Wikipedia:Praothoek

(döärstüürd vanaf "Wikipedia:De praothoek")
DE PRÅTHOOK

Welkum in 'De pråthook' van de neadersassiske Wikipedia. Hyr kün jy gesellig pråten, küren of kweadelen en
diskussys voren oaver alderhande saken dee mid Wikipedia van doon hebben, of jy künnen gewoan evven wat bykletsen.

Ny bericht plaatsen   |   Archiv

Koart Leegsaksisch (deurzichtig).png


Uutspraok Nederlaandse uiBewarken

Soms kom ik wel iens meansen tegen uut het oosten van het land die oaverduudelijk een accent hebt. Als ik disse meansen bi'jveurbield huus, uut en buuten heur zeggen in het standaardnederlaands dan klinkt de ui eerder as een eu dan as een ui. Het lik alsof de klank tussen de uu en de ui lig, een soort tussenfase as het ware. Noe he-k lest wat oaver het Urkers en Veluws eleazen dät het Veluws vrogger de tussenfase klank eu had (dus van uu->eu->uu) waor as het noe oaveral uu is ewördden en dät het Urkers noe nog steeds de eu heeft in bi'jveurbield huus (eus). Kan iemand mie vertellen of dit dezelfde klanken bint? Ik bin er wel benieuwd naor eigenlijk.

Grwen (overleg) 00:47, 12 apr 2020 (CEST)

Dag, @Grwen. In et urkersk klinkt 'hüüs' as /øːs/ (een vergelykbåre klank as de 'eu' in et NL woord neus). In et veluwsk is ouk wel een kortere 'eu' te höyren in /høs/ (vergelykbår mid de klank van et NL woord 'hut', mär neet heylemåle etselvde), mär meystentyds is et /hys/ (de NL 'uu'). De historiske untwikkeling van et urkersk is (in de NL ortografy): hoes > huus > hus > (h)eus (de h- wördt neet üütespröäken, mär ik heb geen idee wår in de keaten dee üütevöllen is); vöär et veluwsk: hoes > huus (in håst alle veluwske dialekten) > hus (in bv. et nunspeetsk/doorspyksk, mär teagenswoordig is disse untwikkeling alweader deyls weaderümmedraid), in et veluwsk hevt et sik düs neet döäruntwikkeld tot 'heus' so as in et urkersk, een möägelike volgende stap in de ryge had NL 'huis' künnen weasen, mär soveare is et neet eköämen in de sassiske dialekten. Hoapelik heb jy hyr wat an. Servien (overleg) 22:24, 12 apr 2020 (CEST)
Ha @Grwen: ik weate denk ik wal wat y bedoolt. As y et stadsplat van Almelo höyret, klinket de hollandske ui meyr as üj of höjs. Den anvang van de klank is wat nauwer en höyger in den mund as meyr westerske dialekten. Hyr heb y een vöärbeald van Herman Finkers (https: // youtu. be/ YN_Jgh1YYxs?t=75 eaven selv kopieren en de spatys der uuthalen, want skynbår kan wikipedia gin youtubefilmkes lyden), den as hyr echt syn beste düt üm de ui lösser uut te spreaken (mär noch altyd nit ruum genog). Woolters (overleg) 10:48, 13 apr 2020 (CEST)
Zo geet 't wa: https://www.youtube.com/watch?v=YN_Jgh1YYxs&t=75. Eissink (overleg) 14:58, 13 apr 2020 (CEST).


Kiek is an, mooi uut ebreide antwoorden, daor hol ik vanne! @Servien. Klinkt 'hus' soms as de ö in öllie en götte en als een ö in het Duutse öl (öllie?). Want dan weet ik wel wat a-j bedoelt. As ieje Veluws praot, gebruuk ie dan de /ø/ of de /y/? D'r bint dus eigenlijk (in ieder geval) twie tussenfases tussen de ui en de uu? He-j toevallig ook de bron van de veraandering in et Urkers? Ben er ärg beni'jd naor. Dat van het Veluws stiet in de publikaosies van taal in stad en land weet ik.

@Woolters. Jao, dit is wa-k bedoele. Toch wel grappig om Herman Finkers te heuren, want dit is wier een aandere ui as waor as ik an te denken zat. Disse ui lik nog 'heuger' in de mond te zitten as de ui die ik eigenlijk bedoelden. As mien moe beveurbield huus of uut in het Nederlaands zegt dan heur ik toch meer een ui die tegen de eu an lig dan bi'j Herman Finkers. Bi'j hum lig het wier meer bi'j de 'üj' zoals ie al zeiden. Vind die kleine verskillen altied wel mooi om te heuren. Een Twents 'mond' sprök het net wier aans uut als een Sallandse, haha 😉.

