Overleg:Sallaanse taalwiezer

Active discussions
 • Mojje, 'k hebbe probeerd umme 'n grammatica op te stellen veur 't Sallaans, inspireerd deur 't Vechtdals, wilt jullie kieken en beoordelen of 't beetie te volng is (mu-j ween bi'j koppie 'Spelling/ medeklinkers')? Ik binne veural gien prof in spelling en grammatica, maor dit bint wel dingen wat mi'j opveul in mien umgeving sinds ik met 't dialect bezig binne, en 'k hope op dizze meniere 't dialect wat begriep en griep-baarder de maken (en ok um zo töt 'n vaste spellings-wieze te kom, 't liefs 'n algemiene). Nickg19 (overleg) 21:28, 29 jul 2012 (CEST)
  • Moi Nick, ik mutte d'r later nog ies bèter naor kieken, mar ik zol de formulering '[Nederlaands] wod [Nedersaksisch]', beveurbield 'paard' wod 'peerd', veraandern in 'paard' is 'peerd', aans liekt 't net of 't Sallaands vanuut 't Nederlaands/Hollaands ontwörpen is. Mooi um hier nog een Oaveriesselaor gangs te zien! --Ni'jluuseger (overleg) 23:00, 29 jul 2012 (CEST)
   • Moin Nick, t is inderdaad es good hier noar te kiekn. Wellicht vuur de aandere angreanzende dialektn ook es good um te zeen. Ik kenne wal n betn Sallaands, mer t kleenkt noargns noar as ik det zelf mos sprekn dus t is good as ieje en Faasco doar es woark van maakt. Ik hebbe n antal dinge dee'k aanders zol doon, mer det mu'j natuurlik helemoals zelf weetn:
    • De plaatsnaams zol ik noar euntern zetn. t Geet um de Sallaandse sproake, en nit meteen um de plaatsn. t Is mooi um te weetn, mer nit meteen t belangriekste van t hele Sallaands.
    • Wat Ni'jluuseger zeg. (ik zol de vergelieking met t Hollaands helemoal vort loatn. t Sallaands keump nit oet t Hollaands. t Hef ne totaal aandere ontstoansgeskiedenisse. Det zol ik benoadrukn en doar ma'j greuts op wean. t Is wal stoark duur t Hollaands beïnvlood, mer t Sallaands is beslist gin halfslachtig Hollaands)
    • Ik zol t probeern wat antrekkeliker an t oge te maakn. Gebroekt n tabelleken um de verskilnde wöarde wat te skeaidn. Of mear peuntverdelingn. (de walbekeande bullets en oonderverdeling, net as hier dus)
    • Ne leazetip: Jan Nijen-Twilhaar. Sallands, Twents en Achterhoeks.(http://www.bruna.nl/boeken/sallands-twents-en-achterhoeks-9789012090209) Det is n kleain griepbeukn woerin't de oawereenkomsten van disse verskilnde dialektn heel hapkloar en good te vertearn beskreewn stoat, beaide met oetspraak en grammatiek. Hee keump oet healdern mer det gef niks.
    • Völle geluk dr met. A'j dr nit oetkomt, heure vie t wal. Woolters (overleg) 00:04, 30 jul 2012 (CEST)
 • Ni'jluuseger, ie hebt gliek ja, ik had daor nie zo bi'j nao-edacht toen ik begun te schriem. Da's juuste iene van de redenen da-k 't dialect machtig vinde; 't is 'n veurtvloeisel uut de taal die de Saksen ooit espreuken hebt (nederlaans kömp van 't fraankisch), en daorumme ma-w 't as appart ziene van 't NL . Kwil oe bedaanken da-j mi'j daor eem terrechte wiest! A-j mi'j wilt helpen, ma-j dat geruste heur, 'k hebbe Faasco ok al evraogt. Volngs mi'j binne wi'j de ienigse drieje hierzoot met 't Sallaans as moertaal onie? Nickg19 (overleg) 13:01, 30 jul 2012 (CEST)
