective. Thank you for your participation.

Thank you to the community members who put themselves forward as candidates for the Board of Trustees. Considering joining the Board of Trustees is no small decision. The time and dedication candidates have shown to this point speaks to their commitment to this movement. Congratulations to those candidates who have been selected. A great amount of appreciation and gratitude for those candidates not selected. Please continue to share your leadership with Wikimedia.

Thank you to those who followed the Affiliate process for this Board election. You may review the results of the Affiliate selection process.

The next part of the Board election process is the community voting period. You may view the Board election timeline here. To prepare for the community voting period, there are several things community members can engage with in the following ways:

Best,

Movement Strategy and Governance

This message was sent on behalf of the Board Selection Task Force and the Elections Committee


MNadzikiewicz (WMF) 16:03, 27 jul 2022 (CEST)Reageren[reageer]

Vote for Election Compass StatementsBewarken

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Hi all,

Volunteers in the 2022 Board of Trustees election are invited to vote for statements to use in the Election Compass. You can vote for the statements you would like to see included in the Election Compass on Meta-wiki.

An Election Compass is a tool to help voters select the candidates that best align with their beliefs and views. The community members will propose statements for the candidates to answer using a Lickert scale (agree/neutral/disagree). The candidates’ answers to the statements will be loaded into the Election Compass tool. Voters will use the tool by entering in their answer to the statements (agree/disagree/neutral). The results will show the candidates that best align with the voter’s beliefs and views.

Here is the timeline for the Election Compass:

 • July 8 - 20: Volunteers propose statements for the Election Compass
 • July 21 - 22: Elections Committee reviews statements for clarity and removes off-topic statements
 • July 23 - August 1: Volunteers vote on the statements
 • August 2 - 4: Elections Committee selects the top 15 statements
 • August 5 - 12: candidates align themselves with the statements
 • August 15: The Election Compass opens for voters to use to help guide their voting decision

The Elections Committee will select the top 15 statements at the beginning of August

Best,

Movement Strategy and Governance

This message was sent on behalf of the Board Selection Task Force and the Elections Committee

MNadzikiewicz (WMF) 23:01, 27 jul 2022 (CEST)Reageren[reageer]

The 2022 Board of Trustees election Community Voting period is now openBewarken

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Hi everyone,

The Community Voting period for the 2022 Board of Trustees election is now open. Here are some helpful links to get you the information you need to vote:

If you are ready to vote, you may go to SecurePoll voting page to vote now. You may vote from August 23 at 00:00 UTC to September 6 at 23:59 UTC. To see about your voter eligibility, please visit the voter eligibility page.

Best,

Movement Strategy and Governance

This message was sent on behalf of the Board Selection Task Force and the Elections Committee

MNadzikiewicz (WMF)

Invitation to join the Movement Strategy ForumBewarken

Hello everyone,

The Movement Strategy Forum (MS Forum) is a multilingual collaborative space for all conversations about Movement Strategy implementation.

We are inviting all Movement participants to collaborate on the MS Forum. The goal of the forum is to build community collaboration, using an inclusive multilingual platform.

The Movement Strategy is a collaborative effort to imagine and build the future of the Wikimedia Movement. Anyone can contribute to the Movement Strategy, from a comment to a full-time project.

Join this forum with your Wikimedia account, engage in conversations, and ask questions in your language.

The Movement Strategy and Governance team (MSG) launched the proposal for the MS Forum in May 2022. There was a 2-month community review period, which ended on 24 July 2022. The community review process included several questions that resulted in interesting conversations. You can read the Community Review Report.

We look forward to seeing you at the MS Forum!

Best regards,

the Movement Strategy and Governance Team

User:MNadzikiewicz (WMF) 13:32, 29 aug 2022 (CEST)Reageren[reageer]

Wiki Loves FashionBewarken

Op 19 september start de eerste Nederlandse editie van de internationale campagne ‘Wiki Loves Fashion’. Het doel: zoveel mogelijk informatie over mode en textiel(geschiedenis) vrij beschikbaar maken via onder andere de Nedersaksische of Nederlandstalige Wikipedia. Er zijn drie schrijfbijeenkomsten in Twente. Een schrijfmiddag zal plaatsvinden in Oldenzaal bij Museum het Palthe Huis, in Enschede zijn we te gast bij de Museumfabriek (voertaal Engels), en we beginnen in de Bibliotheek van Hengelo. Geïnteresseerd? Meld je dan aan via deze link. Of ga zelf aan de slag met het schrijven of verbeteren van een van de onderwerpen op deze lijst.