Bedankt veur jullie antwoord!

Grwen (overleg) 23:45, 14 apr 2020 (CEST)

En EIssink natuuwk bedankt veur het pläätsen van de hiele link 😉.

Grwen (overleg) 00:23, 15 apr 2020 (CEST)

De ö van 'ölly' en 'götte' klinkt as de /œ/ in et oustveluwsk (dat is vergelykbår mid de 'u' van NL bul/hut), in myn dialekt (westveluwsk) is et oly~öly (oly = so as NL olie; öly = eu van NL neus), en göäte (NL ortografy: geute, dus NL eu), et düütske Öl klinkt in NL ortografy as eul, dår is et düs neet mead vergelykbår. Ik gebrüke selv de /y/ in 'hüüs'. Vöär et urkersk kan ik myn neet meyr de eksakte bronvermeldingen vöär de geyst halen of so gauw weadervinden, mär volgens myn was dat deselvde bron as vöär de veluwske dialekten mid hus (Taal in stad en land: Utrechts, Veluws En Flevoland). De untwikkelingen binnen in elk geval wel betöänd tot dit specifike gebeed (Nunspeet/Doorspyk/Urk) vöär soveare as ik weate, dit hevt groutkans van doon mid et feit dat de süderseydialekten deyls döär de hollandske dialekten beinvlöded binnen (de eu ligt gevöölsmåtig tüsken de ui en uu in), mär ouk een freeske inslag hebben. Servien (overleg) 00:02, 17 apr 2020 (CEST)
Een Friese inslag? Noe maak ie mie toch wel ni'jsgierig. Bedoel ie dät as substraot-achtig iets of meer as invloed (Visseri'je) zoas beveurbield het h-loos gebied om Zwolle hen? Grwen (overleg) 19:40, 3 mei 2020 (CEST)
De h-delety in et zwolsk kümt döär franske invlööd, in dee tyd kwam et in de mode üm deftig te pråten, vandår ouk de wat kenmarkende üütspråke van de -r in et zwolsk. De invlööd van et freesk is neet mirakels grout te nömen, en is vöärnamelik an de viskerye te danken. Servien (overleg) 15:41, 5 mei 2020 (CEST)

Westfaalse brekkingBewarken

Vandage he-k een paor ärtikels eleazen oaver de Westfaalse brekking.

Ik wete noe dät beveurbield woorden als kettel en leppel ofkomstig bint van de Westfaalse brekking (kiättel, liäp(pel)) en dät keatel en leapel hier verheugings van bint (?).

Noe he-k een vraoge oaver woorden als jaor, meer, daor, etc. Woorden die op een r eindigt. Hebt die woorden ook een brekking? En zo jao, is dit dan de Westfaalse brekking? Ik bedoele, ie kunt het verskil heuren tussen beveurbield jaor (jao-eh of jao-ah) en sport. Ie zegt niet jaoh, maer wel spoht. Dit kump ook veur in meer (mee-eh, mee-ah) en daor (dao-er, dao-ar). Dao-ah, jao-ah en mee-ah kump mie meer Twents oaver dan Sallands.

Daornoast ku-j disse klanken ook gebruken in woorden als laoten en meert. Ie kunt laoten zeggen, maer ook lao-ehten. Meert (klinkt mie meer Sallands, of eigenlijk West-Sallands mut ik zeggen) maer ook mee-aht (veur mien gevuul lik dit meer wat in Raolte en oostelijker wordt espreuken).

Grwen (overleg) 16:14, 18 mei 2020 (CEST)


Mooie vråge Grwen. Et solde wal een ård makkeliker küren as y bekend warren med et internationale klankenskrivt. In dit filmken van mönsterlänner platt is he düdelik te höyren: https:/ /www. youtube.com/watch?v=4tE-zMnLcvw&
"Hyr up den land, ouk in LandbIÄrgen, då is dat mid de nåberskup immer noch sou in ordnung, äs dat noch vöär vöäl jåren al wIÄren is. Dat givt ouk een sprikwort dat het: "Een gUOden nåber is veal bIÄter äs een wyden vründ."
En ouk in dit filmken höyr y et weader: https: //www. youtu.be/XCJEFfz9rvA?t=313
In et ryssensk, entersk en vöäral et veansk kön y em ouk noch höyren. Wat in andere dialekte kört of vlak is (brekken, voggel/vogel, botter, stekken, höäre, old, vöär) is med ne westfaalske breaking nen tweyklank: (met neaderlandske spelling: briejaken, voewagel, boewotter, stiejaken, heuware, oewold, vuuweur). Et veansk (vjensk) hevt hyr nen tüskenform bewård: brjakken, vwagel, bwatter, stjakken, höäre, oewold, vuuweur. Ryssensk hevt et in wat gevallen döäruntwikkeld: bräkken, voewagel, botter, stäkken, höware, oowold, vuur/vuuah). Woolters (overleg) 10:01, 21 mei 2020 (CEST)


Hoi Woolters,
Van mie ma-j het er ook wel in het IPA opzetten heur, ik kan het rejelik leazen.