 • En Woolters, di-s nog maar 'n begunnichie, en bin nie al te wies met al de mooglijkheden van wikipedie, hoe kan 'k dan zo'n mooi tabbelechie maakn? want dat oogt wel ietsies better jao. En 'k zol eem kieken nao wa-j mi'j an wiest, bedaankt veurt met deenken! Nickg19 (overleg) 13:01, 30 jul 2012 (CEST)
Moi Nick, ik bin zoas de mieste jongeren niet platpraotend op-egruuid, mar - zoas veulen - wal platluusternd. 't Ni'jlusens zoas ik det kenne hef net wat meer van 't Drèents daorboaven as van 't Sallaands daoronder, mar 't slöt ok nauw an op oen Bantems. Veul wille! Ni'jluuseger (overleg) 15:24, 30 jul 2012 (CEST)::
 • Moi Nick, Ik hebbe wat in oen stuk eknooid, zoa'j kunt zien. As t oe niet goed liekt, mu'j t maar weerumme draeien. Zoa'j ziet is der nogal wat verskil in uutspraak. Baantums is weer aanders dan Haddenbargs of Lutters. Dus ie hebt nog heel wat te doen as ie heel Sallaand der in wilt betrekken. Heel veule sienoniemen veur verskillende woorden. Denk is an Deemters, Roaltes, Zwols of Holtens. Succes der mee. Hoi Faasco (overleg) 22:29, 31 jul 2012 (CEST)
Zo verschrikkelijk veule grammaticale verschillen bint d'r ok weer niet in de Sallaandse variaanten onderling. De verkleinvörm hef veul variaanten, ja, van mannegien töt menneke. Synoniemen van woorden vaalt niet onder de grammatica; die geew in de apatte artikelen onder 't heufien 'Nedersaksisch' (bijv. bi'j ulk), en in 't Nedersaksies woordenboek. Draagt daor ok oen kennis an bi'j! Ni'jluuseger (overleg) 23:16, 31 jul 2012 (CEST)
Jullie hebt beide gliek, tis wel 'n heidens karwie. En d'r bint verschilln, det verschilt zölfs per dorpie! Maar Ni'jluseger hef ok gliek det 't Nedersaksisch onderling nie zo verschrikklijk veule met mekare verschilt, d'r zit wel 'n bepaolde rooje lien deurhen. Ik deenke da-k mi'j maar mut beparken töt juuste de grofe dingn an te pakken, de dingn die de Sallaans variaantn grotendeels met mekare gemien hebt en wulke juuste 't Sallaans distantieert van aandre variaantn. Maar dan mu-k weer de vraoge stelln wat now warklijk Sallaans is.. En d'r bint ok nog overgangn naor 't Dreents enz.. Haha, waor bi-k met begunt, ik binne al zo'n grammaticaol-ramp. Oja, 'k hebbe det tabbelechie van 't Dreents hier ok bi'j eplakt; onderdaod, 't verschilt haoste niks, maar 'k hebbe wel enkle klenne anpassinchies muttn maken.Nickg19 (overleg) 19:22, 1 aug 2012 (CEST)
Prima, Faasco, ie hebt 't veul dudelijker emaakt as 'tgiene ik d'r heb neer ezet! Nickg19 (overleg) 19:29, 1 aug 2012 (CEST)
Kuj naogaon aj uut een dörp komt waor 't Sallaands en 't Drèents in mekare griept, waj dan uut te leggen hebt... Mar wi'j doet op internet pionierswark; jaoren later kuw zeggen dew töt de eersten beheurden. --Ni'jluuseger (overleg) 20:40, 1 aug 2012 (CEST)

