Omrop Fryslân (Stellingwarfs: Omroep Frieslaand) is ien van de ooldste regionaole radio- en tillevisieomroepen van Nederlaand. De omroep zendt uut in de perveencie Frieslaand.

Geschiedenis

bewark

De eerste uutzendings waren via de Regionale Omroep Noord (RON) in 1946. In de jaoren '50 wodde RON ommezet in RONO (Regionale Omroep Noord en Oost). In 1978 wodde de RONO opsplit in drie zenders: Noord, Oost en Frieslaand. In 1988 gong Radio Fryslân zelsstandig veerder as Omrop Fryslân.

In 1994 begonden Omrop Fryslân mit tillevisieuutzendings van een ure. Inkelde jaoren laeter wodde begonnen mit et uutzenden van een pergramme van aanderhalf ure, dat de hiele naachte herhaeld wodde.

Inhoold

bewark

In de pergrammes van Omrop Fryslân wodt veurnaemelik Fries praot. Bi'jtieden bin d'r stokkies in et Stellingwarfs, de tael van twie Friese gemientes West- en Ooststellingwarf. De omroep het ok zendtied op Nederland 1 vanwegen et feit dat Fries de twiede riekstael is in Nederlaand. De omroep zurgt veur Fryske skoalletillevyzje (Friese schoeletillevisie). Zesendattig ure maggen ze op de Nederlaanse peblieke netten uutzenden, waorvan vieftiene veur schoeletillevisie.

Omrop Fryslân had as eerste regionaole zender een eigen dialektserie: Baas Boppe Baas. Kot daornao volgde RTV Oost mit Van Jonge Leu en Oale Groond en aandere regiosoaps.

Uutgaonde verwiezing

bewark
  Commons: Omrop Fryslân - plaatjes, filmkes en/of gelüüdsbestanden.