Bedankt veur het dielen van de filmpies, daor ku-j het goed op heuren. Van Riessen, Eanter en Vriezevene wet ik dät ze brekkings hebt. Maer hebt (ik schrieve ze noe niet in IPA, want dät kan ik niet) woorden als jaor, meert, daor, etc, waoras de r in an het ende, ook verschiensels van de Westfaalse brekking? Ie sprekt ze wel uut als jao-ah of jao-eh. Of ku-j daor niet van sprekken omdät de ao-ah onder invloed van de r ontstiet?
Grwen (overleg) 22:53, 22 mei 2020 (CEST)
Dat staat inderdaad los van de Westfaalse breking en lijkt meer op wat we zien in het Duits (wir /viea/) en soms het (Brits) Engels (square /skwaeë/). Het gaat in de woorden die je opgeeft om invloed van de -r. Precies hetzelfde zien we ook in het uiterste zuiden van Limburg: paerd > peëd. Het is dus een redelijk veel-voorkomend verschijnsel :) --Ooswesthoesbes (overleg) 09:35, 26 mei 2020 (CEST)

Anmelding veur beheerderBewarken

Hier he'k mi'j anmeld veur beheerder. --bdijkstra (overleg) 14:31, 2 jun 2020 (CEST)

Ofbeelding en tabel ZwollerkärspelBewarken

Goeiemiddag,

Ik wol graag disse ofbeelding: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zwollerkerspel.gif en de mal (https://nl.wikipedia.org/wiki/Zwollerkerspel met waopen) van de gemiente Zwollerkärspel met de ofbeelding van et gemientehuus erbie doen op de pagina Zwollerkärspel. Noe he-k echter gien rechten om een ofbeelding te uploaden, en uut et mäken van een mal veur de gemiente Zwollerkärspel kom ik niet uut. Kan iemand mie hierbi'j helpen?

Grwen (overleg) 15:01, 3 jun 2020 (CEST)

Dag Grwen, ik heb der alvaste 't plaatien bijezet; de mal mu'k even naor kieken. Ie bint gien speciale rechten neudig um ofbieldings bij artikels te zetten. 't Ienige waor aj op mut letten, aj beveurbield de code van de Nederlaandse Wikipedia plokt, is um ofbeelding te schrieven in de plaatse van bestand. Ni'jluuseger (overleg) 16:59, 3 jun 2020 (CEST)
De mal he'k ekopieerd van die van de gemiente Dalsen; daor he'k de gegevens van nl:Zwollerkerspel in ezet (in de riegel kuj in Wikipedia veul kopiëren en plakken umme niet zölf 't wiel te hoeven uutvienden). Aanders as de Nederlaandse, lek de Nedersaksische Wikipedia gien ofzunderlijke mal te hebben veur veurmaolige gemientes (kiekt beveurbield bij Dongerediel). 't Locatieplaatien zol misschien speciaal vervaardigd mutten wörden, det kan'k ok niet vienden op de Nederlaandse Wikipedia of bij https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Maps_of_municipalities_in_the_Netherlands.
Ni'jluuseger (overleg) 17:25, 3 jun 2020 (CEST)
Dät zal et hem wel ewest wean. Ik had al eprobeerd um de ofbielding van de gemiente van de Nederlaandse wikipedia te kopieëren määr dät lukten mie niet umdäk er gien ofbeelding neer ezet hebbe. Mag oe ärg bedanken veur et pläätsen van et käärtien en de mal😉.
Grwen (overleg) 23:28, 3 jun 2020 (CEST)

Artikelantallen naor dialektgroep (4 juni 2020)Bewarken

Ik dacht, umdät et zo lang eleden isse dät iemand dit epläätst hef, laot ik dit is neerzetten.