Mx Lucy (overleg) 15:00, 14 sep 2022 (CEST)Reageren[reageer]

The Vector 2022 skin as the default in two weeks?Bewarken

 
The slides for our presentation at Wikimania 2022

Hello. I'm writing on behalf of the Wikimedia Foundation Web team. In two weeks, we would like to make the Vector 2022 skin the default on this wiki.

We have been working on it for the past three years. So far, it has been the default on more than 30 wikis, including sister projects, all accounting for more than 1 billion pageviews per month. On average 87% of active logged-in users of those wikis use Vector 2022.

It would become the default for all logged-out users, and also all logged-in users who currently use Vector legacy. Logged-in users can at any time switch to any other skins. No changes are expected for users of these skins.

About the skinBewarken

[Why is a change necessary] The current default skin meets the needs of the readers and editors as these were 13 years ago. Since then, new users have begun using Wikimedia projects. The old Vector doesn't meet their needs.

[Objective] The objective for the new skin is to make the interface more welcoming and comfortable for readers and useful for advanced users. It draws inspiration from previous requests, the Community Wishlist Surveys, and gadgets and scripts. The work helped our code follow the standards and improve all other skins. We reduced PHP code in Wikimedia deployed skins by 75%. The project has also focused on making it easier to support gadgets and use APIs.

[Changes and test results] The skin introduces a series of changes that improve readability and usability. The new skin does not remove any functionality currently available on the Vector skin.

 • The sticky header makes it easier to find tools that editors use often. It decreases scrolling to the top of the page by 16%.
 • The new table of contents makes it easier to navigate to different sections. Readers and editors jumped to different sections of the page 50% more than with the old table of contents. It also looks a bit different on talk pages.
 • The new search bar is easier to find and makes it easier to find the correct search result from the list. This increased the amount of searches started by 30% on the wikis we tested on.
 • The skin does not negatively affect pageviews, edit rates, or account creation. There is evidence of increases in pageviews and account creation across partner communities.

[Try it out] Try out the new skin by going to the appearance tab in your preferences and selecting Vector 2022 from the list of skins.

How can editors change and customize this skin?Bewarken

It's possible to configure and personalize our changes. We support volunteers who create new gadgets and user scripts. Check out our repository for a list of currently available customizations, or add your own.

Our planBewarken

If no large concerns are raised, we plan on deploying in the week of October 3, 2022. If your community would like to request more time to discuss the changes, hit the button and write to us. We can adjust the calendar.

If you'd like ask our team anything, if you have questions, concerns, or additional thoughts, please ping me here or write on the talk page of the project. We will gladly answer! Also, see our FAQ. Thank you! SGrabarczuk (WMF) (talk) 06:15, 22 sep 2022 (CEST)Reageren[reageer]

Update on Vector 2022Bewarken

Hello. I'm sorry for not communicating in your language. I'll be grateful if you translated my message. I'm writing on behalf of the Web team working on the new skin, Vector 2022.

We wanted to apologize for the delays in the deployment of Vector 2022. We know many of you are waiting for this eagerly. We have been delaying the deployment because we have been working on the logos. It has taken us more time than originally expected. Once the logos are ready, we will let you know the exact date of deployment. We are planning for either the next (more likely) or the following week. If your wiki doesn't currently have a localized logo, we encourage you to reach out to us and we can help make one.

We invite you to get involved in the project. Contact us if you have any questions or need any help, particularly with the compatibility of gadgets and user scripts. Thank you! SGrabarczuk (WMF) (talk) 01:24, 20 okt 2022 (CEST)Reageren[reageer]

Ontwarp versus inholdBewarken

Ik zie det op Wikipedia de ontwarpers 't hieltied meer van de inholdelijken wint. Aldeur meer chic wit en minimalisme, ten koste van de zichtberheid van knoppen, links en viendbere meugelijkheden. Grote verliezers bint de aanderstalige Wikipedia's: mit elke neie skin wördt de lieste an talen waorin een artikel beschikber is dieper begreuven.