EenheidsmeervoldBewarken

Dat Wi'j loopt daor <> Daor lope wi'j herken ik. Ik zeg (ok?) Daor loopt wi'j, moar ik bin neet wisse of dat ne hyperkorreksie is. t Lik mie n dudelik tegenvoorbeeld veur t eenheidsmeervold. --129.125.102.126 00:39, 3 aug 2012 (CEST)

Minne verkloaring (wat tuskenbeaide niks hooft te beteekn): Dee "lope" lik mie gin verbastering van "lopen", mer van "lopet". t Was vroger gebroekelik (ook in Sallaand) um "lopet, maket" te zegn (vgl. t Duutse Ihr meldet). Det heur'j bievuurbeeld nog wierumme in Eanter/Riessen (sorry, det is wal Tweante, mer toch, hier zegge vie det ook), in woarkwöarde as "waarket, wochet, lukket". Mer t is lastig um dee -t oet te sprekn in "waarket vie", of in elk geval is t makkeliker oet te sprekn a'j t vort loatt: "waarke- vie".
Ne aandere verkloaring kan wean at t eerst wal "waarkt vie" was, doarnoa dee -t is vort evöln. Mer "waark vie" is net zo verveelnd oet te sprekn as "waarkt vie", dus um det makkeliker te maakn is dr heanig an ne inlassing in ekömn (dus net as bie "pankook" is dr ne -e tusken ekömn: "pannekook".) Woolters (overleg) 10:49, 3 aug 2012 (CEST)
   • Der bint n stel Vloams-Nederlaandse "geleerden" die der pannenkoek van emaakt hebt. Net as ruggengraat en meer van die onzin, onder t genot van n fikse hoeveulheid "Duvels". Ik hebbe maar iene groat in de rugge en bakke mien koeke in iene panne. Dus is der veule te zeggen veur pankoeke (zie Duuts en Engels) en ruggroat. Loate wi'j as dialectproaters doar asjeblief niet an mitdoen. Faasco (overleg) 21:51, 23 aug 2012 (CEST)
Vergeliekt ok 'doere wi'j' (van 'doen'). Ni'jluuseger (overleg) 10:52, 3 aug 2012 (CEST)
@Woolters, "lope" is ok de 1e persoon eankelvold, en doar zeg ie "loop ik". Da-s ok ne verklaoring, ducht mij. --129.125.102.126 03:21, 5 aug 2012 (CEST)
Is inderdaad ook heel good meugelik. Mer dan zol t ook vie lope mutn wean, mer det is t dan wier nit. Woolters (overleg) 12:22, 5 aug 2012 (CEST)
En dan he-j ok nog "ie komt" en "kom ie", maar t is weal "komt ie-luje" ducht mie. Maar zo-as zo vake, ik bin neet wisse. --129.125.102.126 05:21, 7 aug 2012 (CEST)

Taal of dialectBewarken

Moi Nick, Nog is noar oen taalwiezer ekeken. Knap stuk wark. Mien complimenten! Ik vinde da'j goed op weg bint; ie hebt t heel uutgebreid behaandeld. Niet da'k gien commentaar hebbe. Der zit nog wel wat onvolkommenheden in, maar dat gef niks. Ie zegt zölf dat t nog maar ee beguunechien is. Ik zit nou in mien zomerhuussien in Ermelo mit beperkte internetmeugelukheid. (Laptop mit hotspot via n smartfoon). Dus ik komme der nog op terugge. Alleen road ik oe an um de boel nog is goed noa te kieken. Denk ok is goed noa over IPA fonetiese tekens. O, kiek ok even noar: www.lowlands-l.net/anniversary/sallaans.php Volholden maar en tut de volgende keer. Dick. Faasco (overleg) 21:45, 21 aug 2012 (CEST):: Hier dan mien vervolg Nick:

Moi Nick, Zoas beloofd krieg ie hier mien mening over oen "Sallaanse Taalwiezer". Eerst even [æ:m] dit: Wikipedie (NDS) is in t leven eroepen [ə'rʊpm] as tegenhanger [tæ:ŋhɑŋəh] van de Leegduutse Wikipedia. De bedoeling is um t Nedersaksisch as streektaal te gebruken noast t Nederlands. Servien, Droadnaegel, Woolters, Grönneger en Ni'jluusiger en misschien n paar aandern hebt t veurtouw eneumen en Wikipedie emaakt zoas t now is. Ik heb door alle respekt en lof veur; die jonges hebt er hard an ewarkt en der echt wat van emaakt. Zi'j hebt ok een NDS-schriefwiezer emaakt, die ze as n soort veurschrift hanteert, hoewel disse schriefwiezer ['sχri:fwi:zəh] noar mien mening nog lange niet uutkristalliseert is. t Mooie is, en dat vinne ik geweldig, dat ze de IPA phonetische tekens in die schriefwiezer hebt op eneumen en dat ze die ok in t Wikipedie-kladblok (veur die een artikel wil schrieven) onder bizundere tekens hebt op eneumen. Nick, ik filosofere der wat op lös. I bint zölf filosoof, dus doar weet ie alles van. Nou de Sallaanse taalwiezer. Woar doe'j dat veur? Ik neme an um het Sallands te promoten en t dialekt veur latere generasies vaste te leggen. En niet veur simpele zielen. Ie mut t mi'j maar niet kwoaluk nemen, maar in oen stuk klinkt t wel n beetien zo. Veurbeeld: "t Is nog maar een begunnechien [bə'ɣʌnəχi:n] " en dat soort dingen. Die ku'j der beter uut halen. Loat t as een volwassen stuk klinken. Dan t fonetisch schrieven. Ik vinde dat dat n stuk minder kan. Loat oe niks wies maken deur de heren, boven enuumd, die zich zölf ok nog wel es tegenspreekt. t Mooiste vun ik dat ze gien "luk" en "tug" uutgangen wilt umdat dat tè fonetisch is. En veur de rest schrieft ze zo fonetisch as de pest. Ha, ha.