Antal artikels naor dialektgroep:

 1. Tweants: 1.134
 2. Achterhooks: 851
 3. West-Veluws: 760
 4. Grunnegs: 546
 5. Stellingwarfs: 530
 6. Drèents: 471
 7. Sallaands: 351
 8. Oost-Veluws: 232
 9. Urkers: 23
 10. Holsteynsk: 11
 11. Oostfreisk: 9
 12. Graofschopper plat: 2
 13. Eemslaands: 1

Meeste artikels derbie (sinds juni 2016):

 1. Tweants: +75 (geliek ebleven)
 2. Sallaans: +63 (geliek ebleven)
 3. Drèents: +50 (2 plekken estegen)
 4. West-Veluws: +34 (1 plekke ezakt)
 5. Achterhooks: +30 (3 plekken estegen)
 6. Grunnegs: +25 (1 plekke estegen)
 7. Stellingwarfs: +14 (1 plekke ezakt)
 8. Holsteynsk: +11 (ni'j)
 9. Oost-Veluws: +5 (5 plekken ezakt)
 10. Urkers: +3 (1 plekke ezakt)
 11. Oostfreisk: +1 (ni'j)

Grwen (overleg) 18:38, 4 jun 2020 (CEST)

Ik hebbe noch evven en nyere versy epakked. Hyrunder noch wat anteykeningen:
 • Et antal twentske en achterhookske artikels is et hougst.
 • Twentsk en sallandsk binnen noch altyd de groutste groiers.
 • Et holsteynsk is derby eköämen en hevt mideyene et groutste antal artikels van de Düütskland-sassiske dialekten

Servien (overleg) 22:15, 4 jun 2020 (CEST)

Ok nog aordig um te vermelden: de 7000 artikels bint inmiddels aoverschreden, zeg 't Veurblad. 't Lek derop det Grwen zien artikel Martijn Wieling‎ van 5 juni 't zeuvenduzendste was. Ni'jluuseger (overleg) 00:33, 6 jun 2020 (CEST)
Was oe ärtikel van Moggenbeet niet de zeuvenduzendste? Bie mie stund naodet ik det ärtikel emaakt hadde nog 6999 Grwen (overleg) 20:00, 6 jun 2020 (CEST)
Ik bin der niet wisse van... de teller giet een beetien hen-en-weer-den. Ni'jluuseger (overleg) 20:06, 6 jun 2020 (CEST)
En niet zo'n klein bettien ook, a-k noe uutlogge stiet de teller up 6993. Grwen (overleg) 20:26, 6 jun 2020 (CEST)
Noe 7005 op Spesiaal:Staotistieken. --bdijkstra (overleg) 21:35, 6 jun 2020 (CEST)

Good beasig, kearls! Servien (overleg) 12:15, 8 jun 2020 (CEST)

Verwiezings naor aandere talen derbij doenBewarken

Aj een artikel eschreven hebt en der een lieste bij wilt doen van alle talen waorin der op Wikipedia een artikel aover 't zölfde onderwarp bestiet (interwiki's), kuj in 't linkermenu onder 'Språken' klikken op 'Verwysingen tovogen'. Det kuj ok doen um te kieken as der sowieso artikels in aandere talen over 't beschreven onderwarp bestaot.

Ie vult de taal in waorin 't waorschienlijkst zo'n artikel zol kunnen bestaon, en ('t begun van) de name van 't artikel. Aj 't juuste bestaonde artikel te pakken kriegt, kuj vervolgens det artikel en automatisch alle artikels in aandere talen over det onderwarp verbienden an 't Nedersaksische artikel.

As 't ies hard regent, kuj snuustern in dizze lieste van artikels die nog gien enkele interwiki hebt, en kieken as der wat toe te voegen vaalt: https://nds-nl.wikipedia.org/wiki/Spesiaal:Gien_interwiki

Trouwens, Servien, as de interwiki's ienmaol op de plekke staot, stiet der 'Vorwysingen bewarken'. Ie mut dus 'Verwysingen' veraanderen in 'Vorwysingen' of aandersumme, naor gelang hoe of 't mut in de Neisaksische Schriefwieze.

Ni'jluuseger (overleg) 12:33, 5 jun 2020 (CEST)

Ik ware der gisteren noch doonde mead. Der müt noch en bült byewarked wörden in de systeemteksten en dår geyt en bült tyd in sitten, mär kümt good. Bedanked vöär et döärgeaven. Servien (overleg) 12:19, 8 jun 2020 (CEST)

Nysassiske Skryvwyse: & + e(en)Bewarken

Evven en korte rundvråge vöärdat ik de systeemteksten anpasse. De skryvwyse 'een' vöär et lidwoord past neet binnen de NSS, in plaatse dårvan gebrüken wy <en> (<'n> is to informeel en is neet representativ vöär et heyle taalgebeed heb ik vornöämen. Nun wördt 'en' ouk gebrüked vöär &. Solde et en idee weasen <än> vöär & to gebrüken üm se to skeiden of künnen wy et üüt de kontekst halen as wy dat erselvde skryven? Et sweedsk en noordfreesk hebben ouk <än> (van pgm. andi (EN and). Servien (overleg) 13:06, 8 jun 2020 (CEST)