Um een volledige talenlieste in bield te holden: rechtsbaoven naor Instellingen, tab Uterlik, kiest 'Vector, oude versie (2010)', en beneden onder 'Språken' uutvinken: 'Een kompakte språkenlyste gebruken, mid de språken wår jy wat an hebbet.' (Kan die schunnige tekst in de Nedersaksische Wikipedia vervöngen wörden deur zowat as 'Een kompakte språkenlyste gebruken, mid en paar höövdspråken.'?)

't Zölfde procedé volgen in aandere taalversies van Wikipedia die aj gebruukt. Op de Engelse het 't: 'Use a compact language list, with languages relevant to you.' 99,99% van de gebrukers van Wikipedia zal 't niet helpen, mar dit kuj dus doen zodet Wikipedia niet langer veur oe bepaolt welke talen "dertoe doet". Ni'jluuseger (overleg) 10:30, 3 nov 2022 (CET)Reageren[reageer]

Ik heb translatewiki:MediaWiki:Ext-uls-compact-language-links-preference/nds-nl an-epast. T kan n weke duren veur t hier zichbår is. bdijkstra (overleg) 11:28, 3 nov 2022 (CET)Reageren[reageer]
Ik do al jåren med Wikiwand, jüüst ümdat ik de olde variant verskruwelik verölderd vünd. Dårdöär was my et nye untwarp noch geheyls neet upevöllen. Ik müt seggen dat ik et ne heyle verbeatering vinde, al kan et wat my angeyt noch neet an Wikiwand tippen. Et nådeyl van Wikiwand is dat et enkel vöär leasers is, neet vöär bewarkers. As ik wat wil, müt ik eyrst de olde variant weader ansetten, al vind ik dat ne kleine prys en is et al heylemål vaste rutine by my. Wikiwand maket trouwens ginne skifting tüsken språken dee as se wal un neet nüttig vöär my achtet. Woolters (overleg) 13:58, 3 nov 2022 (CET)Reageren[reageer]
Dankewal, Diekstroa. Woolters: de deurgewinterde Wikipediaan (wij dus) wet van hoed (skin dus) te wisseln of dermit te fiegelieren; de tragiek is det de algemiene bezuker van Wikipedia in de neiste standerdversie de trits an taalvariaanten niet gauw zal vienden. Zölfs veur wie der wal weet van hef, is 't now te veule muite en klikken um bij een gewenste taalversie te komen. Netuurlijk huuft een schier ontwarp en de viendberheid van talen en aandere opties gien kwestie te wezen van óf-óf, mar det is 't dus helaas wal ewörden. Ni'jluuseger (overleg) 17:25, 3 nov 2022 (CET)Reageren[reageer]

Invitation to attend “Ask Me Anything about Movement Charter” SessionsBewarken

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Hello all,

During the 2022 Wikimedia Summit, the Movement Charter Drafting Committee (MCDC) presented the first outline of the Movement Charter, giving a glimpse on the direction of its future work, and the Charter itself. The MCDC then integrated the initial feedback collected during the Summit. Before proceeding with writing the Charter for the whole Movement, the MCDC wants to interact with community members and gather feedback on the drafts of the three sections: Preamble, Values & Principles, and Roles & Responsibilities (intentions statement). The Movement Charter drafts will be available on the Meta page here on November 14, 2022. Community wide consultation period on MC will take place from November 20 to December 18, 2022. Learn more about it here.

With the goal of ensuring that people are well informed to fully participate in the conversations and are empowered to contribute their perspective on the Movement Charter, three “Ask Me Anything about Movement Charter" sessions have been scheduled in different time zones. Everyone in the Wikimedia Movement is invited to attend these conversations. The aim is to learn about Movement Charter - its goal, purpose, why it matters, and how it impacts your community. MCDC members will attend these sessions to answer your questions and hear community feedback.

