Heufdmenu losdoon
DE PRÅTHOOK

Welkum in 'De pråthook' van de neadersassiske Wikipedia. Hyr kün jy gesellig pråten, küren of kweadelen en
diskussys voren oaver alderhande saken dee mid Wikipedia van doon hebben, of jy künnen gewoan evven wat bykletsen.

Ny bericht plaatsen   |   Archiv

Koart Leegsaksisch (deurzichtig).png


Inhold

New Wikipedia Library Accounts Available Now (March 2019)Bewarken

Hello Wikimedians!

 
The TWL OWL says sign up today!

The Wikipedia Library is announcing signups today for free, full-access, accounts to published research as part of our Publisher Donation Program. You can sign up for new accounts and research materials on the Library Card platform:

  • Kinige – Primarily Indian-language ebooks - 10 books per month
  • Gale – Times Digital Archive collection added (covering 1785-2013)
  • JSTOR – New applications now being taken again

Many other partnerships with accounts available are listed on our partners page, including Baylor University Press, Taylor & Francis, Cairn, Annual Reviews and Bloomsbury. You can request new partnerships on our Suggestions page.

Do better research and help expand the use of high quality references across Wikipedia projects: sign up today!
--The Wikipedia Library Team 18:40, 13 mrt 2019 (CET)

You can host and coordinate signups for a Wikipedia Library branch in your own language. Please contact Ocaasi (WMF).
This message was delivered via the Global Mass Message tool to The Wikipedia Library Global Delivery List.


Döärverwysings andere språkenBewarken

Et was my up evallen dat ik by vöäl artikelen geyn verwysing vinde når andere språken. Neet vanof de neaderlandske kante, ouk neet vanof de sassiske kante. Lekt my wal belangryk dat lüde uns makkelijk vinden künt in de lyste van språken, by artikelen dee in beide språken beståt. (Hebbe so neet ekekken ho as dat med de düütske/platdüütske kante is). Wat künnet wy hyr an doon? NGolds20 (overleg) 12:13, 18 mrt 2019 (CET)

Dår hevt wiki rechtevoort wat moois vöär. As y under et artikel oaver skone (ik nööm mär wat) skryvet: [nl:schoenen], indexeert wiki dat vanselv en kryg y nå een antal dage de melding dat et döärverbunden is. Woolters (overleg) 13:24, 18 mrt 2019 (CET)
Dat geet nait altied vanselv, see Spesiaal:OngekoppeldePaginas. Ajje n pagina in n annere wiki weet te vinden, kanstet deurverbinden via de link "Verwiezingen derbie zetten". En anners müt er een nei Wikidata-item gemoakt wörden. --bdijkstra (overleg) 13:38, 29 apr 2019 (CEST)

Read-only mode for up to 30 minutes on 11 AprilBewarken

12:56, 8 apr 2019 (CEST)

Wikimedia Foundation Medium-Term Plan feedback requestBewarken

Help met het vertalen naar uw taal

The Wikimedia Foundation has published a Medium-Term Plan proposal covering the next 3–5 years. We want your feedback! Please leave all comments and questions, in any language, on the talk page, by April 20. Bedankt! Quiddity (WMF) (talk) 19:35, 12 apr 2019 (CEST)

Sassisk?Bewarken

Moiie, is de pråthook upny edåne jå? Skeylt wear, et was jå bynå een vyv minuten ümleage rollen up egeaven moment, haha. Mar dår kwam ik neet vöär. Misskyn is myn vråge (of spontane vertwyvelinge) een wat te achter-of vråge vöär hyr, mar toch inholdelik: Wattet wy hyr so skryvet en (hoapelik vöälvüldig) pråtet -wattet wy (neader)sassisk nömet-, is dat wal dådwarkelik sassisk? Ik hebbe my gewoon wys låten maken dat unse språke van et oldsassisk kümt, ofwal de språke dee as gebrükelik was in et olde stammenverbund der sassen, dee by mekare kummen rund 200/300 nå unse jårtellinge. Mar hevt unse headendaagske 'sassisk' noch wal kenmarken van ear språke toon ter tyd? Of de upvolging dårvan, et middelneaderdüütsk? In ho verre pråtet wy noch wal echt sassisk? Asset wy dat al oit edån hebbet? Dit vråg ik my of, ümdat ik opeyns et benül kreyge van dat ik ait segge dat ik sassisk pråte, ümdat dee name der nu eynmål vöär brüükt wörd. Mar der sit nudaagsk so alderbastends vöäle neaderlandsk en düütsk in, dat ik neet meyr weate wat der nu 'puur sassisk' an is, as y et vergelykt med et oldsassisk of et middelneaderdüütsk. Ik binne geyn språk-kündigen, ik pråte alleyne mar so as ik pråte. Mar of et nu gramatikale of töänige vergelykings hevt med disse oldere språken, dår heb ik natuurlik geyn bewys van, want ik weate neet ho as myn vöärolder espröäken hebbed. Wal heyl arg interessant. Is et (gramatikaal en/of töänig) sassisk wattet wy lüllet? (en, jå ik snappe wal dat språken up mekare künnet lyken en mekare beïnvlodet)NGolds20 (overleg) 01:23, 3 mei 2019 (CEST)