Ik deanke de-j het wel uut de kontekste kunt halen, määr waorumme zol ie niet <een> schrieven vraog ik mie of? Grwen (overleg) 17:49, 8 jun 2020 (CEST)
1 is 'eyn(e)', 'een' solde dan allinnig up de NL ortografy ebaseerd weasen, et solde in de NSS eleasen wörden as ien, ain, ein. Mär bedanked vöär de reakty. :) Servien (overleg) 22:47, 8 jun 2020 (CEST)
Reynke de Vos: ' eyn yslyk leser', ' eyne hystorye'; 'bonen vnde ander saed'.
Psalteria Devotionis Modernae: ' een luttel hevestu hem ghemynret'; 'soe sal hoem hoege verbliden Jacob ende Ysrahel sal sich vervreuwen'.
Lukevent: ' eynen starcken jongen keyrl', 'wat eyn sloven cop dat hey heft'; ' un bin icr nich stark enoeg too'
Over-Ysselsche Boere-Vryagie: ' einen schacht oppen nekke', ' een mes ingen ribbe', ' 't kan ouck op eine Vierze nich kommen'; ' On ick mach hen louppen on halen onse Pasteursche der by'
Ni'jluuseger (overleg) 09:58, 9 jun 2020 (CEST)
Op gevuul he-k meer voor än het gevuul als of et <en> is en veur en eerder <een>. Määr dät is mien menink.Grwen (overleg) 23:02, 9 jun 2020 (CEST)

GadgetsBewarken

Vandoage is d' erste gadget op dizze wiki een feit: HotCat. Oanzetten via Spesiaal:Veurkeuren#mw-prefsection-gadgets. Vertoalhulpe welkom! (1 en 2). --bdijkstra (overleg) 13:49, 10 jun 2020 (CEST)

En vandoage de tweede: Popups. Ok hyr is veroalhulpe welkom (dizze syde). --bdijkstra (overleg) 14:52, 11 jun 2020 (CEST)

Editing news 2020 #2Bewarken

22:33, 17 jun 2020 (CEST)

NoordenveldsBewarken

Beste luu, mu-w hier nog wat met doen?

->https://nds-nl.wikipedia.org/wiki/Noordenvelds

->https://nds-nl.wikipedia.org/wiki/Overleg:Noordenvelds

Het stiet al een peusien online zo. Grwen (overleg) 18:33, 18 jun 2020 (CEST)

My dücht at den skryver van dee upmarking underwyl tyd sat had hevt (veer jår inmiddels) üm et selv an te passen. Dat hevt hee nit edån, terwyl as hee düdelik wal weat wo as wikipedia warket. Teagen synen anklacht dat et artikel nit neutraal is ümdat et vanuut grünniger ougpünt skreaven is, valt in te brengen dat hee selv ouk nit neutraal is, ümdat hee der selv wegkümt. Woolters (overleg) 20:14, 18 jun 2020 (CEST)
Jao, die tied hef e natuurlik al lang ehad. Määr ik vind det 'er wördt twiefelt an de juustheid' er boaven niet biester mooi staon. Grwen (overleg) 21:24, 18 jun 2020 (CEST)
Ik hebbe et vordehaald. Had he mär an mütten geaven wat der neet neutraal an is, of selv verbeateringen an mütten brengen. Servien (overleg) 20:08, 22 jun 2020 (CEST)

IenheidsmeervoldBewarken

Ik had er hier al wat oaver neer ezet. Ik hebbe https://nds-nl.wikipedia.org/wiki/Bestaand:Plural_suffixes.png bestaand an epast naor dit pläätien: https://www.mupload.nl/img/iklqbju0a.png, wat naor mien menink juuster is as de oldere. Det ni'je pläätien det ik emääkt hebbe komt körter bie juuste situatie as de olde.Grwen (overleg) 15:42, 22 jun 2020 (CEST)

Et klopt inderdåd meyr as et origineel. Oldebrook hevt wel eynheidsmeyrvold up -t. Et urkersk hevt et eynheidsmeyrvold -en in plaatse van -t. Et groutste gedeylde van Apeldoorne hevt ouk et meyrvold up -t (Hoonderlou neet). Mooi wark! Servien (overleg) 20:58, 22 jun 2020 (CEST)
Urk he-k niet an epast. Ik heb oaverigens dit: https://www.mupload.nl/img/4h0kb1f.jpg köörtien als bron gebruukt. Kan wean det ik er een paor pixels naoste zit. De NW-Veluwe en langs het Iesselmeer bint wel twiefel gevallen. Mangs hebt ze als uutgaank ie +en, mangs weer ie +t. Wel altied wi'j +en.Grwen (overleg) 22:00, 22 jun 2020 (CEST)

Saksisch schrievenBewarken

Hier een veurbieldtien van hoe a'k altied perbere um op zien Saksisch te schrieven, in plaatse van ien-op-ien ummezet Nederlaands te produceren. Mien lakmoesproef: zoj det zo zeggen op zien plat, of is 't formele Nederlaandse schrieftaal? Ik spreek 't daorumme in 't heufd uut um te kieken wat of 't beste past.