The “Ask Me Anything” sessions accommodate communities from different time zones. Only the presentation of the session is recorded and shared afterwards, no recording of conversations. Below is the list of planned events:

 • Asia/Pacific: November 4, 2022 at 09:00 UTC (your local time). Interpretation is available in Chinese and Japanese.
 • Europe/MENA/Sub Saharan Africa: November 12, 2022 at 15:00 UTC (your local time). Interpretation is available in Arabic, French and Russian.
 • North and South America/ Western Europe: November 12, 2022 at 15:00 UTC (your local time). Interpretation is available in Spanish and Portuguese.

On the Meta page you will find more details; Zoom links will be shared 48 hours ahead of the call.

Call for Movement Charter Ambassadors

Individuals or groups from all communities who wish to help include and start conversations in their communities on the Movement Charter are encouraged to become Movement Charter Ambassadors (MC Ambassadors). MC Ambassadors will carry out their own activities and get financial support for enabling conversations in their own languages. Regional facilitators from the Movement Strategy and Governance team are available to support applicants with MC Ambassadors grantmaking. If you are interested please sign up here. Should you have specific questions, please reach out to the MSG team via email: strategy2030@wikimedia.org or on the MS forum.

We thank you for your time and participation.

On behalf of the Movement Charter Drafting Committee,

MNadzikiewicz (WMF) 16:33, 7 nov 2022 (CET)Reageren[reageer]

Apply for Funding through the Movement Strategy Community Engagement Package to Support Your CommunityBewarken

Mal:More languages

The Wikimedia Movement Strategy implementation is a collaborative effort for all Wikimedians. Movement Strategy Implementation Grants support projects that take the current state of a Movement Strategy Initiative and push it one step forward. If you are looking for an example or some guide on how to engage your community further on Movement Strategy and the Movement Strategy Implementation Grants specifically, you may find this community engagement package helpful.

The goal of this community engagement package is to support more people to access the funding they might need for the implementation work. By becoming a recipient of this grant, you will be able to support other community members to develop further grant applications that fit with your local contexts to benefit your own communities. With this package, the hope is to break down language barriers and to ensure community members have needed information on Movement Strategy to connect with each other. Movement Strategy is a two-way exchange, we can always learn more from the experiences and knowledge of Wikimedians everywhere. We can train and support our peers by using this package, so more people can make use of this great funding opportunity.

If this information interests you or if you have any further thoughts or questions, please do not hesitate to reach out to us as your regional facilitators to discuss further. We will be more than happy to support you. When you are ready, follow the steps on this page to apply. We look forward to receiving your application.

Best regards,
Movement Strategy and Governance Team
Wikimedia Foundation

MNadzikiewicz (WMF) 17:26, 14 nov 2022 (CET)Reageren[reageer]

Opportunities open for the Ombuds commission and the Case Review CommitteeBewarken

Hi everyone! The Ombuds commission (OC) and the Case Review Committee (CRC) are looking for members. People are encouraged to nominate themselves or encourage others they feel would contribute to these groups to do so. There is more information below about the opportunity and the skills that are needed.

About the Ombuds commission

The Ombuds commission (OC) works on all Wikimedia projects to investigate complaints about violations of the privacy policy, especially in use of CheckUser and Oversight (also known as Suppression) tools. The Commission mediates between the parties of the investigation and, when violations of the policies are identified, advises the Wikimedia Foundation on best handling. They may also assist the General Counsel, the Chief Executive Officer, or the Board of Trustees of the Foundation in these investigations when legally necessary. For more on the OC's duties and roles, see Ombuds commission on Meta-Wiki.

Volunteers serving in this role should be experienced Wikimedians, active on any project, who have previously used the CheckUser/Oversight tools OR who have the technical ability to understand these tools and the willingness to learn them. They must be able to communicate in English, the common language of the commission. They are expected to be able to engage neutrally in investigating these concerns and to know when to recuse when other roles and relationships may cause conflict. Commissioners will serve two-year terms (note that this is different from past years, when the terms have been for one year).