Klopt. Eyns in de sovöäl tyd wördt de bodel upeskound... As jy HYR een beatjen rundkyken dan kryg jy een årdig idee van ho et oldsassisk derüüt eseen hevt, en HYR ho et middelsassisk derüüt sag. Natuurlik is et sassik wat veranderd in de loup van de jåren, mär dat is by et neaderlandsk en et düütsk neet anders. Et steyt as een pål boaven water dat de sassiske dialekten al meyr når de landstalen to-egroid binnen (bv. vöärdat wy allinnig 'jy' en 'y' kreygen, bestünd ouk de form 'du' in nds-NL, dee inmiddels verdrüngen is), mär de basiskenmarken dee de taal sassisk maken binnen good herkenbår en noch altyd in stand. De prosody (aksent, toon, ritme) likt by jungere spreakers al meyr up de landstalen an te gån, in dat upsicht binnen dede spreakers een deyl van et et sassiske karakter kwyt, mär der binnen gelukkig noch altyd lüde dee een good sassisk aksent hebben. Gramatikaal, of up et gebeed van woordeskat is der natuurlik ouk variaty in et nivo van sassisk (party formen binnen eyrder üüt et NL eleynd, terwyl andere formen eyrder sassisk binnen), mär in basis is wat wülen mid syn allen pråten nysassisk. Servien (overleg) 23:21, 3 mei 2019 (CEST)
Moin NGolds20. Jå, der is vöäle verhollandsked in uns sassisk. An de düütske syde van 'n pål sint se mangs net wat behöldener as hyr, mär dat hevt ja ouk med språkafstand te maken. Vöär uns is de vermenging van hollandsk en sassisk vöäle makkeliker, ümdat se wat wöördeskat en grammatika körter by mekander ligget as düütsk en sassisk. Der hearst under spreakers altyd slim et idee dat uns sassisk nit meyr et 'echte' plat is (een vast trånentrekkersverhaal wat alle geslächte wear herhaald wördt). Mär dat sint dan vake sentimenten van öldere lüde dee verlangt når öäre kindertyd. Dee hebbet noch ne öldere variant med emaked. Mär språken verandert toovöärtan. Do y niks an en dat hoovt ouk neet. Et plat van nu is nit 'slechter', gewoon anders as dotyds. As y kyket wo slim et engelsk veranderd is oaver de lätste 600 jår, sul y et eigenlik ouk gin engelsk meyr künnen nömen. Toch düt dår gin menske mööylik oaver. Üm an te sluten by Servien, ik sul et eyrder Modern Neadersassisk nömen. Dat hevt seaker noch wöörde en kenmarken van oldsassisk, mär vöär een deyl ouk nit meyr. (Y sullen et ouk ne verbeaterde versy köänen nömen, heylemål anepassed an disse tyd ;-) ). Woolters (overleg) 11:33, 13 mei 2019 (CEST)

Reisbeurzen voor WikimaniaBewarken

Van 14-18 augustus vindt in Stockholm Wikimania plaats, de jaarlijkse internationale bijeenkomst van de Wikimediagemeenschap. Actieve Wikimedianen kunnen bij Wikimedia Nederland een beurs aanvragen voor deelname aan Wikimania. Dit kunnen volledige beurzen zijn voor reis, entree én verblijf, of een beurs voor een deel van de kosten.