NederlaandsBewarken

De melodie gaat waarschijnlijk terug op polka's die sinds ongeveer 1840 in Duitsland populair waren. Ze is volgens sommige berichten geschreven door Hendrika van Tussenbroek; mogelijk heeft zij de tekst aan een bestaande melodie gekoppeld.

Letterlijk ummezet NederlaandsBewarken

De melodie giet waorschienlijk terogge op polka's die sinds ongeveer 1840 in Duutslaand populair waren. Ze is volgens sommige berichten eschreven deur Hendrika van Tussenbroek; meugelk hef zij de tekst an een bestaonde melodie eköppeld.

SaksischBewarken

De melodie giet waorschienlijk terogge op polka's daor as ze sinds ongeveer 1840 in Duutslaand drok op waren. Volgens goenend is de melodie van de haand van Hendrika van Tussenbroek (1854-1934); meugelk hef zij de tekst bij een bestaonde melodie edaone.

Ni'jluuseger (overleg) 18:01, 23 jun 2020 (CEST)

Heylemåle mead eyns. Et is sums noch wel es verleidelik üm et direkt oaver te setten, mär good üm dår inderdåd by stille te stån. Wat ik selv vake do is en artikel oaversetten üüt bv. et freesk, afrikaansk, noorsk, sweedsk, däänsk, düütsk of engelsk (in plaatse van et NL) dat sörgt der ouk vöär dat jy en tekste up en wat natuurlikere wyse skryven. Servien (overleg) 22:25, 23 jun 2020 (CEST)
Ik zol ok wal (meer) uut aandere talen willen aoverzetten um mij niet te laoten leiden deur 't Nederlaands, mar ik neme toch miestal 't Nederlaands as veurbield umdet oonze wikilinks meer op de Nederlaandse ent bint. Aanders zi'k toch weer hieltied op de Nederlaandse te kieken, naor wat de gebrukelijke name is veur een bepaolde historische periode, of hoe een bepaolde plaatse of gemiente elinkt is (um mar wat te numen). Wieder is inhold die betrekking hef op Nederlaand deurgaons 't best (of uutslutend) op de Nederlaandse Wikipedia beschreven. Ni'jluuseger (overleg) 23:15, 23 jun 2020 (CEST)
Jå et is et olde verhaalken van of Plat gin 'deftig' register (meyr) hevt, te jå of te ney. Ikselv probere et altyd te skryven as of ik et myn moder of nen ölderen ryssender bouwkearl uutlegge. Dat is et underskeid tüsken simpelweg ümmesetten of wat in vaktermen 'transcreatie' nöömd wördt. Ikselv gå der et leevste in twey slage oaverhen. Eyrst den eyrsten gauen slag, wat ik vöär et gemak tweyderlandsk nöme, dan den tweyden slag, wårby ik kritisk kyke wo as ik et noch simpeler (sassisker?) kan seggen. Woolters (overleg) 21:22, 24 jun 2020 (CEST)
Myne versy:
De melody kan good terügge gån up polka's wår as se seyd ungeväär 1840 in Düütskland druk up waren. Wat lüde meynet at de melody bedacht is döär Hendrika van Tussenbroek (1854 - 1934). Et kan good weasen at see de tekst by ne bestånde melody dån hevt. Woolters (overleg) 21:28, 24 jun 2020 (CEST)
Is et wellicht klook üm der wat oaver te seggen by de informaty vöär nye skryvers? Of ne ård richtlyne up te stellen? En as wy ne richtlyne hebbet, dan ouk nen mal dee'w by nye artikels köänet setten wårvan as wy meynet dat se noch wal wat 'platter' köänet? Woolters (overleg) 21:32, 24 jun 2020 (CEST)
Ik vin vörbeelden als disse seker nuttig um as nåslag te hebben. --bdijkstra (overleg) 16:52, 25 jun 2020 (CEST)

Annual contest Wikipedia Pages Wanting PhotosBewarken

This is to invite you to join the Wikipedia Pages Wanting Photos (WPWP) campaign to help improve Wikipedia articles with photos and win prizes. The campaign starts today 1st July 2020 and closes 31st August 2020.

The campaign primarily aims at using images from Wikimedia Commons on Wikipedia articles that are lacking images. Participants will choose among Wikipedia pages without photo images, then add a suitable file from among the many thousands of photos in the Wikimedia Commons, especially those uploaded from thematic contests (Wiki Loves Africa, Wiki Loves Earth, Wiki Loves Folklore, etc.) over the years.

