Kedingen was gedoerende t Ancien régime n rechterambt in t drostambt Tweante. t Rechterambt hef töt an de nieje indelige van Napoleon Bonaparte bestoan. De aandere ambten warren Oatmörsken, Oldenzel, Eanske, Dealden, Boarne, Deepn en Hoksebarge. Doarnöast ha'j de Hearlikheaid Almelo.

Elk rechterambt was eneumd noar de heuwdplaatse der van, behalve Kedingen. Dit hef der deels met te maken det Kedingen ontstoan is toow't meardere plaatsen bie mekoar edoan wörden: Riessen, Goor, Wierden en Maarkel

Geskiedenisse bewark

In 1385 wör der ne lieste emaakt van rechters. Doarop steunden disse veer plaatsen met ne egene richter. An t begin van t 15de joarhoonderd hebt Maarkel en Wierden gin rechters mear, en zeent ze bie Goor en Riessen edoan. Later komt Goor en Riessen ook oonder enen rechter. In 1439 wörd t vuur t eerst Rechterambt Kedingen eneumd. In 1811 wörd Kedingen op ehewen, en onsteunden de gemeentes Wierden, Goor en Riessen. In 1818 wörd Goor nog es op edeeld in de gemeentes Goor en Maarkel.

Rechtsproake van de Hoge Baanke bewark

De beaide steaden Riessen en Goor hebt vake in völle twiststukke t recht van de Hoge Baanke op eëesket. Beaide steaden zeaden det t recht öar tooheurden. Riessen har al länger as Goor stadsrechten, en zea doarumme eulder te wean. Goor zea det ze eulder warren duur de bisskopsborcht. Oeteaindelik bleek det Riessen de Hoge Baanke heul, wat op t Skeeld in Riessen steet. n Antal heultene baanken in n "gespannen en geheghend gericht". Mear vuur de gewone rechtsproak wör Kedingen verdeeld in de Riessense kwarteren en de Goorse kwarteren. Beaide hadden ze wier öare egene rechters en oonderrechters.

Kwarteren bewark

Riessense Kwarteren bewark

De stad Riessen

Goorse kwarteren bewark

Aodelike huze bewark

Havezates bewark

Kedingen har heel wat havezates. In zowat elken noaberskop lea der wal ene.

mear aodelike huze bewark

De volgende huze wörden wal duur oadel bewoond mear gavven gin recht op deelnemming in t Ridderskop.

Rechters van t rechterambt Kedingen bewark

 • Jacob Rorinck 1351
 • Cope ten Have 1368 - 1385
 • Henric Roerinc 1394
 • Bruun van Hederick 1400 - 1414
 • Steven van Belen anders geheten Vleck 1414 - 1416
 • Herbert Satterpe 1430
 • Wigbolt van Warmelo 1430 - 1453
 • Aerndt van Warnelo 1448
 • Ghert van Woertreden 1448
 • Jacob van Thije 1455 - 1479
 • Bertolt van Langen Bertoltsz. 1474 - 1479
 • Johan die Reiger Arentsz. 1489 - 1492
 • Herman Droste 1514
 • Diederick van Bevervoorde 1518
 • Bruijn van Langen 1518 - 1531
 • Hendrik ten Oever 1536
 • Johan Dop 1543 - 1552
 • George van Barmentlo 1554 - 1560
 • Johan Helmichs 1578
 • David Berck 1592 - 1600
 • Gerhardt de Gruijter 1600 - 1616
 • Frederik van Voerst 1622
 • C.Stappert 1627
 • Henrick Helmichs 1628 - 1633
 • Johan Koenders 1641 - 1645
 • Evert Meijer 1657
 • Henrick Wijchman sr. 1664
 • Henrick Wijchman jr. 1664
 • Michel Helmichs 1672
 • Gerrit Willem van Hoevell van het Nienhuis 1691
 • Johan ten Oever 1693
 • Assuerus Fockinck 1700 - 1716
 • Roelof van Hoevell 1749
 • Gerrit Zijthoff 1759
 • Jan Adriaan baron van Hoevell 1766 - 1778
 • Jan Heijdentrick van Coeverden tot Wegdam 1782
 • Antony Berends 1784
 • Jan Hendrik Bruggink 1786
 • Wilhelm Jalink 1789 - 1797
 • Wolter Jalink Wzn. 1800 - 1803
 • Willem Hulsken 1803 - 1811
Bronnen / wellen:
 • Telting, A., Stadsregt van Rijssen (Zwolle 1889) (=OSDM 1ste deel 9e stuk).
 • Archeologische Werkgroep Riessen, Overijsselse Historische Bijdragen (Zwolle 2007) 122e stuk.
 • Schlüter, D. Met den koorde of door het zwaard, (Oldenzaal, 1994)