Drentse Schrieverskring

De Drentse Schrieverskring is een schrieverskring in de Nederlaandse pervincie Drenthe, die van 1953 töt en met 1996 bestund en in 2012 vanni'js op-estart is. 't Heufddoel van de oorspronkelijke Schrieverskring was 't behold van de Drèentse taal en cultuur en 't uutdragen van 't 'Drèents-eigen'. In 1994 verscheen naor anleiding van 't veertigjaorig bestaon van de Schrieverskring de bloemlezing Maandewark, Drèentse verhaolen en gedichten, mit wark van leden deur de jaoren henne.

Ontstaon

bewark

De Schrieverskring wördden op 18 febrewaori 1953 in Grunning op-ericht naor anleiding van 't eerste lustrum van de Drèentse veriening 'Drenthe' in de pervincie Grunning. Bi'j die viering wördden een 'Schrieversveziet' eholden, waor de studenten M.A.M. Huyser van Reenen, Gerard Nijenhuis en Gerriet Wilms 't in 't zin kregen umme de Drèentse schrievers bi'jien te brengen.

Bi'j oprichting bestund 't bestuur uut de volmachten M.A.M. Huyser van Reenen, G. Wilms, G. Nijenhuis, Nell Meyboom-Veltman en Jan Naarding. De Schrieverskring ontwikkelden hum töt een bont gezelschop schrievers, dichters, veurdrachtskeunstenaors, kurendrievers, folkloristen en streektaalliefhebbers. Een aander vrog bestuurslid was Gerrit Kuipers (van 1956 töt 1971), die veurzitter was van 1971 töt 1983.

Drokte

bewark

Maotschoppelijke ontwikkelingen bleef de Kring van ofzi'jdig, op een kleine groep jongeren en polemisten sinds de jaoren tachtig nao. Ie kregen verschil van mening tussen de beholdende garde, die heur meer identificeerden mit 't tiedschrift Oeze Volk (now Oeze Volk/Maandewark) en babyboomers die de Drèentse schrieveri'je wolden moderniseren, van taboes ontdoen en heur maotschoppelijk wolden engageren. Dizze lesten schaarden heur rond 't tiedschrift Roet.

Nao een hoop drokte oaver identiteit en samenstelling wördden de Drentse Schrieverskring ontbunden op 29 meie 1996.

Ni'je Schrieverskring

bewark
 
Kefee De Amer in Amen, daoras in 2012 de ni'je Drentse Schrieverskring veur 't eerst bi'jienkwaamp

In 2012 zetten Gerard Nijenhuis en Albertien Klunder een ni'je Drentse Schrieverskring op, umdet schrievers in Drenthe hadden an-egèven verlet te hebben van onderling contact. De ni'je Schrieverskring mut d'r zowal wezen veur sociaole contacten as veur 't becommentariëren van mekaars wark, 't anfietern van begunnende schrievers en 't behartigen van de belangen van Drèents(talige) schrievers. De eerste bi'jienkomst wördden eholden in kefee De Amer in Amen.

Bronnen

bewark
  Dit stok is eschreven in 't Zuudwest-Zuud-Drèents van de Drèents-Oaveriesselse grèensstreek.