Ok de "oa"-klank, die in t Sallands zowat heilig is, wilt ze niet zien. Trek oe doar niks van an.
Hold t Sallands en schrief niet te veule Baantems. Lees ok is wat van aandere Sallandse schrievers en probere um n breed gebied te besloan. Nog even dit: ie zet boven oen tabelle "Teengswoordige Tied" . Doar ku'j beter Tegenwoordige [tæ:ŋwoordɪɣə] [ti:d] van maken [mɑ:kŋ].
Ie ziet wel da'k hier gebruuk make van de IPA-simbolen. In n stuk over taal of dialekt ku'j dat onbeparkt doen. In artikels liever niet, dat maakt t er niet leesboarder op. Ik hebbe ooit n stukken uut de NDS-schriefwiezer eschreven in t (fantasie)-angelsaksies.
Angel-saksies "Mai littel brödder jestedee hed loekd for his sepperit ciediies en het poet dem in eh smol box, so hie woed not loeoez dem. Toe deejs ehgoo hie wos bai mai önkel et de faam en hed teken dem wid him. Es hie loekt bai die ennimels, wan wos fallen out. Leet in die iievening mai bröddeh keem hoom en aast mie: ”Did joe tuts mai ciediies?” Ai seejd det ai didnt, but hie ment det wan feejld. Histeerikelly hie strood troe de hous en den hie riememberd det hie hed biien wid de box bai de littel lems. Es hie droof to mai önkels en loekt in de lend, hie sow e bloe glissening in de graas. It wos his ciediie en end fortoeneetelie nötting heppend wid it. Hie frendlie apollozjaist toe mie for his akkoesjuns. Mödder seejd: “Sjel wie koo somweer for eh dinneh?” Mai ded seejd: “Dets well, if its not toeoe ekspensif, daaling!” En deer wie went. Es wie set doun, de weejter aast us wot wie wonted toe drink. Ai hed eh glaas of wotteh, de rest of us wonted wain. Suddenlie mai faadeh seeid: “: Koed hevvens, ai must fiied de sjiiep!” Mai möddeh kot enkrie. “Doont toak so lout! Det joe ken doe leter dis nait es wel!” Mai faadeh eksepted det en staarted wid his bief. Biliief mie, es mai piiepel koos out for dinneh, joe better kennot steej wid dem".

Gien Engelsman zol dat zo schrieven. Hier ku'j zien hoe belacheluk t is um àl te fonetisch te schrieven. De jongs van Wikipedie hadden t niet begrepen. Der kwamen al gauw eigen vertalings van dat onzinstuk uut de Twentse, Grönningse en Achterhookse hoek. Ik hope dat ie t wèl begriept; t giet niet um dat stuk, maar um de overbodigheid an te tonen van t veuls te fonetisch schrieven. En geleuf maar dat der wat of-ebroddeld wördt in de schrieveri'je! Nick, goa deur, ie doet goed wark, maar hold de kop der bi'j. Dick.Faasco (overleg) 10:53, 24 aug 2012 (CEST)