Please visit the campaign page to learn more about the WPWP Campaign.

With kind regards,

Thank you,

Deborah Schwartz Jacobs, Communities Liaison, On behalf of the Wikipedia Pages Wanting Photos Organizing Team - 10:24, 1 jul 2020 (CEST)

feel free to translate this message to your local language when this helps your community

Feedback on movement namesBewarken

Hallo. Apologies if you are not reading this message in your native language. Help met het vertalen naar uw taal if necessary. Bedankt!

There are a lot of conversations happening about the future of our movement names. We hope that you are part of these discussions and that your community is represented.

Since 16 June, the Foundation Brand Team has been running a survey in 7 languages about 3 naming options. There are also community members sharing concerns about renaming in a Community Open Letter.

Our goal in this call for feedback is to hear from across the community, so we encourage you to participate in the survey, the open letter, or both. The survey will go through 7 July in all timezones. Input from the survey and discussions will be analyzed and published on Meta-Wiki.

Thanks for thinking about the future of the movement, --The Brand Project team, 21:42, 2 jul 2020 (CEST)

Note: The survey is conducted via a third-party service, which may subject it to additional terms. For more information on privacy and data-handling, see the survey privacy statement.

Editing news 2020 #3Bewarken

14:55, 9 jul 2020 (CEST)

Announcing a new wiki project! Welcome, Abstract WikipediaBewarken

Sent by m:User:Elitre (WMF) 22:06, 9 jul 2020 (CEST) - m:Special:MyLanguage/Abstract Wikipedia/July 2020 announcement

wmf:Resolution:Licensing policyBewarken

Wee hebben heel wat bestaanden op e wiki stoan dee önvry sind en gin machineleesbare licentie hebben. t Lykt erop dat wee disse policy momentaan schenden. Wat doon? --bdijkstra (overleg) 12:31, 30 jul 2020 (CEST)

Welke bestanden heb jy et dan oaver, dan künnen wy üütsöken wat vöär licensy et weasen müt of evt. vordsmyten. Servien (overleg) 23:27, 6 aug 2020 (CEST)
--bdijkstra (overleg) 12:40, 7 aug 2020 (CEST)

N pår vrågen öm hopelik wat vöörtgang te maken:

 1. Van veel bestanden, zoals woapens, is n vrye versy te bruken op Commons. Mag ik dizze vervangen in de artikels en dan t önvrye bestand vortsmyten?
 2. We hebben momentaan gyn mallen vöör machineleesbare licenties en vry weinig brukers met kennis. Is t beter öm de vrye bestanden over te zetten når Commons?
 3. Mag ik önvrye bestanden dy gyn vervanging hebben, sulfstandig en sunder inspråk vortsmyten?

--bdijkstra (overleg) 17:06, 11 nov 2020 (CET)

Lik mie det Nijluuseger, Servien en Woolters hierop mut reageren?Grwen (overleg) 21:56, 26 nov 2020 (CET)

Technical Wishes: FileExporter and FileImporter become default features on all WikisBewarken

Max Klemm (WMDE) 11:13, 6 aug 2020 (CEST)

Important: maintenance operation on September 1stBewarken

Trizek (WMF) (talk) 15:48, 26 aug 2020 (CEST)

New Wikipedia Library Collections Now Available (September 2020)Bewarken


Hello Wikimedians!

 
The TWL owl says sign up today!

The Wikipedia Library is announcing new free, full-access, accounts to reliable sources as part of our research access program. You can sign up for new accounts and research materials on the Library Card platform:

Many other partnerships are listed on our partners page, including Adam Matthew, EBSCO, Gale and JSTOR.

A significant portion of our collection now no longer requires individual applications to access! Read more in our recent blog post.

Do better research and help expand the use of high quality references across Wikipedia projects!
--The Wikipedia Library Team 11:49, 3 sep 2020 (CEST)

This message was delivered via the Global Mass Message tool to The Wikipedia Library Global Delivery List.