About the Case Review Committee

The Case Review Committee (CRC) reviews appeals of eligible Trust & Safety office actions. The CRC is a critical layer of oversight to ensure that Wikimedia Foundation office actions are fair and unbiased. They also make sure the Wikimedia Foundation doesn’t overstep established practices or boundaries. For more about the role, see Case Review Committee on Meta-Wiki.

We are looking for current or former functionaries and experienced volunteers with an interest in joining this group. Applicants must be fluent in English (additional languages are a strong plus) and willing to abide by the terms of the Committee charter. If the work resonates and you qualify, please apply. Committee members will serve two-year terms (note that this is different from past years, when the terms have been for one year).

Applying to join either of these groups

Members are required to sign the Confidentiality agreement for nonpublic information and must be willing to comply with the appropriate Wikimedia Foundation board policies (such as the access to non-public information policy and the Foundation privacy policy). These positions requires a high degree of discretion and trust. Members must also be over 18 years of age.

If you are interested in serving in either capacity listed above, please write in English to the Trust and Safety team at ca wikimedia.org (to apply to the OC) or to the Legal Team at legal wikimedia.org (to apply to the CRC) with information about:

 • Your primary projects
 • Languages you speak/write
 • Any experience you have serving on committees, whether movement or non-movement
 • Your thoughts on what you could bring to the OC or CRC if appointed
 • Any experience you have with the Checkuser or Oversight tools (OC only)
 • Any other information you think is relevant

The deadline for applications is 31 December 2022 in any timezone.

Please feel free to pass this invitation along to any users who you think may be qualified and interested. Thank you!

On behalf of the Committee Support team,

Community Wishlist Survey 2023 opens in January!Bewarken

Help met het vertalen naar uw taal

Hallo

The Community Wishlist Survey (CWS) 2023, which lets contributors propose and vote for tools and improvements, starts next month on Monday, 23 January 2023, at 18:00 UTC and will continue annually.

We are inviting you to share your ideas for technical improvements to our tools and platforms. Long experience in editing or technical skills is not required. If you have ever used our software and thought of an idea to improve it, this is the place to come share those ideas!

The dates for the phases of the Survey will be as follows:

 • Phase 1: Submit, discuss, and revise proposals – Monday, Jan 23, 2023 to Sunday, Feb 6, 2023
 • Phase 2: WMF/Community Tech reviews and organizes proposals – Monday, Jan 30, 2023 to Friday, Feb 10, 2023
 • Phase 3: Vote on proposals – Friday, Feb 10, 2023 to Friday, Feb 24, 2023
 • Phase 4: Results posted – Tuesday, Feb 28, 2023

If you want to start writing out your ideas ahead of the Survey, you can start thinking about your proposals and draft them in the CWS sandbox.

We are grateful to all who participated last year. See you in January 2023!

Bedankt! Community Tech, STei (WMF) 13:59, 13 dec 2022 (CET)Reageren[reageer]

Bewarken

Help met het vertalen naar uw taal

We are really sorry for posting in English

Voting in the Wikimedia sound logo contest has started. From December 6 to 19, 2022, please play a part and help chose the sound that will identify Wikimedia content on audio devices. Learn more on Diff.

The sound logo team is grateful to everyone who participated in this global contest. We received 3,235 submissions from 2,094 participants in 135 countries. We are incredibly grateful to the team of volunteer screeners and the selection committee who, among others, helped bring us to where we are today. It is now up to Wikimedia to choose the Sound Of All Human Knowledge.

Best wishes, Arupako-WMF (overleg) 11:43, 17 dec 2022 (CET)Reageren[reageer]

Feminism and Folklore 2023Bewarken

Help met het vertalen naar uw taal

Dear Wiki Community,

Christmas Greetings and a Happy New Year 2023,

You are humbly invited to organize the Feminism and Folklore 2023 writing competition from February 1, 2023, to March 31, 2023 on your local Wikipedia. This year, Feminism and Folklore will focus on feminism, women's issues, and gender-focused topics for the project, with a Wiki Loves Folklore gender gap focus and a folk culture theme on Wikipedia.

You can help Wikipedia's coverage of folklore from your area by writing or improving articles about things like folk festivals, folk dances, folk music, women and queer folklore figures, folk game athletes, women in mythology, women warriors in folklore, witches and witch hunting, fairy tales, and more. Users can help create new articles, expand or translate from a list of suggested articles.