 • Moi Faasco,
Bedankt da'j vindt da'w echt wat van Wikipedia:ANS emaakt hebt. Hef genog meuite ekost, met n klein tröpken leu. Droadnaegel (overleg) 23:59, 24 aug 2012 (CEST)
...Ja, jammer dat der zo weinig bint. Faasco (overleg) 12:44, 25 aug 2012 (CEST)
In de rest van ow verhaal zee'k da'j nogal wat oetdeelt, dus ik nem an da'j t könt lieden da'j der wat weerumme kriegt. Niks perseunliks, maor op argumenten. En dat mot ok zo, um de spraoke laevendig te holden, mot der ovver enööld worden. Droadnaegel (overleg) 23:59, 24 aug 2012 (CEST)
...Hoe meer, hoe liever. Jammer dat der niet veule meer mensen op reageert. (f) Faasco (overleg) 12:44, 25 aug 2012 (CEST)
... "hoewel disse schriefwiezer ['sχri:fwi:zəh] noar mien mening nog lange niet uutkristalliseert is."
Helemaol met eens, dit is de eerste oetgave, en dan mot nog blieken ho warkbaor dat is. En dat is bi'j bv. t Nederlaands neet anders: ho bli'j bun i'j met de veurskriften van de Taalunie um "kippensoep" te motten skrieven, wat veur westerlingen gin donder oetmek, want dee sprekt den tussen-n toch neet oet, maor veur t Nedersaksiekse deel geet dat kompleet teggen t geveul in. Droadnaegel (overleg) 23:59, 24 aug 2012 (CEST)
...Dat is wat van mi'j persoonluk. Ik vinde zölf dat sommige veraanderingen, hoewel een taal levend is, niet altied goed uutvalt. Faasco (overleg) 12:44, 25 aug 2012 (CEST)
...Dan t fonetisch schrieven. Ik vinde dat dat n stuk minder kan. Loat oe niks wies maken deur de heren, boven enuumd, die zich zölf ok nog wel es tegenspreekt.

t Mooiste vun ik dat ze gien "luk" en "tug" uutgangen wilt umdat dat tè fonetisch is. En veur de rest schrieft ze zo fonetisch as de pest. Ha, ha.

Kwats. Wi'j wilt gin -luk en -dug, of -lek en -deg umdat dat neet eendudig is. De WALD skriefwieze skrif bv -lek veur, andere skriefwiezes -lijk , weer anderen -lik. Wi'j hebt derveur ekaozen um -lik te nemmen umdat dat t beste anlöt bi-j t Duuts Nedersaksies/Plattduuts/Duuts met oetgangen as -lich -lik. De nl-variant met -lijk dut t minste recht an onze spraoke, want de ij klank kump hier zowat neet veur.
Daor he'j ow mantra van te foneties weer. Maor neumt no s man en peerd, en gef n dudelik veurbeeld waor t te foneties is, en doot n veurstel ho i'j t zollen doon. Ik geleuf zelf, dat t met dat fonetiese nog wal metvölt in ANS, a'j t vergeliekt met bv de Twaentse skriefwieze. Wi'j skrieft in ANS bv worden, en zegt wo'nn, wi'j zegt zwat, en skrieft zwart ezw. Droadnaegel (overleg) 23:59, 24 aug 2012 (CEST)
...Misschien vuule ie oe persoonluk an-espreuken, maar dat was niet mien bedoeling. As wi'j ons niet noar t Nederlands richten, hoeve wi'j ons ok niet op t Duuts te richten. Ik vinde (persoonluk) dat luk [lək] et beste anslöt bi'j de stomme e.
...Wat t te fonetisch betreft, dat was meer noar NickG19 ericht. Dat is wat, dat niet zo ien twee drie an te wiezen is. Sommige artikels in Wikipedie bint vlot te lezen; aandere weer minder umdat woorden in mien ogen veul te fonetisch eschreven bint. Maar dat kom ie wel tegen a'j zo maar is wat artikels noaleest. Ik marke bi'j mi'j zölf ok, dat ik in t begun ok nogal fonetisch eschreven hebbe. Faasco (overleg) 12:44, 25 aug 2012 (CEST)
Nee heur, ik veul mi'j neet perseunlik an evollen, maor wi'j hebt de neudige meuite estokken in ANS, en wil onze keuzes daor wal oetleggen. Ik meenden da'j met dat foneties, of sprektaol teggen skrieftaol, wa'j ok op andere plaetse neerezat hebt, op ANS duden. As dat neet zo is, dan spit mi'j dat, en bun'k beni'jd naor wa'j in dat opzicht van ANS vindt. En da'w neet naor Duuts mot kieken he'j absoluut geliek an, maor Plattduuts mo'w wal naor kieken, en daor skrieft ze -i-. Droadnaegel (overleg) 23:49, 30 aug 2012 (CEST)

... Ok de "oa"-klank, die in t Sallands zowat heilig is, wilt ze niet zien. Trek oe doar niks van an.

