De Doesburgerbuurt is n buurtschap in de gemeente Ee, in de Nederlaandse provinsie Gelderlaand. t Ligt ten noorden van Ee in n gebied mit veurnaomelik laandbouw, en grenst an de Veluwe. De kortbie-elegen Doesburgerdiek markeert de noordgrens van de Eese niejbouwwiek Kerrem. Deur de buurtschap loopt de spoorweg de Kiepelien. Vanof 1902 had de trein hier n stopplaots. Ondudelik is wanneer disse stopplaots weer op-eheven is. In de buurtschap he'j de Doesburgermeul. Dit is een van de oudste meuls van Nederlaand.

De Doesburgerbuurt mit meul in vroggere tiejen

Ten oosten van de Doesburgerbuurt, an de Zonneoordlaon richting de De Driesprong, lag an t begin van de 20e eeuw t Vliegkamp Ee op de Doesburger Heed. Johan Hilgers vloog hier in 1910 as eerste Nederlaander boven Nederlaands grondgebied. Tegenswoordig is t n bosgebied mit n kämping.

De Doesburgerbuurt was n min of meer onofhankelike buurschap. Der was n eigen buurtbestuur mit n buurtmeister en buurtrichters. In 1902 wieren de gronden verkocht en was der gien bestaonsrecht meer. Der was n zelfde situaosie in de buurt Maonen ten zujen van Ee, die in 1911 ophiel te bestaon. De ouwe wiek Veldhuzen bestaot nog wel.


  Dit artikel is eskreaven in et westveluwske dialekt van Barreveld, in de Algemene Nedersaksiese Schriefwieze.