Organisers are requested to work on the following action items to sign up their communities for the project:

 1. Create a page for the contest on the local wiki.
 2. Set up a fountain tool or dashboard.
 3. Create the local list and mention the timeline and local and international prizes.
 4. Request local admins for site notice.
 5. Link the local page and the fountain/dashboard link on the meta project page.

This year we would be supporting the community's financial aid for Internet and childcare support. This would be provided for the local team including their jury and coordinator team. This support is opt-in and non mandatory. Kindly fill in this Google form and mark a mail to support@wikilovesfolklore.org with the subject line starting as [Stipend] Name or Username/Language. The last date to sign up for internet and childcare aid from our team is 20th of January 2023, We encourage the language coordinators to sign up their community on this link by the 25th of January 2023.

Learn more about the contest and prizes on our project page. Feel free to contact us on our meta talk page or by email us if you need any assistance.

We look forward to your immense coordination.

Thank you and Best wishes,

Feminism and Folklore 2023 International Team

Stay connected     

--MediaWiki message delivery (overleg) 11:23, 24 dec 2022 (CET)Reageren[reageer]

Editing news 2023 #1Bewarken

Read this in another languageSubscription list for this multilingual newsletter

This newsletter includes two key updates about the Editing team's work:

 1. The Editing team will finish adding new features to the Talk pages project and deploy it.
 2. They are beginning a new project, Edit check.

Talk pages project

 
Some of the upcoming changes

The Editing team is nearly finished with this first phase of the Talk pages project. Nearly all new features are available now in the Beta Feature for Overleghulpmiddelen.

It will show information about how active a discussion is, such as the date of the most recent comment. There will soon be a new "Ny underwarp" button. You will be able to turn them off at Special:Preferences#mw-prefsection-editing-discussion. Please tell them what you think.

 
Daily edit completion rate by test group: DiscussionTools (test group) and MobileFrontend overlay (control group)

An A/B test for Overleghulpmiddelen on the mobile site has finished. Editors were more successful with Overleghulpmiddelen. The Editing team is enabling these features for all editors on the mobile site.

New Project: Edit Check

The Editing team is beginning a project to help new editors of Wikipedia. It will help people identify some problems before they click "Wysigingen uutgeaven". The first tool will encourage people to add references when they add new content. Please watch that page for more information. You can join a conference call on 3 March 2023 to learn more.

Whatamidoing (WMF) (Oaverleg) 00:24, 23 feb 2023 (CET)Reageren[reageer]

Your wiki will be in read only soonBewarken

Trizek (WMF) (Oaverleg) 22:20, 27 feb 2023 (CET)Reageren[reageer]

Ukraine's Cultural Diplomacy Month 2023: We are back!Bewarken

Help met het vertalen naar uw taal

Hello, dear Wikipedians!

Wikimedia Ukraine, in cooperation with the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine and Ukrainian Institute, has launched the third edition of writing challenge "Ukraine's Cultural Diplomacy Month", which lasts from 1st until 31st March 2023. The campaign is dedicated to famous Ukrainian artists of cinema, music, literature, architecture, design and cultural phenomena of Ukraine that are now part of world heritage. We accept contribution in every language! The most active contesters will receive prizes.

We invite you to take part and help us improve the coverage of Ukrainian culture on Wikipedia in your language! Also, we plan to set up a banner to notify users of the possibility to participate in such a challenge!

ValentynNefedov (WMUA) (talk) 07:58, 1 March 2023 (UTC)

Wikimania 2023 Welcoming Program SubmissionsBewarken

Do you want to host an in-person or virtual session at Wikimania 2023? Maybe a hands-on workshop, a lively discussion, a fun performance, a catchy poster, or a memorable lightning talk? Submissions are open until March 28. The event will have dedicated hybrid blocks, so virtual submissions and pre-recorded content are also welcome. If you have any questions, please join us at an upcoming conversation on March 12 or 19, or reach out by email at wikimania@wikimedia.org or on Telegram. More information on-wiki.