Ok neet waor. De enige ons bekende skriefwiezen veur Sallaands bunt SONT em [1]]. Kiekt daor s op ziede 4, en dan wörd ao veur eskreuven, veur de klank in zone Droadnaegel (overleg) 23:59, 24 aug 2012 (CEST)
...Kiek de ANS schriefwiezer der maar op noa. De [ɔ:]klank kan zowel as oa of as ao eschreven wörden. Maar dat is ok n kwestie van gevuul. As ik disse klank uutspreke begun ik mit de o(de mond half lös) en endige mit n a (de mond wieder lös) Dat is ok weer persoonluke smaak maar zo zie ik t now ienmoal. Faasco (overleg) 12:44, 25 aug 2012 (CEST)
Ik ken de ANS skriefwiezer wal redelik good, en dat is neet zo: de [ɔ:]-klaank skrief i'j as ao in ANS, en de Grunneger -oow- klaank as oa. Kiekt t maor nao, of beluuster op Klankleer van t Nedersaksies. Enige oetzondering is veur t Twaents, waor't ze ne lange tradietsie hebt met -oa-.
Dan dan tweede deel da'j hier neumt: ik begin met de mond half los, en gao ik naor n a too, met de mond wieter los. Da's n moeilik punt. I'j mot onderskeid maken tussen twee soorten klanken: monoftongen en diftongen. Monoftongen bunt klanken waor de artikulatoren (de spraok/klaankvormdende delen, zoas lippen, tonge, taanden) stil blieft staon zolang as den klinker duurt. In t Achterhooks, Twaents, Veluws, Dreents ezw hew daor nen ekstra klaank vergelekken met t Nederlaands. De klaank as in zone, roze. ::;Dat is geliek an de klaank in staon, ik gao, en daor geet de mond neet wieter los, en dan klopt dat verhaal van eerst -o en dan -a neet meer. Daor zo'j dus oa of ao kunnen skrieven, dat mek niks oet. Maor a'j t hebt ovver de diftongen, he'j helemaol geliek. Bi'j diftongen verandert de artikulatoren in den klinker. In nl: ui, ei, eeuw ezw. Sprek t maor s oet, en leg nen vinger op de lippe, dan veul i'j wat bewaegen. En daor he'w in t Nedersaksies wal iets apart: veur n -r, he'w zonnen diftong, en lao'w den -r zelf haost vort. Sprek maor s jaor, oor, beer ezw oet. Dan verandert de stand van de lippen wal in de -ao-, en dan is t presies eerst o, en dan a. Dan wörd t moeilik, want a'j t zuver wilt holden, dan zo'j t nl: jaar motten skrieven as joor. Jaar riemt in t Nedersaksies op oor, zelfden klaank. Door (de name van t deerntjen) riemt op waar (woar/waor). In alle Nedersakiese spellingen dee ik kenne, skrieft ze den diftong geliek an den monoftong, maor (moo-ah) is faeilik nen aanderen klaank. En det vin'k perseunlik ne moeilike keuze, en steet mi'j ok in ANS teggen: joor skrieven is minder herkenbaor vanoet t nl, maor t meest konsekwent, in jaor staot de letters presies verkeerd um, en in joar klopt den klaank neet meer met t Grunnegs. In ANS is de skriefwieze veur den diftong noo -ao-, maor i'j hebt absoluut n punt dat dat verkeerdum is, maor ne "mooie" oplossing lik t hier neet t gevven. Droadnaegel (overleg) 23:49, 30 aug 2012 (CEST)
... Gien Engelsman zol dat zo schrieven. Hier ku'j zien hoe belacheluk t is um àl te fonetisch te schrieven.
Gin ovvertugend argument. Skrieft t s op in de nl-spelling, of in de franse spelling. Dan zut t der ok neet oet. Droadnaegel (overleg) 23:59, 24 aug 2012 (CEST)
...Mit iens, maar dat was ok de bedoeling. Faasco (overleg) 12:44, 25 aug 2012 (CEST)
... De jongs van Wikipedie hadden t niet begrepen. Der kwamen al gauw eigen vertalings van dat onzinstuk uut de Twentse, Grönningse en Achterhookse hoek.
Hier mo'j t neet umdraeien. De twe, gos, vel, en act stukskes stonden der al lange veurdat i'j ow Angelsaksiese experiment der neer zetten. En op de ovverlegziede ging t ovver verskeiden oetspraoken van t Engels Droadnaegel (overleg) 23:59, 24 aug 2012 (CEST)
...As die stukkies der niet al stunden, had ik t ok niet kunnen schrieven. Faasco (overleg) 12:44, 25 aug 2012 (CEST)
Dus, laot maor heuren: welken regel van ANS mot der anders volgens ow, en wat is der dan te foneties? A'j dat no gewoon s oetsprekt, dan ku'w t der ovver hebben, maor kritiek as: dat is te foneties, of skriefwieze is gin sprekwieze kö'w neet völle met.
Nogmaols, ik val ow neet perseunlik an, maor n betjen diskussieren kan gin kwaod duch mi'j.
Goodgaon, Droadnaegel (overleg) 23:59, 24 aug 2012 (CEST)::
...Mi'j ducht, dat ie t nòg niet begrepen hebt.
Dat stuk onzin was juust um de overfonetisch schriefwieze an te tonen. t Is toch gien anval? Nickg hef mi'j evroagd um wat hulpe bi'j zien Sallaanse Taalwiezer. Doar heb ik noar mien gevuul n eerluke mening egeven.
Nogmoals, ik wil gien mense persoonluk anvallen. Iederiene döt zien best en dat waardeer ik. Ik wil ok graag iederiene in zien woardigheid loaten, En ik holde van n gezonde diskussie. Bovendien proat ik al bi'jnoa 80 joar Sallaands (Drèns-Vechtdals) of hoe o'j t numen wilt. Dus mien schrieveri'je doe ik op mien eigen maniere en ik hope dat aanderen dat ok doet. Zo blef t dialekt veur t noageslacht bewaard en ik mene dat dat ok de bedoeling is. Faasco (overleg) 12:44, 25 aug 2012 (CEST)
Een plezierege Zundag, en ik heure graag van oe. Faasco (overleg) 12:44, 25 aug 2012 (CEST)
En da's zonder meer waor, ik mag ok geerne n betjen diskussieren, maor völle belangrieker is da'w blieft skrieven. En in mien idee kan ne eendudige skriefwieze de spraoke verstarken, en minder as dialekt bekekken worden, maor skrieven wa'j könt, ho dan ok, is nog völle belangrieker um de spraoke vast te leggen. Droadnaegel (overleg) 23:49, 30 aug 2012 (CEST)::