Kans om commentaar te leveren op universele gedragscodeBewarken

Ter informatie: een van de aanbevelingen in de Wikimedia Movement Strategy 2030 is het ontwikkelen van een universele gedragscode (Universal Code of Conduct): basisregels voor gedrag op Wikimediaprojecten en online platformen, en tijdens Wikimedia-evenementen en bijeenkomsten. Een redactiecommissie heeft nu een eerste concept ontwikkeld. De wereldwijde gemeenschap kan tot 8 oktober commentaar leveren en suggesties doen voor verandering of verbetering. Een Nederlandse vertaling van de concept gedragscode staat op Meta - daar is ook ruimte voor commentaar en discussieSRientjes (overleg) 13:36, 10 sep 2020 (CEST)

Twieklank?Bewarken

De ie in beveurbield niet en hier was in de middeleeuwen toe as men begun met et schrieven van de ie nog een twieklank: iə. Noe weet ik det de Saksische ie in hier een twieklank is: 'hi ə. Ku-j dan zeggen det et Nedersaksisch hier die originele klank beweerd hef? Of ku-j dit niet zeggen umdet de ie uut eschreaven Nederlaands kump en niet van et Nedersaksisch? Of ontstiet die twieklank onder invloed van de r en ku-j van zo'n historische twieklank niet sprekken? Grwen (overleg) 20:51, 28 sep 2020 (CEST)

Wiki of functions naming contestBewarken

23:22, 29 sep 2020 (CEST)

Call for feedback about Wikimedia Foundation Bylaws changes and Board candidate rubricBewarken

Hallo. Apologies if you are not reading this message in your native language. Help met het vertalen naar uw taal.

Today the Wikimedia Foundation Board of Trustees starts two calls for feedback. One is about changes to the Bylaws mainly to increase the Board size from 10 to 16 members. The other one is about a trustee candidate rubric to introduce new, more effective ways to evaluate new Board candidates. The Board welcomes your comments through 26 October. For more details, check the full announcement.

Bedankt! Qgil-WMF (talk) 19:17, 7 okt 2020 (CEST)

Important: maintenance operation on October 27Bewarken

-- Trizek (WMF) (talk) 19:10, 21 okt 2020 (CEST)

AbuseFilter notice: rmspecials() will no longer remove whitespace when used in filtersBewarken

Hallo,

Apologies if you are not reading this message in your native language. Help met het vertalen naar uw taal.

We are making a change to the AbuseFilter extension, which may impact the behavior of some existing filters. The rmspecials() function currently removes spaces in addition to special characters. We will change it such that it will only remove special characters. The existing rmwhitespace() can be used to remove spaces whenever applicable.

As reported on https://phabricator.wikimedia.org/P12854 we believe at least one filter on your wiki has been identified to use the rmspecials() function. Please consider updating these filters by wrapping rmspecials() inside rmwhitespace() like this: rmwhitespace(rmspecials(....))

We need you to update the relevant filters within 2 weeks of this notice. If one of the community members with proper access is volunteering to take this on, we ask them to please respond below and notify User:Huji in their response or in the edit summary. If we don't hear back from you within 2 weeks, Huji will edit the relevant filters on your wiki per the global abuse filter maintainer policy, to ensure the filters won't break once the change is implemented. Thank you for your consideration!

Best regards,

--User:Huji (Oaverleg) 00:48, 27 okt 2020 (CET), sent via MediaWiki message delivery

Fraanse invloed op 't NedersaksischBewarken

Hadden we daor gien artikel aover? Of een onderdiel van een artikel? Ni'jluuseger (overleg) 09:48, 31 okt 2020 (CET)

Doot uw beste, luusken! Woolters (overleg) 18:32, 3 nov 2020 (CET)
Ja, laot mij mar weer de wereld uut de braand helpen...! ;) Ni'jluuseger (overleg) 17:10, 4 nov 2020 (CET)
Oaver de kwaliteit van det toekomstig ertikel hoef ie in ieder geval niet klagen ;) Nedersaksische invloed op de Scandinavische talen Grwen (overleg) 14:35, 7 nov 2020 (CET)

Wiki of functions naming contest - Round 2Bewarken

23:10, 5 nov 2020 (CET)

2021 enquête over de verlanglijst van de gemeenschapBewarken

De 2021 enquête over de verlanglijst van de gemeenschap is nu geopend! De enquête is de manier waarmee gemeenschappen bepalen waar het Community Tech team volgend jaar aan moet gaan werken. We moedigen iedereen aan om voorstellen in te dienen voor de deadline op 30 november, of om te reageren op andere voorstellen om ze te helpen verbeteren. De gemeenschappen stemmen op de voorstellen tussen 8 december en 21 december.

Het Community Tech team is gefocussed op hulpmiddelen voor ervaren Wikimedia bewerkers. U kunt voorstellen in elke taal opstellen en wij vertalen deze. Bedankt en we kijken uit naar uw voorstellen!

SGrabarczuk (WMF) 06:11, 20 nov 2020 (CET)

Global bot policy proposal: invitation to a Meta discussionBewarken

Wikidata descriptions changes to be included more often in Recent Changes and WatchlistBewarken

2020 Coolest Tool Award Ceremony on December 11thBewarken

Onderzoek naar het Verlanglijstje van de Wikipedia-gemeenschap 2021Bewarken

SGrabarczuk (WMF)

16:05, 11 dec 2020 (CET)