Hulpe:Nedersaksisch schrieven

Hieronder vie'j een korte tekst oaver hoe'j 't Nedersaksisch schrieven kunt.

"Ik praote wal Nedersaksisch, mar schrieve 't niet"

bewark

Een bulte mèensen wilt wal mit an doen op de Wikipedie in 't Nedersaksisch, mar bint bange det ze gien Nedersaksisch schrieven kunt. Ze hebt 't ja aid allennig mar epraot; op schoele leer ie allennig Nederlaans schrieven. Daorumme mut iederiene die 't begunt te schrieven, mit de eschreven vörm in de kunde kommen. 't Kan gek lieken in 't begun.

Mar um daorumme mar niet mit an te doen is zunde, want wi'j weet wal zeker det nog veule meer volk schiere bi'jdragen kan levern. Gieniene van de gebrukers hier 'kun' Nedersaksisch schrieven, en toch hew al 7.929 artikels. Hierunder geve wi'j oe wat tips um oe te helpen zölf ok artikels in oen dialect te schrieven.

Aj ok nog niet (veule) in 't Nedersaksisch elezen hebt, perbeert dan eerst ies mit 't woordbield vertrouwd te raken. Alle artikels bint hier per dialectgroep ekattegoriseerd. Kiekt beveurbield mar ies bi'j Kategorie:Achterhooks artikel. Hieronder stiet een liesien mit dialectgroepen. Onderan elk artikel – ok onderan dit stokkien – stiet in welke dialectgroep 't is edaone. Ie kunt een stokkien in oen dialect kiezen en hardop lezen um wat vertrouwd te raken mit de schriefwieze. D'r bint netuurlijk binnen de grote dialectgroepen nog aordig wat dialectverschillen.

In welk dialect kan 'k schrieven?

bewark

Op dizze Wikipedie schrieve wi'j artikels in alle Nedersaksische dialecten van Nederlaand. Dat bint, in heufdgroepen:

dialect veurbieldartikel
Achterhooks Iezergieteri-j
Drèents Tuugliende
Grunnegs Barok
Oost- en West-Veluws Pinksterbloeme
Sallaans Zwärte Wäter
Stellingwarfs Berkoop
Tweants Iersn doedelzak
Urkers Kribbe

Ok is d'r een stee veur de dialecten van 't Nederlaans-Duutse grèensgebied en daorbuten: 't Oostfries liekt ja veule op 't Grunnegs, en 't Graofschopper plat liekt op de dialecten van oost-Oaveriessel, um twiej veurbielden te geven.

Welk artikel mut in welk dialect?

bewark

Iederiene schrif in 't dialect of de dialecten die as e schrieven kan. Veur elk artikel kös de schriever een labeltien: 'Achterhooks artikel', of 'Drèents artikel' en zo wieder (zo wördt de artikels dus naor dialectgroep ekattegoriseerd). As dan iene mit een aander dialect wil deurwarken an 't zölfde artikel, vrag e of ze zien bi'jdrage wilt ummezetten in 't oorspronkelijke dialect. Zo warkt 't al vanof 't begun en tot now toe giet 't goed.

Nedersaksisch, hoe spel ik det?

bewark

Verschillende lu gebruukt verschillende schriefwiezen, al bint d'r wal wat richtlienden. Daorover kuj hier lezen. Mar muj oe niet al te drok oaver maken: mitwarken is belangrieker as krek volgens een bepaolde spelling schrieven. Wi'j helpt oe wal.

Ie kunt perberen wat ni'js te schrieven, of wat vanuut de Nederlaanse Wikipedia te vertalen. Maakt mar een begunnegien, dan helpe wi'j oe verdan. En bedenk:

Heb der mar fiducie in
Want 't giet precies zoas 't giet
Skik, 't Giet zoas 't giet

Nedersaksisch 'geveul'

bewark

Bie et skrieven van Nedersaksisch is et altied de ofweaging wo stark iej et maket. Et Nedersaksisch van Nederland lönt slim op et Nederlands. Et voort te wied um hier de hele geskiedenisse van de Nedersaksische skrieverieje te behandelen, mer de vroage is voordan of een artikel te slim versimpeld of doarduur juust good Nedersaksisch is. Binnen et Nederlands-Nedersaksische sproakgebeed oaverheerst meesttieds nen simpelen stiel. Den deursnee platsprekker hef weinig met grote deftige wöörde. Mer zulke leu skrievt vake ook nit bie Wikipedia. Bie onderwarpen woaroaver nog nooit earder in et Nedersaksisch skreven is, besteet de kans dat skrievers nog wal es te stark verhollandst skrievt of een onnatuurlik formeel (deftig) register ansprekket. Vergeliekt as vuurbeeld de volgende zinnen:

Nederlands

Paracetamol is een veelgebruikt pijnstillend en koortsverlagend middel. In combinatie met andere geneesmiddelen wordt paracetamol tegen symptomen van verkoudheid ingezet. Het wordt meestal oraal of rectaal toegediend, maar paracetamol kan ook via de ader worden geïnjecteerd. De effecten duren tussen twee en vier uur.

Versaksischt Nederlands

Paracetamol is een völlebroekt pienstillend en koortsverlegend middel. In kombinatie met andere geneasmiddelen wördt paracetamol tegen symptomen van verkoldheid inzat. Et wördt meesttieds oraal of rektaal todeend, mer paracetamol kan ook in ne oare injekteerd worden. De effekten doert tusken twee en veer uur.

"Good" Nedersaksisch

Paracetamol is een middel wat völle tegen zearte en koortsen broekt wördt. Samen met andere geneasmiddelen wördt paracetamol ook broekt tegen de verskienselen van verkoldheid. Et kan slikt worden of in et gaetjen van et gat inbracht, mer ook in ne oare inspuitt. Et warket tusken twee en veer uur lange.

Op disse Wikipedia wilt wiej gin politie spöllen. Toch vroagt wiej oe as skriever te mikken op de darde versie. Doar valt et argument van onhinderde kennisoaverdracht nog bie te neumen. Wo simpeler wat beskreven is, wo makkeliker et te leazen is.