Moi Droadnaegel, Volholden maar. Wie schriewt die bliewt. Faasco (overleg) 10:03, 31 aug 2012 (CEST)::

ZullenBewarken

Moi Nick, Zoaj ziet heb ik wat vroagtekens eplaatst bi'j zullen. Wat betekent: "ik heb ezuld"? Da'j zoere zult emaakt hebt? Ik zol de grammatica der nog maar is flink op noakieken. Volgens mi'j kàn dat helemoale niet. Of bedoele ie "ik heb ezeuld"? Da'j argens mit esjouwd hebt. Modjoo! Faasco (overleg) 14:51, 29 okt 2012 (CET)

 • Oeh, kiek, dat heb ie eem mooi op-emarkt! Ik hadde dat tabbelechie over-enum uut de Drentse taalwiezer, umdat die veul overienkomstn hef, en now a-j 't zo zegt he-k 't nog mar iens deur-eleesn en he-k nog 'n paar 'fouties' evun en an-epast. En van wat ie zeen he-k ok eem over nao-edacht en wat op-ezöcht mar ik konne d'r niks op vindn want 'zullen' ku-j nie in voltooid deelwoord zettn. Dus he-k 'm mar eschrapt uut 't tabbelechie. Nickg19 (overleg) 21:27, 21 nov 2012 (CET)
Make der nog ma n tabellechien bi'j Nick. n Tabbelegie he'k nog nooit van eheurd! Zullen hef inderdoad gien deelwoorden. Groetn, Dick Faasco (overleg) 21:39, 21 nov 2012 (CET)

Oa of aoBewarken

Nog even over de spelling van o.a. de woorden doar, kloar, woar, gevoar,enz. Der is deur de Iesselacademie een Overijssels Woordenboek uut egeven. Dr. Harrie Scholtmeijer schref in et eerste deel Het Huis A: dat in Overiessel in 38 plasen de oa gebruukt wördt en 8 plasen ao en wat plasen(7) oa en ao deur mekare. Een mooi kaartien in dat woordenboek gef dat ok an. Groeten van n eigenwieze Faasco (overleg) 21:48, 15 apr 2013 (CEST)

Terugkeren naar de pagina "Sallaanse taalwiezer".