Net als vorig jaar zou Wikimedia Nederland graag naast ervaren Wikimania-bezoekers ook tenminste twee Wikimedianen willen steunen die nog nooit naar Wikimania zijn geweest. Wil je Wikimania (misschien voor het eerst) meemaken, dan kun je met dit formulier een beurs aanvragen. Aanvragen moeten voor 1 juni worden ingediend.

Zoals altijd: je hoeft geen lid te zijn van Wikimedia Nederland om voor een beurs in aanmerking te komen. SRientjes (overleg) 13:06, 16 mei 2019 (CEST)

Belangrijk: Beoordeling beheerdersactiviteitBewarken

Hallo. Recentelijk is een nieuw beleid aangenomen over het verwijderen van "extra bevoegdheden" (beheerder, bureaucraat, enz.) door een gemeenschappelijke consensus (uw gemeenschap heeft een aankondiging van het overleg ontvangen). Volgens dit beleid worden de activiteiten van de moderators op kleinere wiki's beoordeeld door de stewards. Voor zover wij weten, heeft uw wiki nog geen formeel proces om de "extra bevoegdheden" van inactieve gebruikers te verwijderen. Dit betekent dat deze taak zo lang wordt uitgevoerd door de stewards volgens de Beoordeling beheerdersactiviteit.

We hebben vastgesteld dat de volgende gebruikers voldoen aan de inactiviteitscriteria (geen bewerkingen en geen gelogde acties in de afgelopen twee jaar):

  1. Grönneger 1 (moderator)

Deze gebruikers ontvangen binnenkort een bericht, waarin hen gevraagd wordt het binnen de gemeenschap aan te geven als zij enkele of alle van hun rechten willen behouden. Als de gebruikers niet reageren, zullen hun geavanceerde rechten door de stewards worden ingetrokken.

Wil jullie gemeenschap haar eigen activiteitsbeoordelingsproces vaststellen, dat voor gaat op het globale proces, willen jullie een andere beslissing nemen met betrekking tot deze inactieve gebruikers met rechten of hebben jullie hier al een beleid voor dat niet bekend is bij de stewards, wil je dit dan aangeven op het berichtenbord van de stewards op Meta-Wiki, zodat we weten dat we niet verder hoeven te gaan met het beoordelen van de rechten op jouw wiki. Hartelijke dank. --Rschen7754 04:10, 19 jun 2019 (CEST)

Wikidata Bridge: edit Wikidata’s data from Wikipedia infoboxesBewarken

Editing News #1—July 2019Bewarken

20:32, 23 jul 2019 (CEST)

Update on the consultation about office actionsBewarken

Hello all,

Last month, the Wikimedia Foundation's Trust & Safety team announced a future consultation about partial and/or temporary office actions. We want to let you know that the draft version of this consultation has now been posted on Meta.

This is a draft. It is not intended to be the consultation itself, which will be posted on Meta likely in early September. Please do not treat this draft as a consultation. Instead, we ask your assistance in forming the final language for the consultation.

For that end, we would like your input over the next couple of weeks about what questions the consultation should ask about partial and temporary Foundation office action bans and how it should be formatted. Please post it on the draft talk page. Our goal is to provide space for the community to discuss all the aspects of these office actions that need to be discussed, and we want to ensure with your feedback that the consultation is presented in the best way to encourage frank and constructive conversation.

Please visit the consultation draft on Meta-wiki and leave your comments on the draft’s talk page about what the consultation should look like and what questions it should ask.

Thank you for your input! -- The Trust & Safety team 10:03, 16 aug 2019 (CEST)

Skryvwyse vöär et wiki-gebrükersüterlikBewarken

Welken skryvwyse willen wy gebrüken vöär et wiki-gebrükersüterlik (de systeemteksten van Wikipedia), up et ougenblik binnen allinnig de höyvdmenus in NSS (Nysassiske Skryvwyse), de rest in een oldere versy van ANS (Algemene Nedersaksische Schriefwieze). Müt alles in NSS of toch alles in ANS? Ik höyre et graege vöärdat ik alles ümmegooie. Servien (overleg) 11:27, 18 aug 2019 (CEST)

Üm my do y allens in NSS (dat was et dool der van, ja?), mär de ervaring leyrt dat nit alleman dårin med wil. Woolters (overleg) 14:43, 18 aug 2019 (CEST)